Opleidingen: gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn

64.381*
gediplomeerden
in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2017/'18
(* voorlopig cijfer)
Bron
AZW Statline

Dit kerncijfer betreft het aantal gediplomeerden in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn.

  • Naar soort opleiding
  • mbo
  • hbo
  • wo

Gediplomeerden binnen mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal (op 1 oktober 2017)
mbo33371
hbo17483
wo13527
Totaal64381
Bron

AZW Statline

Verslagjaar
2017/'18
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
17 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gediplomeerden binnen mbo sector zorg en welzijn

StudierichtingGediplomeerden mbo
Zorg en welzijn (smal)33371
011103 pedagogisch-didactische vaardi...35
011301 lerarenopleiding basisonderwij...2844
091103 tandartsassistent822
091104 tandtechniek30
091301 verpleging5736
091302 medische assistentie1125
091401 biomedische laboratoriumtechni...214
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl...381
091403 audicien, audiometrie94
091404 orthopedisch instrument-, scho...14
091601 farmacie645
092101 (zieken)verzorging patiënten6986
092102 thuiszorg, bejaardenverzorging...5736
092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped...7611
092201 jeugdpedagogisch werk en kinde...2534
092301 sociaal-cultureel werk, activi...1093
101101 huishoudkunde, verzorging alge...5255
101102 facilitaire dienstverlening600
101401 sport en bewegen algemeen2008
Bron

AZW Statline

Meer info
Verslagjaar
2017/'18
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gediplomeerden binnen hbo sector zorg en welzijn

StudierichtingGediplomeerden hbo
Zorg en welzijn (smal)17483
011102 pedagogiek, andragogiek1887
011103 pedagogisch-didactische vaardi...12
011301 lerarenopleiding basisonderwij...3780
031301 psychologie833
031302 psychotherapie92
031303 creatieve therapie191
091102 mondhygiënist237
091201 (huis)arts, specialist, genees...121
091301 verpleging4549
091302 medische assistentie74
091303 verloskunde161
091401 biomedische laboratoriumtechni...800
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl...94
091406 prothesetechniek, bewegingstec...124
091407 radiologie, beeldvormende tech...288
091408 hart-, longfunctie en overige...70
091501 fysiotherapie, bewegingswetens...1596
091502 arbeids-, ergotherapie372
091503 voeding en dietetiek510
091504 logo-, akoepedie404
091505 orthoptie en overige therapie...227
091601 farmacie76
091701 traditionele en alternatieve g...37
092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped...2347
092201 jeugdpedagogisch werk en kinde...152
092301 sociaal-cultureel werk, activi...270
092302 sociaal-juridische dienstverle...728
092303 sociaal-maatschappelijke diens...3140
101102 facilitaire dienstverlening1012
101401 sport en bewegen algemeen870
Bron

AZW Statline

Meer info
Verslagjaar
2017/'18
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gediplomeerden binnen wo sector zorg en welzijn

StudierichtingGediplomeerden wo
Zorg en welzijn (smal)13527
011102 pedagogiek, andragogiek1907
031301 psychologie5028
091000 gezondheidszorg z.n.d.1178
091101 tandarts459
091201 (huis)arts, specialist, genees...5153
091301 verpleging95
091408 hart-, longfunctie en overige...200
091501 fysiotherapie, bewegingswetens...367
091503 voeding en dietetiek188
091601 farmacie813
091901 gezondheidszorg overig6
101401 sport en bewegen algemeen36
Bron

AZW Statline

Meer info
Verslagjaar
2017/'18
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De berekening van het kerncijfer is aangepast in vergelijking met voorgaande jaren en is daarmee niet meer geschikt om mee te nemen in de bestaande trendgrafieken. Verantwoording van de trend cijfers is te vinden in de databank van AZWinfo. Op termijn zullen nieuwe trend cijfers beschikbaar worden gesteld conform de berekening van het huidige kerncijfer.

Bronnen

  • AZW Statline

  • AZWinfo