Titel (titel niet zichtbaar)

7 procent

van de volwassenen heeft wel eens afgezien van zorg vanwege de kosten

 

Verslagjaar: 2020
Bron: NIVELNederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in de voorgaande 12 maanden wel eens heeft afgezien van één of meer vormen van zorg vanwege de kosten.

Naar soort zorg

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

N= 695-699

Bron 
NIVELNederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, Consumentenpanel Gezondheidszorg
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
19 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Feitenblad toegang tot zorg op www.nivel.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
NIVELNederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, Consumentenpanel Gezondheidszorg 
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
19 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Trend naar soort zorg

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
NIVELNederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, Consumentenpanel Gezondheidszorg 
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
19 april 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Dit kerncijfer is gebaseerd op vragenlijstonderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg  van het Nivel. Dit panel verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. 664 panelleden hebben deelgenomen aan de vragenlijst in 2019 (respons 44%). De groep respondenten was naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief voor de samenstelling van de bevolking in Nederland. Er is een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als door andere vakinhoudelijke experts. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl.