Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal nieuwe gevallen van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt, is

16

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam)/RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal nieuwe gevallen van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt (incidentie). Bacteriële meningitis kent een hoge mortaliteit en morbiditeit, ook als goede behandeling met antibiotica plaatsvindt. Bacteriële meningitis kan door verschillende soorten bacteriën worden veroorzaakt. In het Rijksvaccinatieprogramma zijn vaccins opgenomen tegen Haemophilus influenza type b ( Hib), meningokokken serogroepen ACWY en pneumokokken, waarmee getracht wordt het optreden van onder andere bacteriële meningitis te voorkomen. Het jaarlijks aantal gevallen van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt, geeft weer hoe effectief de preventie door middel van het aanbieden van vaccinatie is voor het optreden van deze typen meningitis. Dit kerncijfer laat niet zien wat het effect is op het vóórkomen van andere infectieziekten, waartegen  deze vaccins bescherming bieden, zoals sepsis en longontsteking.

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal nieuwe gevallen van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt over en ga naar de datatabel

Meningitis door Hib.
Meningitis ACWY: meningitis veroorzaakt door meningokokken serogroepen A, C, W, Y.
Meningitis door pneumokokken: meningitis veroorzaakt door pneumokokken serotypen waartegen het 10-valent polysaccharideconjugaatvaccin (PCV10) beschermt.
*Voor 1 mei 2018 werd alleen gevaccineerd tegen serogroep B meningokokken, daarna tegen serogroepen A, C, W, Y. Het kerncijfer meet voor de hele periode 2001-2018 de incidentie van typen A, C, W, Y meningokokken.

Bron
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis, AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam)/RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagperiode 
2001-2021
Laatste update gegevens  
20 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Bacteriële meningitis op amc.nl

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl en op amc.nl.