Opleidingen: gerealiseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ

3.391
gerealiseerde instroomplaatsen
voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen
Verslagjaar
2017
Bron
Capaciteitsorgaan

Dit kerncijfer betreft het aantal gerealiseerde instroomplaatsen voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen.

 • Naar soort opleiding
 • Geneeskundige opleidingen
 • Tandheelkundige opleidingen
 • GGZ-opleidingen

Gerealiseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige, GGZ-opleidingen

Soort opleidingAantal (op 1 januari 2017)
Geneesk. en klinisch techn. opleidingen2293
Tandheelkundige opleidingen23
GGZ-opleidingen1075
Totaal3391
Bron

Capaciteitsorgaan

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
27 maart 2020
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Gerealiseerde instroom geneeskundige opleidingen

Soort opleidingAantal (op 1 januari 2017)
Medisch specialist1105
Huisartsgeneeskunde729
Ouderengeneeskunde135
Arts verstandelijk gehandicapten 17
Sociale geneeskunde248
Klinisch technologisch specialist*59
Totaal2293
Bron

Capaciteitsorgaan

* Klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
27 maart 2020
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Gerealiseerde instroom tandheelkundige opleidingen

Soort opleidingAantal (op 1 januari 2017)
MKA-chirurg*10
Orthodontist13
Totaal23
Bron

Capaciteitsorgaan

* MKA-chirurg: Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
27 maart 2020
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Gerealiseerde instroom GGZ-opleidingen

Soort opleidingAantal (op 1 januari 2017)
GZ-psycholoog666
Psychotherapeut104
Klinisch psycholoog132
Klinisch neuropsycholoog19
Verpleegkundig specialist GGZ154
Totaal1075
Bron

Capaciteitsorgaan

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
27 maart 2020
Updatefrequentie
Eenmaal per twee of drie jaar

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan.

De geneeskundige en klinisch technologische opleidingen omvatten:

 • De opleidingen tot medisch specialist (anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose,  maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde, urologie en de profielopleiding SEH arts).
 • De opleiding tot huisartsgeneeskunde.
 • De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
 • De opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten.
 • De opleidingen sociale geneeskunde (arts beleid en advies, arts indicatie en advisering, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, forensisch arts, jeugdarts, medisch milieukundige, bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts M&G+ infectieziektebestrijding, arts M&G+ jeugdgezondheidszorg, arts M&G+ medische milieukunde, arts M&G+  tuberculosebestrijding, M&G rest).
 • De klinisch technologische opleidingen (klinische chemie, klinische fysica en  ziekenhuisfarmacie).

Tandheelkundige opleidingen omvatten de opleidingen tot mond- kaak- en aangezichtschirurg en tot orthodontist.

GGZ-opleidingen omvatten de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ.

Bronnen

 • Capaciteitsorgaan