Curatieve zorg

 1. Bloeddonoren
 2. DBC's ziekenhuiszorg
 3. Donoren: ingeschreven in Donorregister
 4. Donornier: wachttijd
 5. Eerstelijnsverblijf
 6. Fysiotherapeut: aantal behandelingen per persoon
 7. Fysiotherapeut en oefentherapeut: minimaal één keer per jaar contact
 8. Geriatrische revalidatiezorg
 9. Heupfractuur: tijdig geopereerde patiënten
 10. Huisartscontact: aantal contacten per persoon
 11. Huisartscontact: minimaal één keer per jaar contact
 12. Huisartsen: aantal werkzaam
 13. Huisartsenpraktijken met praktijkondersteuner GGZ
 14. Huisartsenpraktijk: reistijd langer dan 10 minuten
 15. Keizersneden: ongeplande keizersneden in laagrisicogroep
 16. Kwaliteit: huisarts besteedt voldoende tijd aan patiënt
 17. Kwaliteit: huisarts betrekt patiënt bij beslissingen
 18. Kwaliteit: huisarts geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen
 19. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen afdeling
 20. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling
 21. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: onvoldoende gekwalificeerd personeel
 22. Letsels: SEH-bezoeken
 23. Ligduur in ziekenhuizen
 24. Medewerkerstevredenheid in de sector zorg en welzijn
 25. Medisch specialistische zorg: aantal instellingen
 26. Mobiel medisch team: bereik binnen 30 minuten
 27. Oefentherapeut: aantal behandelingen per persoon
 28. Opleidingen: geadviseerde instroom FZO-beroepen
 29. Opleidingen: geadviseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 30. Opleidingen: gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 31. Opleidingen: gerealiseerde instroom FZO-beroepen
 32. Opleidingen: gerealiseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 33. Opleidingen: gerealiseerde stageplaatsen zorg (mbo en hbo)
 34. Opleidingen: instroom mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 35. Orgaantransplantaties
 36. Palliatieve sedatie door huisarts
 37. Perinatale sterfte
 38. Specialist: aantal contacten
 39. Specialist: minimaal één keer per jaar contact
 40. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct
 41. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor herseninfarct
 42. Tandartsen: aantal werkzaam
 43. Uitgaven naar ziektegroepen
 44. Vacatures in de sector zorg en welzijn
 45. Werknemers zorg en welzijn: in- en uitstroom
 46. Wijkverpleging
 47. Zelfstandigen in de sector zorg en welzijn
 48. Ziekenhuisbedden
 49. Ziekenhuisopnamen voor astma en COPD
 50. Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus
 51. Ziekenhuisopnamen voor hartfalen
 52. Ziekenhuispatiënten: potentieel vermijdbare sterfte
 53. Ziekenhuispatiënten: zorggerelateerde schade
 54. Ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn