GGZ: medisch geschoolden

32.100*
medisch geschoolden
zijn werkzaam in de GGZ
Verslagjaar
2017
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat werkzaam is in de GGZ. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register en deel uitmaken van de BRP-bevolking (Basisregistratie personen) of in Nederland werkzaam zijn, zoals artsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen. De GGZ omvat onder meer algemene psychiatrische ziekenhuizen en instellingen, Regionale instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg ( RIAGG-en), en de ambulante verslavingszorg.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd

Aantal medisch geschoolden in de GGZ

PeriodenMannenVrouwen
2017*916522935
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Aantal medisch geschoolden in de GGZ

Leeftijd2017*
Jonger dan 25 jaar620
25 tot 30 jaar2055
30 tot 35 jaar3920
35 tot 40 jaar3980
40 tot 45 jaar3620
45 tot 50 jaar3585
50 tot 55 jaar4265
55 tot 60 jaar4740
60 tot 65 jaar3940
65 jaar of ouder1375
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de CBS Statline van het CBS.

Bronnen

  • CBS Statline