Titel (titel niet zichtbaar)

4.534 geadviseerde instroomplaatsen

voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-opleidingen

 

Verslagjaar:  2019
Bron: Capaciteitsorgaan

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal geadviseerde  instroomplaatsen voor geneeskundige opleidingen (inclusief klinisch technologisch specialist), tandheelkundige opleidingen (mond-, kaak- en aangezichtschirurg, orthodontist) en GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-opleidingen (GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog en verpleegkundig specialist GGZ).  Deze geadviseerde instroomplaatsen zijn gebaseerd op de hoogste inschatting van de toekomstige zorgvraag. 

Naar soort opleiding

Sla de grafiek Geadviseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').

Bron 
Capaciteitsorgaan
Adviesjaar 
2019
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

Geneeskundige opleidingen

Sla de grafiek Geadviseerde instroom geneeskundige en klinisch technologische opleidingen over en ga naar de datatabel

*Klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie
Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').

Bron 
Capaciteitsorgaan
Adviesjaar 
2019
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

Tandheelkundige opleidingen

Sla de grafiek Geadviseerde tandheelkundige opleidingen over en ga naar de datatabel

* MKA-chirurg: Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg
Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').

Bron 
Capaciteitsorgaan
Adviesjaar 
2019
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

GGZ-opleidingen

Sla de grafiek Geadviseerde instroom GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').

Bron 
Capaciteitsorgaan
Adviesjaar 
2019
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in geadviseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').

Bron 
Capaciteitsorgaan
Adviesjaren 
2016 en 2019
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

Geneeskundige opleidingen

Sla de grafiek Trend in geadviseerde instroom geneeskundige en klinische technologische opleidingen over en ga naar de datatabel

* Klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie
Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').

Bron 
Capaciteitsorgaan
Adviesjaren 
2016 en2019
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

Tandheelkundige opleidingen

Sla de grafiek Trend in geadviseerde instroom tandheelkundige opleidingen over en ga naar de datatabel

* MKA-chirurg: Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg
Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').

Bron 
Capaciteitsorgaan
Adviesjaren 
2016 en 2019
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

GGZ-opleidingen

Sla de grafiek Trend in geadviseerde instroom GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').

Bron 
Capaciteitsorgaan
Adviesjaren 
2016 en 2019
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan.

De geneeskundige en klinisch technologische opleidingen omvatten:

  • De opleidingen tot medisch specialist (anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, KNO Keel-, neus- en oorheelkunde (Keel-, neus- en oorheelkunde), kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose,  maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde, urologie en de profielopleiding SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp) arts).
  • De opleiding tot huisartsgeneeskunde.
  • De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
  • De opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten.
  • De opleidingen sociale geneeskunde (arts beleid en advies, arts indicatie en advisering, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, forensisch arts, jeugdarts, medisch milieukundige, bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts M&G+ infectieziektebestrijding, arts M&G+ jeugdgezondheidszorg, arts M&G+ medische milieukunde, arts M&G+  tuberculosebestrijding, M&G rest).
  • De klinisch technologische opleidingen (klinische chemie, klinische fysica en  ziekenhuisfarmacie).

Tandheelkundige opleidingen omvatten de opleidingen tot mond-, kaak- en aangezichtschirurg en tot orthodontist.

GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-opleidingen omvatten de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ.