Titel (titel niet zichtbaar)

139.330* instromers

in zorg- en welzijnsopleidingen in het mbo, hbo en wo

 

Verslagjaar:  2022/'23* (* voorlopig cijfer)
Bron: AZW StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal instromers in zorg- en welzijnsopleidingen in door de overheid bekostigde instellingen voor het mbohbo en wo.

Trend

Sla de grafiek Trend in instromers in mbo, hbo en wo opleidingen zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

Sinds november 2020 wordt in de onderwijstabellen van AZW StatLine geen onderscheid meer gemaakt in zorg en welzijn smal en breed. Daarom tonen we hier de cijfers over zorg en welzijn totaal, in plaats van de cijfers over zorg en welzijn smal zoals voorheen.

Bron 
AZW StatLine 
Verslagjaar t/m
2022/'23 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 mei 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
AZW StatLine instroom MBO Zorg en Welzijn 
AZW StatLine instroom HBO Zorg en Welzijn 
AZW StatLine instroom WO Zorg en Welzijn 

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl .