Opleidingen: instroom mbo, hbo, wo zorg en welzijn

103.405*
instromers
in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopig cijfer)
Bron
AZW StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal instromers in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn.

 • Naar soort opleiding
 • mbo
 • hbo
 • wo
 • Instroom beroepen met tekort

Instromers in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal
mbo61517
hbo30096
wo11792
Totaal103405
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
17 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instromers in het mbo sector zorg en welzijn

StudierichtingInstromers mbo
Zorg en welzijn (smal)61462
011103 pedagogisch-didactische vaardi...121
011301 lerarenopleiding basisonderwij...4317
091103 tandartsassistent1257
091104 tandtechniek101
091301 verpleging10156
091302 medische assistentie1575
091401 biomedische laboratoriumtechni...821
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl...488
091403 audicien, audiometrie111
091404 orthopedisch instrument-, scho...22
091601 farmacie1062
092000 welzijn z.n.d.1
092101 (zieken)verzorging patiënten11042
092102 thuiszorg, bejaardenverzorging...7855
092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped...12394
092201 jeugdpedagogisch werk en kinde...2903
092301 sociaal-cultureel werk, activi...868
092303 sociaal-maatschappelijke diens...6831
101101 huishoudkunde, verzorging alge...7140
101102 facilitaire dienstverlening814
101401 sport en bewegen algemeen6878
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2019/'20
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instromers in het hbo sector zorg en welzijn

StudierichtingInstromers hbo
Zorg en welzijn (smal)30651
011102 pedagogiek, andragogiek2349
011103 pedagogisch-didactische vaardi...16
011301 lerarenopleiding basisonderwij...6937
031301 psychologie1799
031302 psychotherapie208
031303 creatieve therapie637
091102 mondhygiënist330
091201 (huis)arts, specialist, genees...228
091301 verpleging7892
091302 medische assistentie148
091303 verloskunde215
091401 biomedische laboratoriumtechni...1756
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl...101
091406 prothesetechniek, bewegingstec...1
091407 radiologie, beeldvormende tech...624
091408 hart-, longfunctie en overige...356
091501 fysiotherapie, bewegingswetens...3083
091502 arbeids-, ergotherapie476
091503 voeding en dietetiek920
091504 logo-, akoepedie558
091505 orthoptie en overige therapie...310
091601 farmacie156
091701 traditionele en alternatieve g...0
092102 thuiszorg, bejaardenverzorging...27
092301 sociaal-cultureel werk, activi...122
092302 sociaal-juridische dienstverle...1302
092303 sociaal-maatschappelijke diens...8527
101102 facilitaire dienstverlening1381
101401 sport en bewegen algemeen1668
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2019/'20
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instromers in het wo sector zorg en welzijn

StudierichtingInstromers wo
Zorg en welzijn (smal)14571
011102 pedagogiek, andragogiek1763
031301 psychologie7257
091000 gezondheidszorg z.n.d.1654
091101 tandarts286
091201 (huis)arts, specialist, genees...3371
091301 verpleging100
091408 hart-, longfunctie en overige...282
091501 fysiotherapie, bewegingswetens...553
091502 arbeids-, ergotherapie5
091503 voeding en dietetiek164
091601 farmacie848
091901 gezondheidszorg overig31
101401 sport en bewegen algemeen20
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2019/'20
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instroom beroepen met tekort: Verzorgende IG, MBO verpleegkunde en HBO verpleegkunde

OpleidingAantal
Verzorgende IG10709
MBO verpleegkunde8977
HBO verpleegkunde7413
Bron

AZW StatLine

 • Verzorgende IG is gelijk aan 092101 (zieken)verzorging patiënten in tabblad ‘mbo’.

 • Mbo-verpleegkunde is gelijk aan 091301 verpleging in tabblad ‘mbo’. 

 • Hbo-verpleegkunde is niet gelijk aan 091301 verpleging in tabblad ‘hbo’, omdat hier ook nog andere master-studies onder vallen (bijv. advanced nursing practice). 

 • Doordat de maatwerktabel voor HBO Verpleegkunde een jaar achterloopt zijn de cijfers van Verzorgende IG en MBO Verpleegkunde in deze grafiek niet het meest recent.

Verslagjaar
2017/'18
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
24 juli 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS. Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.

Bronnen

 • AZW StatLine

 • AZW StatLine