Titel (titel niet zichtbaar)

8 procent

van de volwassenen heeft wel eens afgezien van zorg vanwege de kosten


Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in de voorgaande 12 maanden wel eens heeft afgezien van één of meer vormen van zorg vanwege de kosten.

Naar soort zorg

Sla de grafiek Afzien van zorg uitgesplitst naar soort zorg per patient over en ga naar de datatabel

N= 737

Bron 
NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), Consumentenpanel Gezondheidszorg
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
10 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Feitenblad toegang tot zorg op www.nivel.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in afzien van zorg vanwege kosten over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), Consumentenpanel Gezondheidszorg 
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
10 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Trend naar soort zorg

Sla de grafiek Trend in afzien van zorg door kosten naar soort kosten over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), Consumentenpanel Gezondheidszorg 
Verslagjaar  t/m
2022
Laatste update gegevens 
10 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Afzien van zorg internationaal

Sla de grafiek Afzien van zorg vanwege de kosten naar soort zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
OECD
Verslagjaar
afhankelijk van het land
Laatste update gegevens 
23 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 
OECD

Dit kerncijfer is gebaseerd op vragenlijstonderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg  van het Nivel. Dit panel verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. 735 panelleden hebben deelgenomen aan de vragenlijst in 2022 (respons 49%). De groep respondenten was naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief voor de samenstelling van de bevolking in Nederland. Er is een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.