Opleidingen: gerealiseerde stageplaatsen zorg (mbo en hbo)

53.643
gerealiseerde stageplaatsen in de zorg (mbo en hbo)
Verslagjaar
2018/'19
Bron
Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg

Dit kerncijfer betreft het aantal gerealiseerde stageplaatsen in fte onder de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II. Het zijn stageplaatsen die beschikbaar zijn gesteld en daadwerkelijk bezet zijn. In het kader van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II kan de minister aan een stageaanbieder in de zorg jaarlijks op aanvraag een subsidie verstrekken voor het realiseren van stageplaatsen. Het gaat om stages voor opleidingen tot bijvoorbeeld apothekersassistent, tandartsassistent, verpleegkundige of sociaal pedagogisch hulpverlener.

  • Naar soort opleiding

Gerealiseerde stageplaatsen in de zorg (mbo en hbo)

2018/'19Aantal
mbo-bbl24051
mbo-bol17028
hbo-duaal2542
hbo-voltijd en deeltijd10021
Totaal53643
Bron

Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg

  • mbo-bol = beroepsopleidende leerweg
  • mbo-bbl = beroepsbegeleidende leerweg
  • hbo-duaal = combinatie van werken en leren
Verslagjaar
2018/'19
Laatste update gegevens
31 augustus 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

De ambitie van het Actieprogramma Werken in de Zorg is om goede zorg en welzijn te kunnen (blijven) bieden. De Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg rapporteert aan de hand van kernindicatoren over de voortgang op deze ambitie. Beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede stageplaatsen vormt een belangrijke voorwaarde voor instroom van voldoende gekwalificeerde zorgprofessionals.

Bronnen

  • Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg