Titel (titel niet zichtbaar)

5.635

instroomplaatsen geadviseerd voor FZO-beroepen

 

Verslagjaar:  2018
Bron: Capaciteitsorgaan

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal geadviseerde instroomplaatsen voor FZO (Fonds Ziekenhuis Opleidingen)-beroepen.

Medisch ondersteunend

Sla de grafiek Geadviseerde instroom medisch ondersteunende beroepen over en ga naar de datatabel

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2018
Laatste update gegevens 
16 augustus 2021
Updatefrequentie 
Eenmaal per drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 op Capaciteitsorgaan.nl 

Verpleegkundig

Sla de grafiek Geadviseerde instroom gespecialiseerde verpleegkundige beroepen over en ga naar de datatabel

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2018
Laatste update gegevens 
16 augustus 2021
Updatefrequentie 
Eenmaal per drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 op Capaciteitsorgaan.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend geadviseerde instroom over en ga naar de datatabel

Bron 
Capaciteitsorgaan
Adviesjaren
2014-2018
Laatste update gegevens 
16 augustus 2021
Updatefrequentie 
Eenmaal per drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 op Capaciteitsorgaan.nl 

Trend medisch ondersteunend

Sla de grafiek Trend geadviseerde instroom medisch ondersteunende beroepen over en ga naar de datatabel

Bron 
Capaciteitsorgaan
Adviesjaren
2014-2018
Laatste update gegevens 
16 augustus 2021
Updatefrequentie 
Eenmaal per drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 op Capaciteitsorgaan.nl 

Trend verpleegkundig

Sla de grafiek Trend geadviseerde instroom gespecialiseerde verpleegkundige beroepen over en ga naar de datatabel

* Voor de opleiding tot kinderoncologieverpleegkundige zijn voor 2014 en 2016 geen instroomadviezen gegeven (zie de tabel voor het geadviseerde aantal in 2018).

Bron 
Capaciteitsorgaan
Adviesjaren
2014-2018
Laatste update gegevens 
16 augustus 2021
Updatefrequentie 
Eenmaal per drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 op Capaciteitsorgaan.nl 

De aanduiding “beroepen” is feitelijk niet de juiste, want het gaat om functies. Ook is de aanduiding FZO niet meer van toepassing, omdat de bekostiging van de opleidingen niet langer vanuit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen gebeurt maar vanuit een beschikbaarheidbijdrage. De term FZO-beroepen is inmiddels echter dusdanig ingeburgerd dat deze hier gebruikt wordt.
Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2021-2024.