GGZ: financiële toegankelijkheid

4,4 procent

van de volwassenen met langdurige psychische problemen geeft aan te ervaren onvoldoende professionele zorg en/of ondersteuning te krijgen vanwege financiële drempels
 

Verslagjaar: 2023
Bron: Panel Psychisch Gezien

GGZ: financiële toegankelijkheid

Dit kerncijfer betreft het percentage volwassenen (18 jaar en ouder) met langdurige psychische problemen dat zelf van oordeel is dat hij/zij onvoldoende zorg en/of ondersteuning van professionals krijgt vanwege financiële drempels (geen vergoeding vanuit zorgverzekering en/of eigen bijdrage die mensen niet kunnen betalen).

Naar geslacht

Sla de grafiek Onvoldoende ervaren professionele zorg vanwege financiële drempels over en ga naar de datatabel

Bron 
Psychisch Gezien; Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
15 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Rapportages op www.psychischgezien.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Onvoldoende ervaren professionele zorg vanwege financiële drempels over en ga naar de datatabel

Bron 
Psychisch Gezien; Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
15 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Rapportages op www.psychischgezien.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Onvoldoende ervaren professionele zorg vanwege financiële drempels over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, HAVO of VWO
  • Hoog opleidingsniveau: HBO of hoger

Bron 
Psychisch Gezien; Trimbos-instituut
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
15 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Rapportages op www.psychischgezien.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in volwassenen die aangeven onvoldoende zorg en/of ondersteuning te krijgen vanwege financiële drempels over en ga naar de datatabel

Bron 
Psychisch Gezien; Trimbos-instituut
Verslagperiode t/m 
2023
Laatste update gegevens  
15 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Rapportages op www.psychischgezien.nl

Dit kerncijfer is gebaseerd op gegevens van het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van mensen van 18 jaar en ouder met langdurige psychische problemen. Het panel bestaat uit ruim 1.400 leden en voor dit kerncijfer hebben rond de 750 mensen gegevens aangeleverd. Het hier gepresenteerde kerncijfer is gebaseerd op de leden die hebben aangegeven onvoldoende zorg te krijgen omdat de benodigde ondersteuning niet vergoed wordt en/of omdat zij een eigen bijdrage moeten betalen en hiervoor het geld niet hebben. Panel Psychisch Gezien is een initiatief van het Trimbos-instituut, samenwerkingspartners zijn onder anderen kenniscentrum Phrenos, Stichting MIND en Nivel. Meer informatie over het panel is te vinden op www.psychischgezien.nl.

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.