Titel (titel niet zichtbaar)

30 procent

van de huisartsen zet telemonitoring in


Verslagjaar: Tweede helft 2022/eerste helft 2023
Bron: E-healthmonitor

E-Health: Zelfmonitoring

Dit kerncijfer betreft het percentage huisartsen dat in de afgelopen 12 maanden telemonitoring heeft ingezet. Telemonitoring is het op afstand monitoren van een patiënt, op initiatief van de zorgprofessional. Hierbij meet een patiënt in de thuissituatie de eigen gezondheidswaarden (bijvoorbeeld bloeddruk, glucosewaarde, saturatie) met een meetapparaat, sensor, app of ander apparaat, of via digitale vragenlijsten. De zorgprofessional ontvangt deze waarden of gegevens vervolgens digitaal en interpreteert de gegevens in het kader van een vooraf afgestemd doel en beleid.

Actueel

Sla de grafiek Inzet telemonitoring door zorgverleners (afgelopen 12 maanden) over en ga naar de datatabel

Bron 
E-healthmonitor, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) i.s.m. Nivel en NELL
Verslagjaar
Tweede helft 2022/eerste helft 2023
Laatste update gegevens 
13 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
E-healthmonitor 2023. Stand van zaken digitale zorg | RIVM

Trend

Sla de grafiek Trend inzet telemonitoring door zorgverleners over en ga naar de datatabel

Bron 
E-healthmonitor, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) i.s.m. Nivel en NELL
Verslagjaar t/m
Eerste helft 2023
Laatste update gegevens 
13 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
E-healthmonitor 2023. Stand van zaken digitale zorg | RIVM

Gegevens voor dit kerncijfer zijn afkomstig uit de E-healthmonitor. Dit is een samenwerkingsverband van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Nivel en NeLL (National eHealth Living Lab).