Opleidingen: instroom mbo, hbo, wo zorg en welzijn

107.684*
instromers
in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2019/'20
(* voorlopig cijfer)
Bron
AZW StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal instromers in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn.

 • Naar soort opleiding
 • mbo
 • hbo
 • wo
 • Instroom beroepen met tekort

Instromers in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal
mbo63419
hbo31553
wo12712
Totaal107684
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2019/'20*
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 augustus 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instromers in het mbo sector zorg en welzijn

StudierichtingInstromers mbo
Zorg en welzijn (smal)63419
011103 pedagogisch-didactische vaardi...288
011301 lerarenopleiding basisonderwij...5766
091103 tandartsassistent1241
091104 tandtechniek87
091301 verpleging10042
091302 medische assistentie1680
091401 biomedische laboratoriumtechni...631
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl...432
091403 audicien, audiometrie154
091404 orthopedisch instrument-, scho...33
091601 farmacie1177
092000 welzijn z.n.d.3
092101 (zieken)verzorging patiënten10467
092102 thuiszorg, bejaardenverzorging...8160
092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped...13669
092201 jeugdpedagogisch werk en kinde...2652
092301 sociaal-cultureel werk, activi...1060
092303 sociaal-maatschappelijke diens...7596
101101 huishoudkunde, verzorging alge...7879
101102 facilitaire dienstverlening673
101401 sport en bewegen algemeen6987
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2019/'20
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instromers in het hbo sector zorg en welzijn

StudierichtingInstromers hbo
Zorg en welzijn (smal)31553
011102 pedagogiek, andragogiek2547
011103 pedagogisch-didactische vaardi...12
011301 lerarenopleiding basisonderwij...7592
031301 psychologie2077
031302 psychotherapie164
031303 creatieve therapie534
091102 mondhygiënist338
091201 (huis)arts, specialist, genees...268
091301 verpleging8741
091302 medische assistentie182
091303 verloskunde224
091401 biomedische laboratoriumtechni...1712
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl...104
091406 prothesetechniek, bewegingstec...0
091407 radiologie, beeldvormende tech...587
091408 hart-, longfunctie en overige...371
091501 fysiotherapie, bewegingswetens...3051
091502 arbeids-, ergotherapie389
091503 voeding en dietetiek801
091504 logo-, akoepedie517
091505 orthoptie en overige therapie...386
091601 farmacie145
091701 traditionele en alternatieve g...0
092102 thuiszorg, bejaardenverzorging...50
092301 sociaal-cultureel werk, activi...12
092302 sociaal-juridische dienstverle...1300
092303 sociaal-maatschappelijke diens...9218
101102 facilitaire dienstverlening1275
101401 sport en bewegen algemeen1536
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2019/'20
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instromers in het wo sector zorg en welzijn

StudierichtingInstromers wo
Zorg en welzijn (smal)12712
011102 pedagogiek, andragogiek1913
031301 psychologie5570
091000 gezondheidszorg z.n.d.1587
091101 tandarts275
091201 (huis)arts, specialist, genees...3178
091301 verpleging78
091408 hart-, longfunctie en overige...300
091501 fysiotherapie, bewegingswetens...586
091502 arbeids-, ergotherapie3
091503 voeding en dietetiek192
091601 farmacie894
091901 gezondheidszorg overig23
101401 sport en bewegen algemeen26
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2019/'20
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Instroom beroepen met tekort: Verzorgende IG, MBO verpleegkunde en HBO verpleegkunde

OpleidingAantal
Verzorgende IG10709
MBO verpleegkunde8977
HBO verpleegkunde7413
Bron

AZW StatLine

 • Verzorgende IG is gelijk aan 092101 (zieken)verzorging patiënten in tabblad ‘mbo’.

 • Mbo-verpleegkunde is gelijk aan 091301 verpleging in tabblad ‘mbo’. 

 • Hbo-verpleegkunde is niet gelijk aan 091301 verpleging in tabblad ‘hbo’, omdat hier ook nog andere master-studies onder vallen (bijv. advanced nursing practice). 

 • Doordat de maatwerktabel voor HBO Verpleegkunde een jaar achterloopt zijn de cijfers van Verzorgende IG en MBO Verpleegkunde in deze grafiek niet het meest recent.

Verslagjaar
2017/'18
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
24 juli 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS. Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.

Bronnen

 • AZW StatLine

 • AZW StatLine