Titel (titel niet zichtbaar)

6.438 geadviseerde instroomplaatsen

voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-opleidingen

 

Verslagjaar:  2022
Bron: Capaciteitsorgaan

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal geadviseerde instroomplaatsen voor geneeskundige opleidingen (inclusief klinisch technologisch specialist), tandheelkundige opleidingen (mond-, kaak- en aangezichtschirurg, orthodontist) en GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-opleidingen (GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog en verpleegkundig specialist GGZ). De geadviseerde instroomplaatsen gelden voor het jaar 2024.

Naar soort opleiding

Sla de grafiek Geadviseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Aantal geadviseerde instroomplaatsen voor het jaar 2024.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapporten en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

Geneeskundige opleidingen

Sla de grafiek Geadviseerde instroom geneeskundige en klinisch technologische opleidingen over en ga naar de datatabel

Aantal geadviseerde instroomplaatsen voor het jaar 2024.
*Klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapporten en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

Tandheelkundige opleidingen

Sla de grafiek Geadviseerde instroom tandheelkundige opleidingen over en ga naar de datatabel

Aantal geadviseerde instroomplaatsen voor het jaar 2024.
*Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapporten en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

GGZ-opleidingen

Sla de grafiek Geadviseerde instroom GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Aantal geadviseerde instroomplaatsen voor het jaar 2024.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapporten en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in geadviseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Aantal geadviseerde instroomplaatsen voor de betreffende jaren.
In de infographics over sociale geneeskunde (zie 'Meer info' hieronder) staan de jaren waarin de adviezen zijn uitgebracht. De geadviseerde instroom geldt steeds voor twee jaar daarna en is als zodanig overgenomen in bovenstaande grafiek.
*2016 en 2019: geen geadviseerde instroom voor opleidingen arts donorgeneeskunde KNMG en arts M+G/donorgeneeskunde (sociale geneeskunde).
**2016 en 2019: geen geadviseerde instroom voor opleiding verpleegkundig specialist GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg).

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapporten en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

Geneeskundige opleidingen

Sla de grafiek Trend in geadviseerde instroom geneeskundige en klinische technologische opleidingen over en ga naar de datatabel

Aantal geadviseerde instroomplaatsen voor de betreffende jaren.
In de infographics over sociale geneeskunde (zie 'Meer info' hieronder) staan de jaren waarin de adviezen zijn uitgebracht. De geadviseerde instroom geldt steeds voor twee jaar daarna en is als zodanig overgenomen in bovenstaande grafiek.
*2016 en 2019: geen geadviseerde instroom voor opleidingen arts donorgeneeskunde KNMG en arts M+G/donorgeneeskunde.
**Klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapporten en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

Tandheelkundige opleidingen

Sla de grafiek Trend in geadviseerde instroom tandheelkundige opleidingen over en ga naar de datatabel

Aantal geadviseerde instroomplaatsen voor de betreffende jaren.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapporten en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

GGZ-opleidingen

Sla de grafiek Trend in geadviseerde instroom GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Aantal geadviseerde instroomplaatsen voor de betreffende jaren.
 *2016 en 2019: geen geadviseerde instroom voor opleiding verpleegkundig specialist GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg).

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapporten en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2024-2027 van het Capaciteitsorgaan.

De geneeskundige en klinisch technologische opleidingen omvatten:
De opleidingen tot medisch specialist (anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie, heelkunde, interne geneeskunde, KNO Keel-, neus- en oorheelkunde (Keel-, neus- en oorheelkunde), kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose,  maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie en nucleaire geneeskunde, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, spoedeisende geneeskunde, sportgeneeskunde en urologie.
De opleiding tot huisartsgeneeskunde.
De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
De opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten.
De opleidingen sociale geneeskunde (arts beleid en advies KNMG, arts donorgeneeskunde KNMG, arts indicatie en advisering KNMG, arts infectieziekten KNMG, arts tuberculosebestrijding KNMG, forensisch arts, arts jeugdgezondheidszorg KNMG, arts medische milieukunde KNMG, bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts M+G/infectieziekten, arts M+G/jeugdgezondheidszorg, arts M+G/medische milieukunde, arts M+G/tuberculosebestrijding, M+G rest).
De klinisch technologische opleidingen (klinische chemie, klinische fysica en  ziekenhuisfarmacie). 

Tandheelkundige opleidingen omvatten de opleidingen tot mond-, kaak- en aangezichtschirurg en tot orthodontist.

GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-opleidingen omvatten de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ.

In 2020 brak de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 pandemie uit. Dit beïnvloedt mogelijk de cijfers.