Opleidingen: instroom mbo, hbo, wo zorg en welzijn

103.405*
instromers
in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopig cijfer)
Bron
AZW StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal instromers in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn.

 • Naar soort opleiding
 • mbo
 • hbo
 • wo
 • Instroom beroepen met tekort

Instromers in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal
mbo61517
hbo30096
wo11792
Totaal103405
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
17 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instromers in het mbo sector zorg en welzijn

StudierichtingInstromers mbo
Zorg en welzijn (smal)61517
011103 pedagogisch-didactische vaardi...121
011301 lerarenopleiding basisonderwij...4317
091103 tandartsassistent1257
091104 tandtechniek101
091301 verpleging10166
091302 medische assistentie1574
091401 biomedische laboratoriumtechni...821
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl...488
091403 audicien, audiometrie111
091404 orthopedisch instrument-, scho...22
091601 farmacie1063
092000 welzijn z.n.d.1
092101 (zieken)verzorging patiënten11091
092102 thuiszorg, bejaardenverzorging...7854
092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped...12400
092201 jeugdpedagogisch werk en kinde...2904
092301 sociaal-cultureel werk, activi...863
092303 sociaal-maatschappelijke diens...6830
101101 huishoudkunde, verzorging alge...7125
101102 facilitaire dienstverlening815
101401 sport en bewegen algemeen6875
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instromers in het hbo sector zorg en welzijn

StudierichtingInstromers hbo
Zorg en welzijn (smal)30096
011102 pedagogiek, andragogiek2347
011103 pedagogisch-didactische vaardi...16
011301 lerarenopleiding basisonderwij...6889
031301 psychologie1796
031302 psychotherapie205
031303 creatieve therapie621
091102 mondhygiënist330
091201 (huis)arts, specialist, genees...228
091301 verpleging7886
091302 medische assistentie148
091303 verloskunde215
091401 biomedische laboratoriumtechni...1736
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl...101
091406 prothesetechniek, bewegingstec...1
091407 radiologie, beeldvormende tech...624
091408 hart-, longfunctie en overige...356
091501 fysiotherapie, bewegingswetens...2749
091502 arbeids-, ergotherapie466
091503 voeding en dietetiek919
091504 logo-, akoepedie536
091505 orthoptie en overige therapie...307
091601 farmacie156
091701 traditionele en alternatieve g...0
092102 thuiszorg, bejaardenverzorging...27
092301 sociaal-cultureel werk, activi...120
092302 sociaal-juridische dienstverle...1302
092303 sociaal-maatschappelijke diens...8497
101102 facilitaire dienstverlening1374
101401 sport en bewegen algemeen1582
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instromers in het wo sector zorg en welzijn

StudierichtingInstromers wo
Zorg en welzijn (smal)11792
011102 pedagogiek, andragogiek1743
031301 psychologie4876
091000 gezondheidszorg z.n.d.1560
091101 tandarts280
091201 (huis)arts, specialist, genees...3159
091301 verpleging100
091408 hart-, longfunctie en overige...282
091501 fysiotherapie, bewegingswetens...532
091502 arbeids-, ergotherapie4
091503 voeding en dietetiek155
091601 farmacie801
091901 gezondheidszorg overig25
101401 sport en bewegen algemeen18
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instroom beroepen met tekort: Verzorgende IG, MBO verpleegkunde en HBO verpleegkunde

OpleidingAantal
Verzorgende IG10709
MBO verpleegkunde8977
HBO verpleegkunde7413
Bron

AZW StatLine

 • Verzorgende IG is gelijk aan 092101 (zieken)verzorging patiënten in tabblad ‘mbo’.

 • Mbo-verpleegkunde is gelijk aan 091301 verpleging in tabblad ‘mbo’. 

 • Hbo-verpleegkunde is niet gelijk aan 091301 verpleging in tabblad ‘hbo’, omdat hier ook nog andere master-studies onder vallen (bijv. advanced nursing practice). 

 • Doordat de maatwerktabel voor HBO Verpleegkunde een jaar achterloopt zijn de cijfers van Verzorgende IG en MBO Verpleegkunde in deze grafiek niet het meest recent.

Verslagjaar
2017/'18
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
24 juli 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS. Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.

Bronnen

 • AZW StatLine

 • AZW StatLine