Opleidingen: instroom mbo, hbo, wo zorg en welzijn

82.370
instromers
in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2016
Bron
AZWinfo

Dit kerncijfer betreft het aantal instromers in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn.

  • Naar soort opleiding
  • mbo
  • hbo
  • wo

Instromers in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal (op 1 oktober 2016)
mbo44565
hbo26437
wo11368
Totaal82370
Bron

AZWinfo

Peildatum
1 oktober 2016
Laatste update gegevens
20 augustus 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instromers in het mbo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal (op 1 oktober 2016)
Apothekersassistent 4980
Doktersassistent 41505
Helpende zorg en welzijn 25065
Maatsch. zorg gehandicaptenz. 41785
Maatsch. zorg pers. begeleider 42313
Medewerker maatsch. zorg 33949
Pedag. werker jeugdzorg 4554
Pedag. werker kinderopvang 33612
Pedag. werker kinderopvang 43708
Sociaal cultureel werker 4362
Sociaal maatsch. dienstverl. 4714
Tandartsassistent 41176
Verpleegkundige 48374
Verzorgende 310422
Zorghulp 146
Totaal44565
Bron

AZWinfo

  • Het cijfer achter de functie geeft het niveau aan.
Peildatum
1 oktober 2016
Laatste update gegevens
20 augustus 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instromers in het hbo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal (op 1 oktober 2016)
Biologie en med. lab.ondz*1623
Creatieve therapie277
Cultureel maatsch. vorming367
Ergotherapie544
Fysiotherapie2096
Huidtherapie211
Logopedie565
Maatsch. dienstverlening5003
Med. Beeldv. en Radioth. Techn.**435
Mondzorgkunde333
Oefentherapie176
Orthoptie38
Pedagogiek2374
Podotherapie88
Psychom. ther. en bew.agogie***107
Soc. juridische dienstverlening1436
Soc. pedagogische hulpverlening3147
Verloskunde231
Verpleegkundige6618
Voeding en diëtetiek768
Totaal26437
Bron

AZWinfo

*     Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

**   Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

*** Psychomotorische therapie en bewegingsagogie

Peildatum
1 oktober 2016
Laatste update gegevens
20 augustus 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instromers in het wo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal (op 1 oktober 2016)
Geneeskunde3746
Gezondheidswetenschappen872
Maatschappelijke dienstverlening master108
Operatie-assistent master181
Pedagogiek1353
Psychologie4416
Tandheelkunde306
Verpleegkundig master386
Totaal11368
Bron

AZWinfo

Peildatum
1 oktober 2016
Laatste update gegevens
20 augustus 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de databank van AZWinfo.

Bronnen

  • AZWinfo