Titel (titel niet zichtbaar)

53.643

gerealiseerde stageplaatsen in de zorg (mbo en hbo)

 

Verslagjaar: 2018/19
Bron: Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal gerealiseerde stageplaatsen in fte onder de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II. Het zijn stageplaatsen die beschikbaar zijn gesteld en daadwerkelijk bezet zijn. In het kader van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II kan de minister aan een stageaanbieder in de zorg jaarlijks op aanvraag een subsidie verstrekken voor het realiseren van stageplaatsen. Het gaat om stages voor opleidingen tot bijvoorbeeld apothekersassistent, tandartsassistent, verpleegkundige of sociaal pedagogisch hulpverlener.

Naar soort opleiding

Sla de grafiek Gerealiseerde stageplaatsen in de zorg (mbo en hbo) over en ga naar de datatabel
  • mbo-bol = beroepsopleidende leerweg
  • mbo-bbl = beroepsbegeleidende leerweg
  • hbo-duaal = combinatie van werken en leren

Bron 
Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg
Verslagjaar 
2018/19 
Laatste update gegevens 
31 augustus 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg 

Trend

Sla de grafiek Trend in gerealiseerde stageplaatsen in de zorg (mbo en hbo) over en ga naar de datatabel
  • mbo-bol = beroepsopleidende leerweg
  • mbo-bbl = beroepsbegeleidende leerweg
  • hbo-duaal = combinatie van werken en leren

Bron
Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg
Verslagjaar t/m
2018/'19 
Laatste update gegevens 
31 augustus 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg

De ambitie van het Actieprogramma Werken in de Zorg is om goede zorg en welzijn te kunnen (blijven) bieden. De Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg rapporteert aan de hand van kernindicatoren over de voortgang op deze ambitie. Beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede stageplaatsen vormt een belangrijke voorwaarde voor instroom van voldoende gekwalificeerde zorgprofessionals.