Titel (titel niet zichtbaar)

32.345* medisch geschoolden

zijn werkzaam in de GGZ Geestelijke gezondheidszorg

 

Verslagjaar:  2019 (* voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat werkzaam is in de GGZ Geestelijke gezondheidszorg. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register en deel uitmaken van de BRP-bevolking (Basisregistratie personen) of in Nederland werkzaam zijn, zoals artsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen. De GGZ omvat algemene psychiatrische ziekenhuizen en instellingen, Regionale instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg ( RIAGG-en), ambulante verslavingszorg en praktijken voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten.

Naar geslacht

Sla de grafiek Aantal medisch geschoolden in de GGZ over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar
2019 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
19 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden op CBS Statline

Naar leeftijd

Sla de grafiek Aantal medisch geschoolden in de GGZ over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar
2019 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
19 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden op CBS Statline

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal medisch geschoolden werkzaam in de GGZ over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar t/m
2019 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
19 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden op CBS Statline

Verantwoording van de cijfers is te vinden op CBS Statline .