Titel (titel niet zichtbaar)

3.391 gerealiseerde instroomplaatsen

voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-opleidingen

 

Verslagjaar:  2017
Bron: Capaciteitsorgaan

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal gerealiseerde instroomplaatsen voor geneeskundige opleidingen (inclusief klinisch technologisch specialist), tandheelkundige opleidingen (mond-, kaak- en aangezichtschirurg, orthodontist) en GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-opleidingen (GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog en verpleegkundig specialist GGZ).

Naar soort opleiding

Sla de grafiek Gerealiseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige, GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2017
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

Geneeskundige opleidingen

Sla de grafiek Gerealiseerde instroom geneeskundige opleidingen over en ga naar de datatabel

*Klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2017
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

Tandheelkundige opleidingen

Sla de grafiek Gerealiseerde instroom tandheelkundige opleidingen over en ga naar de datatabel

* MKA-chirurg: Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg

Bron
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2017
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

GGZ-opleidingen

Sla de grafiek Gerealiseerde instroom GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2017
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in gerealiseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

* 2018 niet beschikbaar

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagperiode
2009-2018
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

Geneeskundige opleidingen

Sla de grafiek Trend in gerealiseerde instroom geneeskundige opleidingen over en ga naar de datatabel

* Klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie
* 2009: Aanname, cijfer voor dat jaar niet voorhanden

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagperiode
2009-2018
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

Tandheelkundige opleidingen

Sla de grafiek Trend in gerealiseerde instroom tandheelkundige opleidingen over en ga naar de datatabel

* Gemiddeld moeten ongeveer 9 orthodontisten per jaar worden opgeleid. De drie opleidinginstellingen voor orthodontist hebben afgesproken dat in het ene jaar alle instroom naar één opleidinginstelling gaat en het volgende jaar naar de twee andere opleidinginstellingen. Op die manier kunnen de opleidingsinstellingen efficiënter omgaan met de beschikbare middelen dan als ze alle drie elk jaar 3 orthodontisten mogen laten instromen.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagperiode
2009-2018
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

GGZ-opleidingen

Sla de grafiek Trend in gerealiseerde instroom GGZ-opleidingen over en ga naar de datatabel

* Alleen de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)
* 2018 niet beschikbaar

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagperiode
2009-2018
Laatste update gegevens 
27 maart 2020
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee of drie jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan

Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan.

De geneeskundige en klinisch technologische opleidingen omvatten:

  • De opleidingen tot medisch specialist (anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, KNO Keel-, neus- en oorheelkunde (Keel-, neus- en oorheelkunde), kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose,  maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde, urologie en de profielopleiding SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp) arts).
  • De opleiding tot huisartsgeneeskunde.
  • De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
  • De opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten.
  • De opleidingen sociale geneeskunde (arts beleid en advies, arts indicatie en advisering, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, forensisch arts, jeugdarts, medisch milieukundige, bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts M&G+ infectieziektebestrijding, arts M&G+ jeugdgezondheidszorg, arts M&G+ medische milieukunde, arts M&G+  tuberculosebestrijding, M&G rest).
  • De klinisch technologische opleidingen (klinische chemie, klinische fysica en  ziekenhuisfarmacie).

Tandheelkundige opleidingen omvatten de opleidingen tot mond- kaak- en aangezichtschirurg en tot orthodontist.

GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-opleidingen omvatten de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ.