Curatieve zorg

 1. Bloeddonoren
 2. DBC's ziekenhuiszorg
 3. Donoren: ingeschreven in Donorregister
 4. Donornier: wachttijd
 5. Fysiotherapeut: aantal behandelingen per persoon
 6. Fysiotherapeut en oefentherapeut: minimaal één keer per jaar contact
 7. Heupfractuur: tijdig geopereerde patiënten
 8. Huisartscontact: aantal contacten per persoon
 9. Huisartscontact: minimaal één keer per jaar contact
 10. Huisartsen: aantal werkzaam
 11. Huisartsenpraktijken met praktijkondersteuner GGZ
 12. Huisartsenpraktijk: reistijd langer dan 10 minuten
 13. Keizersneden: ongeplande keizersneden in laagrisicogroep
 14. Kwaliteit: huisarts besteedt voldoende tijd aan patiënt
 15. Kwaliteit: huisarts betrekt patiënt bij beslissingen
 16. Kwaliteit: huisarts geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen
 17. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen afdeling
 18. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling
 19. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: onvoldoende gekwalificeerd personeel
 20. Letsels: SEH-bezoeken
 21. Ligduur in ziekenhuizen
 22. Medisch specialistische zorg: aantal instellingen
 23. Mobiel medisch team: bereik binnen 30 minuten
 24. Oefentherapeut: aantal behandelingen per persoon
 25. Opleidingen: geadviseerde instroom FZO-beroepen
 26. Opleidingen: geadviseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 27. Opleidingen: gerealiseerde instroom FZO-beroepen
 28. Opleidingen: gerealiseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 29. Orgaantransplantaties
 30. Palliatieve sedatie door huisarts
 31. Perinatale sterfte
 32. Specialist: aantal contacten
 33. Specialist: minimaal één keer per jaar contact
 34. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct
 35. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor herseninfarct
 36. Tandartsen: aantal werkzaam
 37. Vacatures in de sector zorg en welzijn
 38. Ziekenhuisbedden
 39. Ziekenhuisopnamen voor astma en COPD
 40. Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus
 41. Ziekenhuisopnamen voor hartfalen
 42. Ziekenhuispatiënten: potentieel vermijdbare sterfte
 43. Ziekenhuispatiënten: zorggerelateerde schade