Titel (titel niet zichtbaar)

60.000* vacatures

staan open in de sector zorg en welzijn

 

Verslagjaar: 2023 tweede kwartaal (* voorlopig cijfer)
Bron: Vacatures Kwartaalenquête via CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de openstaande vacatures in de sector zorg en welzijn (smal). Dit is de sector zorg en welzijn exclusief de branche kinderopvang.  

Vacatures per branche

Sla de grafiek Vacatures in de sector zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

Bron  
Vacatures Kwartaalenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Peildatum
2023 2e kwartaal (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
14 september 2023
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Openstaande vacatures via AZW StatLine.nl

Trend

Trend openstaande vacatures

Sla de grafiek Trend openstaande vacatures sector zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

**De term Zorg en welzijn smal, staat voor Zorg en welzijn excl. kinderopvang.
In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron  
Vacatures Kwartaalenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Peildatum
2023 2e kwartaal (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
14 september 2023
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Openstaande vacatures via AZW StatLine.nl

Trend branche

Sla de grafiek Trend openstaande vacatures sector zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron  
Vacatures Kwartaalenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Peildatum
2023 2e kwartaal (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
14 september 2023
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Openstaande vacatures via AZW StatLine.nl

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.

Op deze pagina presenteren we het aantal vacatures in de sector zorg en welzijn exclusief kinderopvang (zorg en welzijn smal). Voorheen presenteerden we het aantal vacatures voor de sector zorg en welzijn inclusief kinderopvang. Hierdoor wijken de huidige cijfers op deze pagina af van de cijfers die voorheen werden gepresenteerd. Cijfers over het aantal vacatures in de sector zorg en welzijn inclusief kinderopvang zijn te vinden op CBS StatLine: Openstaande vacatures op CBS-Statline.