Financiële toegankelijkheid: afzien van zorg vanwege de kosten

11
procent
van de volwassenen heeft vanwege kosten wel eens afgezien van zorg
Verslagjaar
2017
Bron
NIVEL, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in de voorgaande 12 maanden vanwege kosten wel eens heeft afgezien van één of meer vormen van zorg. Dit geeft een indruk van de mate waarin kosten als een belemmering worden gezien om naar een arts te gaan voor een klacht, aanbevolen onderzoek of behandeling of als belemmering voor het afhalen of gebruik van medicijnen.

  • Naar soort zorg

Afzien van zorg door kosten uitgesplitst naar soort zorg volgens de patiënt

CategoriePercentage
Bezoek aan arts7
Medisch onderzoek of (na)behandeling6
Ophalen recept of overslaan dosering3
Afzien van alle voorgenoemde drie vormen van zorg1
Bron

NIVEL, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
1 mei 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is gebaseerd op het vragenlijstonderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Dit panel verzamelt op landelijk niveau informatie over de ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Als de groep respondenten naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief is voor de samenstelling van de bevolking in Nederland, wordt een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Bronnen

  • NIVEL, Consumentenpanel Gezondheidszorg