GGZ: medisch geschoolden

32.300*
medisch geschoolden
zijn werkzaam in de GGZ
Verslagjaar
2016
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat werkzaam is in de GGZ. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register en deel uitmaken van de BRP-bevolking (Basisregistratie personen) of in Nederland werkzaam zijn, zoals artsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen. De GGZ omvat onder meer algemene psychiatrische ziekenhuizen en instellingen, Regionale instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg ( RIAGG-en), en de ambulante verslavingszorg.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd

Aantal medisch geschoolden in de GGZ

PeriodenMannenVrouwen
2016*938022920
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2016
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
6 april 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Aantal medisch geschoolden in de GGZ

Leeftijd2016*
Jonger dan 25 jaar555
25 tot 30 jaar2185
30 tot 35 jaar3895
35 tot 40 jaar3915
40 tot 45 jaar3535
45 tot 50 jaar3730
50 tot 55 jaar4430
55 tot 60 jaar4965
60 tot 65 jaar3760
65 jaar of ouder1330
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2016
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
6 april 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de CBS Statline van het CBS.

Bronnen

  • CBS Statline