Geestelijke gezondheidszorg

 1. Dementie: aantal personen bekend bij de huisarts
 2. Depressie: aantal personen bekend bij de huisarts
 3. Depressieve stoornissen: prevalentie
 4. Eerstelijnspsycholoog: aantal consulten per cliënt
 5. GGZ: aantal patiënten curatieve GGZ
 6. GGZ: aantal suïcides
 7. GGZ: aantal vrijheidsbeperkende interventies
 8. GGZ: financiële toegankelijkheid
 9. GGZ: instellingen
 10. GGZ: medisch geschoolden
 11. Huisartsenpraktijken met praktijkondersteuner GGZ
 12. Jeugdhulp: beëindigde trajecten
 13. Jeugdhulp met verblijf
 14. Jeugdhulp zonder verblijf
 15. Jeugdreclassering
 16. Jeugdzorg
 17. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen afdeling
 18. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling
 19. Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: onvoldoende gekwalificeerd personeel
 20. Medewerkerstevredenheid in de sector zorg en welzijn
 21. Opleidingen: geadviseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 22. Opleidingen: gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 23. Opleidingen: gerealiseerde instroom geneeskundig, tandheelkundig en GGZ
 24. Opleidingen: gerealiseerde stageplaatsen zorg (mbo en hbo)
 25. Opleidingen: instroom mbo, hbo, wo zorg en welzijn
 26. Psychische aandoeningen: prevalentie
 27. Psychische problemen: jaarprevalentie huisartsbezoek
 28. Psychisch ongezonde personen
 29. Uitgaven aan aanbieders van GGZ
 30. Uitgaven voor psychische problemen
 31. Verslavingszorg
 32. Wachttijd generalistische basis-ggz: Overschrijding treeknorm en wachttijd
 33. Wachttijd gespecialiseerde ggz: Overschrijding treeknorm en gemiddelde wachttijd
 34. Werknemers zorg en welzijn: in- en uitstroom
 35. Zelfstandigen in de sector zorg en welzijn
 36. Ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn
 37. Zorg met verblijf GGZ: indicatie