Tandarts: financiële toegankelijkheid

0,4 procent

van de bevolking ziet af van tandheelkundige zorg die dringend nodig was, vanwege de kosten

 

Verslagjaar: 2019
Bron: OECD      

Tandarts: financiele toegankelijkheid beschrijving (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer geeft een indruk van de mate waarin kosten als een belemmering worden gezien voor dringende tandheelkundige zorg. Tandheelkunde valt niet onder het basispakket van verzekerde zorg voor personen van 18 jaar en ouder. Men kan zich hiervoor bijverzekeren of de kosten zelf betalen.

Trend

Sla de grafiek Trend in afzien van dringende tandheelkundige zorg vanwege de kosten over en ga naar de datatabel
  • In Nederland is tandheelkundige zorg voor personen van 18 jaar en ouder niet opgenomen in het basispakket.

Bron 
EU Europese unie-SILC, Eurostat
Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens 
6 december 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Health at a glance op OECD.org
Cijfers op Eurostat.eu

Afzien van dringende tandheelkundige zorg vanwege de kosten in Europese landen

Sla de grafiek Afzien van dringende tandheelkundige zorg vanwege de kosten in Europese landen over en ga naar de datatabel

Elk land gebruikt een vertaalde versie van de EU Europese unie-SILC enquête, er zijn daarom verschillen in de vertaling van de vraag die gebruikt is voor deze indicator. De vertaling van de vraag die is gebruikt voor deze indicator is ruwweg op te delen in twee categorieën:
Heeft u in de afgelopen 12 maanden afgezien van tandheelkundige zorg die dringend nodig was, omdat dit teveel geld kostte? 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden afgezien van tandheelkundige zorg die nodig was, omdat dit teveel geld kostte? 


Bron
EU-SILC, Eurostat
Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
6 december 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 
Cijfers op Eurostat.eu

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. Voorheen werd hier per abuis gesproken over periodieke mondzorg.