Opleidingen: geadviseerde instroom FZO-beroepen

5.635
instroomplaatsen geadviseerd voor FZO-beroepen
Adviesjaar
2018
Bron
Capaciteitsorgaan

Dit kerncijfer betreft het aantal geadviseerde instroomplaatsen voor FZO (Fonds Ziekenhuis Opleidingen)-beroepen.

  • Medisch ondersteunend
  • Verpleegkundig

Geadviseerde instroom medisch ondersteunende beroepen

Medisch ondersteunend2018
Anesthesiemedewerkers492
Deskundigen Infectiepreventie51
Gipsverbandmeesters76
Klinisch Perfusionisten37
Operatieassistenten1068
Radiodiagnostisch Laboranten505
Radiotherapeutisch Laboranten86
Bron

Capaciteitsorgaan

Adviesjaar
2018
Laatste update gegevens
8 augustus 2019
Updatefrequentie
Eenmaal per drie jaar

Geadviseerde instroom gespecialiseerde verpleegkundige beroepen

Verpleegkundig2018
Dialyseverpleegkundigen371
IC-kinderverpleegkundigen144
IC-neonatologieverpleegkundigen175
IC-verpleegkundigen796
Kinderverpleegkundigen510
Obstetrieverpleegkundigen369
Oncologieverpleegkundigen397
SEH-verpleegkundigen545
Kinderoncologieverpleegkundigen13
Bron

Capaciteitsorgaan

  • Kinderverpleegkundige extramuraal valt ook onder de FZO-beroepen, maar voor de instroom is geen advies gegeven vanwege onvoldoende aangeleverde gegevens.
Adviesjaar
2018
Laatste update gegevens
8 augustus 2019
Updatefrequentie
Eenmaal per drie jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De aanduiding “beroepen” is feitelijk niet de juiste, want het gaat om functies. Ook is de aanduiding FZO niet meer van toepassing, omdat de bekostiging van de opleidingen niet langer vanuit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen gebeurt maar vanuit een beschikbaarheidbijdrage. De term FZO-beroepen is inmiddels echter dusdanig ingeburgerd dat deze hier gebruikt wordt.

Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2018-2021.

Bronnen

  • Capaciteitsorgaan