Titel (titel niet zichtbaar)

3.116

instroomplaatsen zijn gerealiseerd voor FZO Fonds Ziekenhuis Opleidingen (Fonds Ziekenhuis Opleidingen)-beroepen in 2021

 

Verslagjaar:  2022
Bron: Capaciteitsorgaan

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal gerealiseerde instroomplaatsen voor FZO Fonds Ziekenhuis Opleidingen (Fonds Ziekenhuis Opleidingen) (Fonds Ziekenhuis Opleidingen)-beroepen.

Medisch ondersteunend

Sla de grafiek Gerealiseerde instroom medisch ondersteunende beroepen over en ga naar de datatabel

Gerealiseerde instroom in 2021.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
1 mei 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2022-2025, deelrapport 8 op Capaciteitsorgaan.nl 

Verpleegkundig

Sla de grafiek Gerealiseerde instroom gespecialiseerde verpleegkundige beroepen over en ga naar de datatabel

Gerealiseerde instroom in 2021.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
1 mei 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2022-2025, deelrapport 8 op Capaciteitsorgaan.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in gerealiseerde instroom over en ga naar de datatabel

Aantal gerealiseerde instroomplaatsen voor de betreffende jaren.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
1 mei 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2022-2025, deelrapport 8 op Capaciteitsorgaan.nl 

Trend medisch ondersteunend

Sla de grafiek Trend in gerealiseerde instroom medisch ondersteunende beroepen over en ga naar de datatabel

Aantal gerealiseerde instroomplaatsen voor de betreffende jaren.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
1 mei 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2022-2025, deelrapport 8 op Capaciteitsorgaan.nl 

Trend verpleegkundig

Sla de grafiek Trend in gerealiseerde instroom gespecialiseerde verpleegkundige beroepen over en ga naar de datatabel

Aantal gerealiseerde instroomplaatsen voor de betreffende jaren.

Bron 
Capaciteitsorgaan
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
1 mei 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal per twee jaar
Meer info
Capaciteitsplan 2022-2025, deelrapport 8 op Capaciteitsorgaan.nl 

De aanduiding “beroepen” is feitelijk niet de juiste, want het gaat om functies. Ook is de aanduiding FZO Fonds Ziekenhuis Opleidingen (Fonds Ziekenhuis Opleidingen) niet meer van toepassing, omdat de bekostiging van de opleidingen niet langer vanuit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen gebeurt maar vanuit een beschikbaarheidbijdrage. De term FZO-beroepen is inmiddels echter dusdanig ingeburgerd dat deze hier gebruikt wordt.
Verantwoording van de cijfers is te vinden in het  Capaciteitsplan 2022-2025, deelrapport 8 op Capaciteitsorgaan.nl.

In 2020 brak de COVID coronavirus disease (coronavirus disease) (coronavirus disease )-19 pandemie uit. 
Dit beïnvloedt mogelijk de cijfers.