Titel (titel niet zichtbaar)

8 procent

van de volwassenen heeft wel eens afgezien van zorg vanwege de kosten

 

Verslagjaar: 2021
Bron: NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), Consumentenpanel Gezondheidszorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in de voorgaande 12 maanden wel eens heeft afgezien van één of meer vormen van zorg vanwege de kosten.

Naar soort zorg

Sla de grafiek Afzien van zorg uitgesplitst naar soort zorg per patient over en ga naar de datatabel

N= 837

Bron 
NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), Consumentenpanel Gezondheidszorg
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
4 juli 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Feitenblad toegang tot zorg op www.nivel.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in afzien van zorg vanwege kosten over en ga naar de datatabel

Bron 
NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), Consumentenpanel Gezondheidszorg 
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
4 juli 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Trend naar soort zorg

Sla de grafiek Trend in afzien van zorg door kosten naar soort kosten over en ga naar de datatabel

Bron 
NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), Consumentenpanel Gezondheidszorg 
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
4 juli 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Dit kerncijfer is gebaseerd op vragenlijstonderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg  van het Nivel. Dit panel verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. 837 panelleden hebben deelgenomen aan de vragenlijst in 2021 (respons 56%). De groep respondenten was naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief voor de samenstelling van de bevolking in Nederland. Er is een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl