Opleidingen: geadviseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ

3.616
geadviseerde instroomplaatsen
voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen
Adviesjaar
2016
Bron
Capaciteitsorgaan

Dit kerncijfer betreft het aantal geadviseerde instroomplaatsen voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen. 

 • Naar soort opleiding
 • Geneeskundige opleidingen
 • Tandheelkundige opleidingen
 • GGZ-opleidingen

Geadviseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen

Soort opleidingAdvies 2016
Geneeskund. en klin. techn. opl.2389
Tandheelk. opleidingen25
GGZ-opleidingen1202
Totaal3616
Bron

Capaciteitsorgaan

 • Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').
Geneeskundige en klinisch technologische opleidingen hebben het hoogste aantal geadviseerde instromers. Deze disciplines omvatten ook de meeste opleidingen (zie 'Verantwoording').
Adviesjaar
2016
Laatste update gegevens
20 februari 2017
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Geadviseerde instroom geneeskundige en klinisch technologische opleidingen

Soort opleidingAdvies 2016
Medisch specialist1067
Huisartsgeneeskunde630
Ouderengeneeskunde186
Arts verstandelijk gehandicapten18
Sociale geneeskunde433
Klin. techn. specialist55
Totaal2389
Bron

Capaciteitsorgaan

 • Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').
 • Klin. techn. specialist waaronder: klinische chemie, klinische fysica en ziekenhuisfarmacie.
Adviesjaar
2016
Laatste update gegevens
20 februari 2017
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Geadviseerde instroom tandheelkundige opleidingen

Soort opleidingAdvies 2016
MKA-chirurg14
Orthodontist11
Totaal25
Bron

Capaciteitsorgaan

 • Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').
 • MKA-chirurg: Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg.
Adviesjaar
2016
Laatste update gegevens
20 februari 2017
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Geadviseerde instroom GGZ-opleidingen

Soort opleidingAdvies 2016
GZ-psycholoog610
Psychotherapeut224
Klinisch psycholoog255
Klinisch neuropsycholoog27
Verpleegkundig specialist GGZ 86
Totaal1202
Bron

Capaciteitsorgaan

 • Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').
Adviesjaar
2016
Laatste update gegevens
20 februari 2017
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Verantwoording

Tandheelkundige opleidingen omvatten de opleidingen tot mond-, kaak- en aangezichtschirurg en tot orthodontist. GGZ-opleidingen omvatten de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ. De geneeskundige opleidingen omvatten te opleiding tot medisch specialist, huisartsgeneeskunde, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten en sociale geneeskunde. De klinisch technologische opleidingen omvatten klinische chemie, klinische fysica en  ziekenhuisfarmacie. 

Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2016 van het Capaciteitsorgaan.

Bronnen

 • Capaciteitsorgaan