Kwaliteit: huisarts besteedt voldoende tijd aan patiënt

93
procent
van de volwassenen geeft aan dat de huisarts meestal of altijd voldoende tijd voor hem/haar heeft
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Dit kerncijfer betreft het percentage volwassenen dat aangeeft dat hun huisarts meestal of altijd voldoende tijd neemt voor hen. Het besteden van voldoende tijd maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. 

  • Actueel

Mate waarin huisarts tijd besteedt aan patiënt volgens de patiënt

JaarNooitSomsMeestalAltijd
2019163459
Bron

Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

N=633

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
18 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is gebaseerd op het vragenlijstonderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Dit panel verzamelt op landelijk niveau informatie over de ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Als de groep respondenten naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief is voor de samenstelling van de bevolking in Nederland, wordt een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Bronnen

  • Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg