Opleidingen: geadviseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ

4.534
geadviseerde instroomplaatsen
voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen
Adviesjaar
2019
Bron
Capaciteitsorgaan

Dit kerncijfer betreft het aantal geadviseerde instroomplaatsen voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen. 

 • Naar soort opleiding
 • Geneeskundige opleidingen
 • Tandheelkundige opleidingen
 • GGZ-opleidingen

Geadviseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen

Soort opleidingAdvies 2019
Geneesk. en klinisch techn. opleidingen3091
Tandheelk. opleidingen22
GGZ-opleidingen1421
Totaal4534
Bron

Capaciteitsorgaan

Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').

Adviesjaar
2019
Laatste update gegevens
27 maart 2020
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Geadviseerde instroom geneeskundige en klinisch technologische opleidingen

Soort opleidingAdvies 2019
Medisch specialist1130
Huisartsgeneeskunde935
Ouderengeneeskunde260
Arts verstandelijk gehandicapten57
Sociale geneeskunde657
Klin. techn. specialist*52
Totaal3091
Bron

Capaciteitsorgaan

*Klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie
Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').

Adviesjaar
2019
Laatste update gegevens
27 maart 2020
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Geadviseerde instroom tandheelkundige opleidingen

Soort opleidingAdvies 2019
MKA-chirurg*12
Orthodontist10
Totaal22
Bron

Capaciteitsorgaan

* MKA-chirurg: Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg
Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').

Adviesjaar
2019
Laatste update gegevens
27 maart 2020
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Geadviseerde instroom GGZ-opleidingen

Soort opleidingAdvies 2019
GZ-psycholoog787
Psychotherapeut139
Klinisch psycholoog270
Klinisch neuropsycholoog26
Verpleegkundig specialist GGZ 199
Totaal1421
Bron

Capaciteitsorgaan

Maximaal aantal geadviseerde instroomplaatsen (gebaseerd op hoogste inschatting toekomstige zorgvraag). Minimaal geadviseerde instroom is ook beschikbaar (zie 'Meer info').

Adviesjaar
2019
Laatste update gegevens
27 maart 2020
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan.

De geneeskundige en klinisch technologische opleidingen omvatten:

 • De opleidingen tot medisch specialist (anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose,  maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde, urologie en de profielopleiding SEH arts).
 • De opleiding tot huisartsgeneeskunde.
 • De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
 • De opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten.
 • De opleidingen sociale geneeskunde (arts beleid en advies, arts indicatie en advisering, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, forensisch arts, jeugdarts, medisch milieukundige, bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts M&G+ infectieziektebestrijding, arts M&G+ jeugdgezondheidszorg, arts M&G+ medische milieukunde, arts M&G+  tuberculosebestrijding, M&G rest).
 • De klinisch technologische opleidingen (klinische chemie, klinische fysica en  ziekenhuisfarmacie).

Tandheelkundige opleidingen omvatten de opleidingen tot mond- kaak- en aangezichtschirurg en tot orthodontist.

GGZ-opleidingen omvatten de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ.

Bronnen

 • Capaciteitsorgaan