Opleidingen: gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn

65.490*
gediplomeerden
in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopig cijfer)
Bron
AZW Statline

Dit kerncijfer betreft het aantal gediplomeerden in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn.

  • Naar soort opleiding
  • mbo
  • hbo
  • wo

Gediplomeerden binnen mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn

Soort opleidingAantal 2018/2019*
mbo34674
hbo16725
wo14091
Totaal65490
Bron

AZW Statline

Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
24 augustus 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gediplomeerden binnen mbo sector zorg en welzijn

StudierichtingGediplomeerden mbo
Zorg en welzijn (smal)34674
011103 pedagogisch-didactische vaardi...100
011301 lerarenopleiding basisonderwij...2883
091103 tandartsassistent845
091104 tandtechniek33
091301 verpleging5894
091302 medische assistentie1049
091401 biomedische laboratoriumtechni...270
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl...353
091403 audicien, audiometrie105
091404 orthopedisch instrument-, scho...18
091601 farmacie694
092101 (zieken)verzorging patiënten6262
092102 thuiszorg, bejaardenverzorging...6452
092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped...6039
092201 jeugdpedagogisch werk en kinde...1826
092301 sociaal-cultureel werk, activi...764
101101 huishoudkunde, verzorging alge...5835
101102 facilitaire dienstverlening666
101401 sport en bewegen algemeen2699
Bron

AZW Statline

Meer info
Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gediplomeerden binnen hbo sector zorg en welzijn

StudierichtingGediplomeerden hbo
Zorg en welzijn (smal)16725
011102 pedagogiek, andragogiek1658
011103 pedagogisch-didactische vaardi...18
011301 lerarenopleiding basisonderwij...3427
031301 psychologie806
031302 psychotherapie106
031303 creatieve therapie205
091102 mondhygiënist270
091201 (huis)arts, specialist, genees...163
091301 verpleging4656
091302 medische assistentie61
091303 verloskunde149
091401 biomedische laboratoriumtechni...778
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl...103
091406 prothesetechniek, bewegingstec...56
091407 radiologie, beeldvormende tech...309
091408 hart-, longfunctie en overige...149
091501 fysiotherapie, bewegingswetens...1472
091502 arbeids-, ergotherapie319
091503 voeding en dietetiek460
091504 logo-, akoepedie375
091505 orthoptie en overige therapie...226
091601 farmacie91
091701 traditionele en alternatieve g...0
092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped...1851
092201 jeugdpedagogisch werk en kinde...133
092301 sociaal-cultureel werk, activi...221
092302 sociaal-juridische dienstverle...796
092303 sociaal-maatschappelijke diens...2971
101102 facilitaire dienstverlening942
101401 sport en bewegen algemeen926
Bron

AZW Statline

Meer info
Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gediplomeerden binnen wo sector zorg en welzijn

StudierichtingGediplomeerden wo
Zorg en welzijn (smal)14091
011102 pedagogiek, andragogiek1793
031301 psychologie5437
091000 gezondheidszorg z.n.d.1163
091101 tandarts508
091201 (huis)arts, specialist, genees...5196
091301 verpleging79
091408 hart-, longfunctie en overige...291
091501 fysiotherapie, bewegingswetens...338
091503 voeding en dietetiek158
091601 farmacie880
091901 gezondheidszorg overig23
101401 sport en bewegen algemeen17
Bron

AZW Statline

Meer info
Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS. Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.

Bronnen

  • AZW Statline

  • AZWinfo

  • AZW Statline