Curatieve zorg

 1. Ambulance: bereik acute verloskunde binnen 45 minuten
 2. Ambulance-inzetten
 3. Ambulance-inzetten: bereik A1-inzetten binnen 15 minuten
 4. Ambulancestandplaatsen
 5. Ambulancestandplaatsen: bereik binnen 15 minuten
 6. Baarmoederhalskanker: 5-jaarsoverleving
 7. Borstkanker: 5-jaarsoverleving
 8. DBC's ziekenhuiszorg
 9. Dikkedarmkanker: 5-jaarsoverleving
 10. Donoren: ingeschreven in Donorregister
 11. Donornier: wachttijd
 12. Eerstelijnspsycholoog: aantal consulten per cliënt
 13. Financiële toegankelijkheid: afzien van zorg vanwege de kosten
 14. Foetale sterfte
 15. Fysiotherapeut: aantal behandelingen per persoon
 16. Fysiotherapeuten: aantal werkzaam
 17. Fysiotherapeut en oefentherapeut: minimaal één keer per jaar contact
 18. Gezondheidsvaardigheden: onvoldoende of beperkte
 19. Heupfractuur: tijdig geopereerde patiënten
 20. Huisartscontact: aantal contacten per persoon
 21. Huisartscontact: minimaal één keer per jaar contact
 22. Huisartsenpraktijken met praktijkondersteuner GGZ
 23. Huisartsenpraktijk: reistijd langer dan 10 minuten
 24. Kanker: aantal nieuwe gevallen
 25. Kwaliteit: huisarts besteedt voldoende tijd aan patiënt
 26. Kwaliteit: huisarts betrekt patiënt bij beslissingen
 27. Kwaliteit: huisarts geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen
 28. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen afdeling
 29. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling
 30. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: onvoldoende gekwalificeerd personeel
 31. Ligduur in ziekenhuizen
 32. Medisch specialistische zorg: aantal instellingen
 33. Mobiel medisch team: bereik binnen 30 minuten
 34. Neonatale sterfte
 35. Oefentherapeut: aantal behandelingen per persoon
 36. Opleidingen: geadviseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 37. Opleidingen: gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 38. Opleidingen: gerealiseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 39. Opleidingen: instroom mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 40. Orgaantransplantaties
 41. Perinatale sterfte
 42. Specialist: aantal contacten
 43. Specialist: minimaal één keer per jaar contact
 44. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct
 45. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor herseninfarct
 46. Tandartsen: aantal werkzaam
 47. Tandarts: minimaal één keer per jaar contact
 48. Uitgaven voor psychische problemen
 49. Uitgaven: Zorgverzekeringswet (Zvw)
 50. Verloskunde: gevoelige ziekenhuizen
 51. Wachttijd langer dan Treeknorm: behandeling in ziekenhuis
 52. Wachttijd langer dan Treeknorm: diagnostiek in het ziekenhuis
 53. Wachttijd langer dan Treeknorm: polikliniek
 54. Ziekenhuisbedden
 55. Ziekenhuisopnamen voor astma en COPD
 56. Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus
 57. Ziekenhuisopnamen voor hartfalen
 58. Ziekenhuispatiënten: potentieel vermijdbare sterfte
 59. Ziekenhuispatiënten: zorggerelateerde schade
 60. Zorginfecties in ziekenhuizen