Opleidingen: gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn

64.381*
gediplomeerden
in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2017/'18
(* voorlopig cijfer)
Bron
AZW Statline

Dit kerncijfer betreft het aantal gediplomeerden in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn.

  • Naar soort opleiding
  • mbo
  • hbo
  • wo

Gediplomeerden binnen mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal (op 1 oktober 2017)
mbo33371
hbo17483
wo13527
Totaal64381
Bron

AZW Statline

Verslagjaar
2017/'18
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
17 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gediplomeerden binnen mbo sector zorg en welzijn

StudierichtingGediplomeerden mbo
Zorg en welzijn (smal)33515
011103 pedagogisch-didactische vaardi...35
011301 lerarenopleiding basisonderwij...2848
091103 tandartsassistent823
091104 tandtechniek30
091301 verpleging5739
091302 medische assistentie1125
091401 biomedische laboratoriumtechni...215
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl...381
091403 audicien, audiometrie94
091404 orthopedisch instrument-, scho...14
091601 farmacie646
092101 (zieken)verzorging patiënten7087
092102 thuiszorg, bejaardenverzorging...5824
092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped...7566
092201 jeugdpedagogisch werk en kinde...2537
092301 sociaal-cultureel werk, activi...1094
101101 huishoudkunde, verzorging alge...5275
101102 facilitaire dienstverlening600
101401 sport en bewegen algemeen2014
Bron

AZW Statline

Meer info
Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gediplomeerden binnen hbo sector zorg en welzijn

StudierichtingGediplomeerden hbo
Zorg en welzijn (smal)17498
011102 pedagogiek, andragogiek1888
011103 pedagogisch-didactische vaardi...12
011301 lerarenopleiding basisonderwij...3781
031301 psychologie834
031302 psychotherapie92
031303 creatieve therapie193
091102 mondhygiënist237
091201 (huis)arts, specialist, genees...122
091301 verpleging4549
091302 medische assistentie74
091303 verloskunde161
091401 biomedische laboratoriumtechni...800
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl...94
091406 prothesetechniek, bewegingstec...124
091407 radiologie, beeldvormende tech...289
091408 hart-, longfunctie en overige...70
091501 fysiotherapie, bewegingswetens...1601
091502 arbeids-, ergotherapie373
091503 voeding en dietetiek512
091504 logo-, akoepedie404
091505 orthoptie en overige therapie...227
091601 farmacie76
091701 traditionele en alternatieve g...37
092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped...2347
092201 jeugdpedagogisch werk en kinde...152
092301 sociaal-cultureel werk, activi...270
092302 sociaal-juridische dienstverle...728
092303 sociaal-maatschappelijke diens...3142
101102 facilitaire dienstverlening1012
101401 sport en bewegen algemeen870
Bron

AZW Statline

Meer info
Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gediplomeerden binnen wo sector zorg en welzijn

StudierichtingGediplomeerden wo
Zorg en welzijn (smal)13710
011102 pedagogiek, andragogiek1911
031301 psychologie5165
091000 gezondheidszorg z.n.d.1189
091101 tandarts460
091201 (huis)arts, specialist, genees...5169
091301 verpleging95
091408 hart-, longfunctie en overige...200
091501 fysiotherapie, bewegingswetens...369
091503 voeding en dietetiek188
091601 farmacie816
091901 gezondheidszorg overig19
101401 sport en bewegen algemeen36
Bron

AZW Statline

Meer info
Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS. Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.

Bronnen

  • AZW Statline

  • AZWinfo

  • AZW Statline