Curatieve zorg

 1. Bloeddonoren
 2. DBC's ziekenhuiszorg
 3. Donoren: ingeschreven in Donorregister
 4. Donornier: wachttijd
 5. Fysiotherapeut: aantal behandelingen per persoon
 6. Fysiotherapeut en oefentherapeut: minimaal één keer per jaar contact
 7. Heupfractuur: tijdig geopereerde patiënten
 8. Huisartscontact: aantal contacten per persoon
 9. Huisartscontact: minimaal één keer per jaar contact
 10. Huisartsen: aantal werkzaam
 11. Huisartsenpraktijken met praktijkondersteuner GGZ
 12. Huisartsenpraktijk: reistijd langer dan 10 minuten
 13. Keizersneden: ongeplande keizersneden in laagrisicogroep
 14. Kwaliteit: huisarts besteedt voldoende tijd aan patiënt
 15. Kwaliteit: huisarts betrekt patiënt bij beslissingen
 16. Kwaliteit: huisarts geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen
 17. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen afdeling
 18. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling
 19. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: onvoldoende gekwalificeerd personeel
 20. Letsels: SEH-bezoeken
 21. Ligduur in ziekenhuizen
 22. Medewerkerstevredenheid in de sector zorg en welzijn
 23. Medewerkers zorg en welzijn: in- en uitstroom
 24. Medisch specialistische zorg: aantal instellingen
 25. Mobiel medisch team: bereik binnen 30 minuten
 26. Oefentherapeut: aantal behandelingen per persoon
 27. Opleidingen: geadviseerde instroom FZO-beroepen
 28. Opleidingen: geadviseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 29. Opleidingen: gerealiseerde instroom FZO-beroepen
 30. Opleidingen: gerealiseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 31. Orgaantransplantaties
 32. Palliatieve sedatie door huisarts
 33. Perinatale sterfte
 34. Specialist: aantal contacten
 35. Specialist: minimaal één keer per jaar contact
 36. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct
 37. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor herseninfarct
 38. Tandartsen: aantal werkzaam
 39. Vacatures in de sector zorg en welzijn
 40. Ziekenhuisbedden
 41. Ziekenhuisopnamen voor astma en COPD
 42. Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus
 43. Ziekenhuisopnamen voor hartfalen
 44. Ziekenhuispatiënten: potentieel vermijdbare sterfte
 45. Ziekenhuispatiënten: zorggerelateerde schade