Titel (titel niet zichtbaar)

1.272,1* x 1.000 personen

werken in de sector zorg en welzijn

Verslagjaar 2020 3e kwartaal (* voorlopig cijfer)

Bron:  Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de werkgelegenheid in de sector zorg en de sector welzijn. De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd.

Naar branche aantal werknemers

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

* De term Zorg en welzijn (smal) staat voor Zorg en welzijn excl. kinderopvang

Bron 
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
Verslagjaar  
2020 3e kwartaal (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
18 februari 2021
Updatefrequentie
Per kwartaal
Meer info
AZW Statline

Naar branche fte's

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

* De term Zorg en welzijn (smal) staat voor Zorg en welzijn excl. kinderopvang
** Een fte staat gelijk aan een arbeidsplaats met een volledige werkweek

Bron 
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
Verslagjaar 
2020 3e kwartaal (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
18 februari 2021
Updatefrequentie
Per kwartaal
Meer info
AZW Statline

Trend aantal werknemers

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

* De term Zorg en welzijn (smal), staat voor Zorg en welzijn excl. Kinderopvang
Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.

Bron 
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
Verslagjaar t/m 
2020 3e kwartaal (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
18 februari 2021
Updatefrequentie
Per kwartaal
Meer info
AZW Statline

Trend aantal fte's

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

* De term Zorg en welzijn (smal), staat voor Zorg en welzijn excl. Kinderopvang
** Een fte staat gelijk aan een arbeidsplaats met een volledige werkweek
Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.
Bron 
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
Verslagjaar t/m 
2020 3e kwartaal (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
18 februari 2021
Updatefrequentie
Per kwartaal
Meer info
AZW Statline

Verantwoording van de cijfers is te vinden op AZWStatLine . De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd. Voor seizoensgecorrigereerde cijfers zie AZWStatLine.nl