Opleidingen: gerealiseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ

3.377
gerealiseerde instroomplaatsen
voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen
Verslagjaar
2015
Bron
Capaciteitsorgaan

Dit kerncijfer betreft het aantal gerealiseerde instroomplaatsen voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen.

 • Naar soort opleiding
 • Geneeskundige opleidingen
 • Tandheelkundige opleidingen
 • GGZ-opleidingen

Gerealiseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige, GGZ-opleidingen

Soort opleidingAantal (op 1 januari 2015)
Geneesk. en klin. techn. opleidingen2391
Tandheelkundige opleidingen26
GGZ-opleidingen960
Totaal3377
Bron

Capaciteitsorgaan

Geneeskundige en klinisch technologische opleidingen hebben het hoogste aantal gerealiseerde instroomplaatsen. Deze disciplines omvatten ook de meeste opleidingen (zie 'Verantwoording').
Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
20 februari 2017
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Gerealiseerde instroom geneeskundige opleidingen

Soort opleidingAantal (op 1 januari 2015)
Medisch specialist1287
Huisartsgeneeskunde720
Ouderengeneeskunde111
Arts verstandelijk gehandicapten 21
Sociale geneeskunde187
Klinisch technologisch specialist65
Totaal2391
Bron

Capaciteitsorgaan

Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
20 februari 2017
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Gerealiseerde instroom tandheelkundige opleidingen

Soort opleidingAantal (op 1 januari 2015)
MKA-chirurg14
Orthodontist12
Totaal26
Bron

Capaciteitsorgaan

 • MKA = Mond-, kaak- en aangezicht
Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
20 februari 2017
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Gerealiseerde instroom GGZ-opleidingen

Soort opleidingAantal (op 1 januari 2015)
GZ-psycholoog617
Psychotherapeut100
Klinisch psycholoog174
Klinisch neuropsycholoog0
Verpleegkundig specialist GGZ69
Totaal960
Bron

Capaciteitsorgaan

Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
20 februari 2017
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2016 van het Capaciteitsorgaan.

De geneeskundige en klinisch technologische opleidingen omvatten:

 •  De opleidingen tot medisch specialist (anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose,  maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde, urologie en de profielopleiding SEH arts).
 • De opleiding tot huisartsgeneeskunde.
 • De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
 • De opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten.
 • De opleidingen sociale geneeskunde (profielopleidingen (eerste fase sociale geneeskunde) arts beleid en advies KNMG, arts sociaal medische indicatie en advies KNMG, arts infectieziektebestrijding KNMG, arts tuberculosebestrijding KNMG, forensisch arts KNMG, jeugdarts KNMG, medisch milieukundige KNMG), bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts M&G+ (Maatschappij en Gezondheid inclusief tweede fase opleidingen) infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde,  tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde, beleid en advies en sociaal medische indicatie en advies).
 • De klinisch technologische opleidingen (klinische chemie, klinische fysica en  ziekenhuisfarmacie).

Tandheelkundige opleidingen omvatten de opleidingen tot mond- kaak- en aangezichtschirurg en tot orthodontist.

GGZ-opleidingen omvatten de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ.

Bronnen

 • Capaciteitsorgaan