GGZ: medisch geschoolden

32.140*
medisch geschoolden
zijn werkzaam in de GGZ
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat werkzaam is in de GGZ. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register en deel uitmaken van de BRP-bevolking (Basisregistratie personen) of in Nederland werkzaam zijn, zoals artsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen. De GGZ omvat algemene psychiatrische ziekenhuizen en instellingen, Regionale instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg ( RIAGG-en), ambulante verslavingszorg en praktijken voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd

Aantal medisch geschoolden in de GGZ

PeriodenMannenVrouwen
2018*871023425
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 juli 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Aantal medisch geschoolden in de GGZ

LeeftijdMedisch geschoolden
Jonger dan 25 jaar95
25 tot 30 jaar425
30 tot 35 jaar700
35 tot 40 jaar755
40 tot 45 jaar850
45 tot 50 jaar855
50 tot 55 jaar1120
55 tot 60 jaar1695
60 tot 65 jaar1730
65 tot 70 jaar405
70 jaar of ouder90
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 juli 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de CBS Statline van het CBS.

Bronnen

  • CBS Statline