Titel (titel niet zichtbaar)

4.074 gerealiseerde instroomplaatsen

voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-opleidingen

 

Verslagjaar:  2022
Bron: Capaciteitsorgaan

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal in 2021 gerealiseerde instroomplaatsen voor geneeskundige opleidingen (inclusief klinisch technologisch specialist), tandheelkundige opleidingen (mond-, kaak- en aangezichtschirurg, orthodontist) en GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-opleidingen (GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch ((neuro)psycholoog en verpleegkundig specialist GGZ).

Naar soort opleiding

Sla de grafiek Gerealiseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige, GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapporten en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

Geneeskundige opleidingen

Sla de grafiek Gerealiseerde instroom geneeskundige en klinisch technologische opleidingen over en ga naar de datatabel

 *Gerealiseerde instroom niet beschikbaar voor arts medische milieukunde KNMG, arts tuberculosebestrijding KNMG, en arts M+G zonder profiel (de laatste valt onder M+G rest).
**Klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapporten en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

Tandheelkundige opleidingen

Sla de grafiek Gerealiseerde instroom tandheelkundige opleidingen over en ga naar de datatabel

*Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg.

Bron
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapport 3a en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

GGZ-opleidingen

Sla de grafiek Gerealiseerde instroom GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapport 7 en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in gerealiseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapporten en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

Geneeskundige opleidingen

Sla de grafiek Trend in gerealiseerde instroom geneeskundige en klinisch technologische opleidingen over en ga naar de datatabel

* Geen cijfers beschikbaar voor arts medische milieukunde KNMG, tuberculosebestrijding KNMG en M+G zonder profiel (onderdeel van M+G rest).
** Klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapporten en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

Tandheelkundige opleidingen

Sla de grafiek Trend in gerealiseerde instroom tandheelkundige opleidingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapport 3a en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

GGZ-opleidingen

Sla de grafiek Trend in gerealiseerde instroom GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
28 maart 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2024-2027, deelrapport 7 en infographics op www.capaciteitsorgaan.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2024-2027 van het Capaciteitsorgaan.

De geneeskundige en klinisch technologische opleidingen omvatten:
De opleidingen tot medisch specialist (anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie, heelkunde, interne geneeskunde, KNO Keel-, neus- en oorheelkunde (Keel-, neus- en oorheelkunde), kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose,  maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie en nucleaire geneeskunde, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, spoedeisende geneeskunde, sportgeneeskunde en urologie.
De opleiding tot huisartsgeneeskunde.
De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
De opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten.
De opleidingen sociale geneeskunde (arts beleid en advies KNMG, arts donorgeneeskunde KNMG, arts indicatie en advisering KNMG, arts infectieziekten KNMG, arts tuberculosebestrijding KNMG, forensisch arts, arts jeugdgezondheidszorg KNMG, arts medische milieukunde KNMG, bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts M+G/infectieziekten, arts M+G/jeugdgezondheidszorg, arts M+G/medische milieukunde, arts M+G/tuberculosebestrijding, M+G rest).
De klinisch technologische opleidingen (klinische chemie, klinische fysica en  ziekenhuisfarmacie).

Tandheelkundige opleidingen omvatten de opleidingen tot mond-, kaak- en aangezichtschirurg en tot orthodontist.

GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-opleidingen omvatten de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ.

In de grafieken staan steeds de cijfers die beschikbaar zijn in het meest recente Capaciteitsplan (2024-2027), incl. deelrapporten en infographics. Voor de trend geneeskundige opleidingen ontbreken cijfers van vóór 2019 van verschillende beroepen binnen opleidingen sociale geneeskunde . De trend gaat daarom over 2019-2021.

In 2020 brak de COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 pandemie uit. Dit beïnvloedt mogelijk de cijfers.