Titel (titel niet zichtbaar)

4.730

instroomplaatsen geadviseerd voor FZO Fonds Ziekenhuis Opleidingen (Fonds Ziekenhuis Opleidingen)-beroepen

 

Verslagjaar:  2022
Bron: Capaciteitsorgaan

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal geadviseerde instroomplaatsen voor FZO Fonds Ziekenhuis Opleidingen (Fonds Ziekenhuis Opleidingen)-beroepen. Volgens het voorkeursadvies van het Capaciteitsorgaan moeten jaarlijks 4.730 opleidingsplekken
voor alle FZO-beroepen starten. Hiermee zouden er in 2029 weer voldoende beroepsbeoefenaren moeten zijn.

Medisch ondersteunend

Sla de grafiek Geadviseerde instroom medisch ondersteunende beroepen over en ga naar de datatabel

Aantal jaarlijks geadviseerde instroomplaatsten tot 2029.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
1 mei 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2022-2025, deelrapport 8 op Capaciteitsorgaan.nl 

Verpleegkundig

Sla de grafiek Geadviseerde instroom gespecialiseerde verpleegkundige beroepen over en ga naar de datatabel

Aantal geadviseerde instroomplaatseen voor de betreffende jaren.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
1 mei 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2022-2025, deelrapport 8 op Capaciteitsorgaan.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in geadviseerde instroom over en ga naar de datatabel

Aantal geadviseerde instroomplaatseen voor de betreffende jaren.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
1 mei 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2022-2025, deelrapport 8 op Capaciteitsorgaan.nl 

Trend medisch ondersteunend

Sla de grafiek Trend in geadviseerde instroom medisch ondersteunende beroepen over en ga naar de datatabel

Aantal geadviseerde instroomplaatseen voor de betreffende jaren.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
1 mei 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2022-2025, deelrapport 8 op Capaciteitsorgaan.nl 

Trend verpleegkundig

Sla de grafiek Trend in geadviseerde instroom gespecialiseerde verpleegkundige beroepen over en ga naar de datatabel

Aantal geadviseerde instroomplaatseen voor de betreffende jaren.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
1 mei 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2022-2025, deelrapport 8 op Capaciteitsorgaan.nl 

De aanduiding “beroepen” is feitelijk niet de juiste, want het gaat om functies. Ook is de aanduiding FZO Fonds Ziekenhuis Opleidingen (Fonds Ziekenhuis Opleidingen) niet meer van toepassing, omdat de bekostiging van de opleidingen niet langer vanuit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen gebeurt maar vanuit een beschikbaarheidbijdrage. De term FZO-beroepen is inmiddels echter dusdanig ingeburgerd dat deze hier gebruikt wordt.
Verantwoording van de cijfers is te vinden in het  Capaciteitsplan 2022-2025, deelrapport 8 op Capaciteitsorgaan.nl.

In 2020 brak de COVID coronavirus disease (coronavirus disease) (coronavirus disease )-19 pandemie uit. 
Dit beïnvloedt mogelijk de cijfers.