Curatieve zorg

 1. Bloeddonoren
 2. DBC's ziekenhuiszorg
 3. Donoren: ingeschreven in Donorregister
 4. Donornier: wachttijd
 5. Eerstelijnsverblijf
 6. Fysiotherapeut: aantal behandelingen per persoon
 7. Fysiotherapeut en oefentherapeut: minimaal één keer per jaar contact
 8. Geriatrische revalidatiezorg
 9. Heupfractuur: tijdig geopereerde patiënten
 10. Huisartscontact: aantal contacten per persoon
 11. Huisartscontact: minimaal één keer per jaar contact
 12. Huisartsen: aantal werkzaam
 13. Huisartsenpraktijken met praktijkondersteuner GGZ
 14. Huisartsenpraktijk: reistijd langer dan 10 minuten
 15. Keizersneden: ongeplande keizersneden in laagrisicogroep
 16. Kwaliteit: huisarts besteedt voldoende tijd aan patiënt
 17. Kwaliteit: huisarts betrekt patiënt bij beslissingen
 18. Kwaliteit: huisarts geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen
 19. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen afdeling
 20. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling
 21. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: onvoldoende gekwalificeerd personeel
 22. Letsels: SEH-bezoeken
 23. Ligduur in ziekenhuizen
 24. Medewerkerstevredenheid in de sector zorg en welzijn
 25. Medewerkers zorg en welzijn: in- en uitstroom
 26. Medisch specialistische zorg: aantal instellingen
 27. Mobiel medisch team: bereik binnen 30 minuten
 28. Oefentherapeut: aantal behandelingen per persoon
 29. Opleidingen: geadviseerde instroom FZO-beroepen
 30. Opleidingen: geadviseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 31. Opleidingen: gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 32. Opleidingen: gerealiseerde instroom FZO-beroepen
 33. Opleidingen: gerealiseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 34. Opleidingen: gerealiseerde stageplaatsen zorg (mbo en hbo)
 35. Opleidingen: instroom mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 36. Orgaantransplantaties
 37. Palliatieve sedatie door huisarts
 38. Perinatale sterfte
 39. Specialist: aantal contacten
 40. Specialist: minimaal één keer per jaar contact
 41. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct
 42. Sterfte: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor herseninfarct
 43. Tandartsen: aantal werkzaam
 44. Vacatures in de sector zorg en welzijn
 45. Wijkverpleging
 46. Zelfstandigen in de sector zorg en welzijn
 47. Ziekenhuisbedden
 48. Ziekenhuisopnamen voor astma en COPD
 49. Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus
 50. Ziekenhuisopnamen voor hartfalen
 51. Ziekenhuispatiënten: potentieel vermijdbare sterfte
 52. Ziekenhuispatiënten: zorggerelateerde schade
 53. Ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn