Titel (titel niet zichtbaar)

1.840.000 personen

bezoeken de afdeling spoedeisende hulp voor gezondheidsproblemen


Verslagjaar: 2022
Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL

SEH-bezoeken(beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het aantal  spoedeisende hulp (SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)) bezoeken voor letsels, ziekte of aandoeningen en controles op basis van het Letsel Informatie Systeem (LIS). Volgens de definitie in het LIS kan bij een patiënt tijdens een SEH-bezoek aan meerdere gezondheidsproblemen aandacht worden besteed. Een patiënt met zowel oogletsel als knieletsel (vanwege hetzelfde ongeval) telt dus maar één keer mee.

Naar reden

Sla de grafiek Aantal SEH-bezoeken over en ga naar de datatabel

Bron 
Letsel Informatiesysteem (LIS) 2022, VeiligheidNL
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 

20 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl
Letsel Informatie Systeem op VeiligheidNL

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Aantal SEH-bezoeken over en ga naar de datatabel

Bron 
Letsel Informatiesysteem (LIS) 2022, VeiligheidNL
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 

20 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl
Letsel Informatie Systeem op VeiligheidNL

Trend

Sla de grafiek Trend in SEH-bezoeken over en ga naar de datatabel

Bron 
Letsel Informatiesysteem (LIS) 2022, VeiligheidNL
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 

20 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl
Letsel Informatie Systeem op VeiligheidNL

De gegevens over het aantal spoedeisende hulp (SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)) bezoeken zijn afkomstig uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL. 

Ga voor meer informatie naar Verantwoording Acute zorg op www.vzinfo.nl.