Opleidingen: gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn

56.087
gediplomeerden
in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2016
Bron
AZWinfo

Dit kerncijfer betreft het aantal gediplomeerden in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn.

  • Naar soort opleiding
  • mbo
  • hbo
  • wo

Gediplomeerden binnen mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal (op 1 oktober 2016)
mbo32904
hbo16161
wo7022
Totaal56087
Bron

AZWinfo

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
20 augustus 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gediplomeerden binnen mbo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal (op 1 oktober 2016)
Apothekersassistent 4705
Doktersassistent 41180
Helpende zorg en welzijn 25421
Maatsch. zorg gehandicaptenz. 41889
Maatsch. zorg pers. begeleider 42473
Medewerker maatsch. zorg 31986
Pedag. werker jeugdzorg 4758
Pedag. werker kinderopvang 31728
Pedag. werker kinderopvang 41798
Sociaal cultureel werker 4469
Sociaal maatsch. dienstverl. 4798
Tandartsassistent 4769
Verpleegkundige 45226
Verzorgende 37635
Zorghulp 169
Totaal32904
Bron

AZWinfo

  • Het cijfer achter de functie geeft het niveau aan.
Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
20 augustus 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gediplomeerden binnen hbo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal (op 1 oktober 2016)
Biologie en med.labondz.*702
Creatieve therapie180
Cultureel maatschappelijke vorming301
Ergotherapie330
Fysiotherapie1430
Huidtherapie134
Logopedie355
Maatschappelijke dienstverlening2739
Med. Beeld. en Radioth. Techn.**341
Mondzorgkunde248
Oefentherapie 147
Orthoptie14
Pedagogiek1492
Podotherapie59
Psychom. ther. en bew.agogie***95
Sociaal juridische dienstverlening675
Sociaal pedagogische hulpverlening2376
Verloskunde152
Verpleegkundige3832
Voeding en diëtetiek559
Totaal16161
Bron

AZWinfo

*   Biologie en medisch laboratoriumonderzoek  

** Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

** Psychomotorische therapie en bewegingsagogie

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
20 augustus 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gediplomeerden binnen wo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal (op 1 oktober 2016)
Geneeskunde2626
Gezondheidswetenschappen224
Maatschappelijke dienstverlening master82
Operatie-assistent master104
Pedagogiek932
Psychologie2553
Tandheelkunde225
Verpleegkundig master276
Totaal7022
Bron

AZWinfo

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
20 augustus 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de databank van AZWinfo.

Bronnen

  • AZWinfo