Opleidingen: gerealiseerde stageplaatsen zorg (mbo en hbo)

48.657
gerealiseerde stageplaatsen in de zorg (mbo en hbo)
Verslagjaar
2017/'18
Bron
Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg

Dit kerncijfer betreft het aantal gerealiseerde stageplaatsen in fte onder de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II. Het zijn stageplaatsen die beschikbaar zijn gesteld en daadwerkelijk bezet zijn. In het kader van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II kan de minister aan een stageaanbieder in de zorg jaarlijks op aanvraag een subsidie verstrekken voor het realiseren van stageplaatsen. Het gaat om stages voor opleidingen tot bijvoorbeeld apothekersassistent, tandartsassistent, verpleegkundige of sociaal pedagogisch hulpverlener.

  • Naar soort opleiding

Gerealiseerde stageplaatsen in de zorg (mbo en hbo)

2017/'18Aantal
mbo-bbl19077
mbo-bol17256
hbo-duaal2523
hbo-voltijd en deeltijd9801
Totaal48657
Bron

Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg

  • mbo-bol = beroepsopleidende leerweg
  • mbo-bbl = beroepsbegeleidende leerweg
  • hbo-duaal = combinatie van werken en leren
Verslagjaar
2017/'18
Laatste update gegevens
30 juli 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

De ambitie van het Actieprogramma Werken in de Zorg is om goede zorg en welzijn te kunnen (blijven) bieden. De Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg rapporteert aan de hand van kernindicatoren over de voortgang op deze ambitie. Beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede stageplaatsen vormt een belangrijke voorwaarde voor instroom van voldoende gekwalificeerde zorgprofessionals.

Bronnen

  • Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg