Opleidingen: gerealiseerde instroom FZO-beroepen

2.585
instroomplaatsen gerealiseerd voor FZO-beroepen
Verslagjaar
2017
Bron
Capaciteitsorgaan

Dit kerncijfer betreft het aantal gerealiseerde instroomplaatsen voor FZO (Fonds Ziekenhuis Opleidingen)-beroepen.

  • Medisch ondersteunend
  • Verpleegkundig

Gerealiseerde instroom medisch ondersteunende beroepen

Medisch ondersteunend2017
Anesthesiemedewerkers231
Deskundigen Infectiepreventie31
Gipsverbandmeesters34
Klinisch Perfusionisten8
Operatieassistenten313
Radiodiagnostisch Laboranten*79
Radiotherapeutische Laboranten*19
Bron

Capaciteitsorgaan

* Exclusief de instroom uit de voltijds MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken) - opleiding.

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
8 augustus 2019
Updatefrequentie
Eenmaal per drie jaar

Gerealiseerde instroom gespecialiseerde verpleegkundige beroepen

Verpleegkundig2017
Dialyseverpleegkundigen127
IC-kinderverpleegkundigen41
IC-neonatologieverpleegkundigen42
IC-verpleegkundigen405
Kinderverpleegkundigen267
Obstetrieverpleegkundigen173
Oncologieverpleegkundigen410
SEH-verpleegkundigen343
Kinderoncologieverpleegkundigen41
Kinderverpleegkundigen extramuraal21
Bron

Capaciteitsorgaan

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
8 augustus 2019
Updatefrequentie
Eenmaal per drie jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De aanduiding “beroepen” is feitelijk niet de juiste, want het gaat om functies. Ook is de aanduiding FZO niet meer van toepassing, omdat de bekostiging van de opleidingen niet langer vanuit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen gebeurt maar vanuit een beschikbaarheidbijdrage. De term FZO-beroepen is inmiddels echter dusdanig ingeburgerd dat deze hier gebruikt wordt.

Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2018-2021.

Bronnen

  • Capaciteitsorgaan