Financiële toegankelijkheid: afzien van zorg vanwege de kosten

9
procent
van de volwassenen heeft vanwege kosten wel eens afgezien van zorg
Verslagjaar
2019
Bron
NIVEL, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in de voorgaande 12 maanden vanwege kosten wel eens heeft afgezien van één of meer vormen van zorg. Dit geeft een indruk van de mate waarin kosten als een belemmering wordt gezien om naar een arts te gaan voor een klacht, aanbevolen onderzoek of behandeling of als belemmering voor het afhalen of gebruik van medicijnen.

  • Naar soort zorg

Afzien van zorg vanwege kosten uitgesplitst naar soort zorg volgens de patiënt

CategoriePercentage
Bezoek aan arts5
Medisch onderzoek of (na)behandeling5
Ophalen recept of overslaan dosering5
Afzien van alle voorgenoemde drie vormen van zorg1
Bron

NIVEL, Consumentenpanel Gezondheidszorg

N= 664

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
18 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is gebaseerd op vragenlijstonderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Dit panel verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. 664 panelleden hebben deelgenomen aan de vragenlijst in 2019 (respons 44%). De groep respondenten was naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief voor de samenstelling van de bevolking in Nederland. Er is een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. 

Bronnen

  • NIVEL, Consumentenpanel Gezondheidszorg

  • NIVEL, Consumentenpanel Gezondheidszorg