Titel (titel niet zichtbaar)

4,4 miljoen contacten

afgehandeld op de huisartsenspoedposten


Verslagjaar: 2022
Bron: Benchmark Huisartsenspoedposten, InEen

HAP(beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het aantal declarabele verrichtingen (consulten (telefonisch en fysiek), triagecontacten en visites)  in avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren). InEen verzamelt sinds 2005 de kerncijfers van de huisartsenspoedposten (voorheen huisartsenposten (HAPs)). 

Naar type

Sla de grafiek Contacten met huisartsenspoedposten over en ga naar de datatabel
  • Consulten: telefonisch of fysiek contact op de HAP(Huisartsenpost) met de huisarts
  • Triagecontacten: het beoordelen van de urgentie en ernst van de zorgvraag van de patiënt door de triagist, onder supervisie van de huisarts, en het informeren/adviseren over de benodigde vervolgzorg (evt. geruststellen); een triageconsult is vaak telefonisch. Telefonische consulten zijn sinds 2021 gedefinieerd als triagecontacten, omdat zij meer omvatten dan enkel telefonie. Denk aan beeldbellen of andere digitale substituten.

Bron 
Benchmark Huisartsenspoedposten, InEen
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 

20 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl
Benchmark Huisartsenspoedposten op InEen.nl

Naar geslacht

Sla de grafiek Contacten met huisartsenspoedposten over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 

20 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Naar leeftijd

Sla de grafiek Contacten met huisartsenspoedposten over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties Eerste Llijn
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 

20 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Trend

Sla de grafiek Trend in contacten met huisartsenspoedposten over en ga naar de datatabel
  • Telefonische consulten zijn sinds 2021 gedefinieerd als triagecontacten, omdat zij meer omvatten dan enkel telefonie. Denk aan beeldbellen of andere digitale substituten.

Bron
Benchmark Huisartsenspoedposten, InEen
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 

20 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl
Benchmark Huisartsenspoedposten op InEen.nl

De gegevens over het aantal afgehandelde contacten met de Huisartsenspoedposten (voorheen huisartsenposten (HAP))  zijn afkomstig uit Benchmark Huisartsenspoedposten van InEen en Nivel Zorgregistraties  Eerste Lijn.

Ga voor meer informatie naar Verantwoording Acute zorg op www.vzinfo.nl.