Werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn

1.246,9*
x 1.000 personen
werken in de sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2019Q4
(* voorlopig cijfer)
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Dit kerncijfer betreft de werkgelegenheid in de sector zorg en de sector welzijn. De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd.

  • Naar branche aantal werknemers
  • Naar branche fte's

Aantal werknemers zorg en welzijn

AZW branchesWerknemers
Zorg en welzijn (smal)1246,9
Universitair medische centra77,6
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg218,9
Geestelijke gezondheidszorg94,6
Huisartsen en gezondheidscentra32
Overige zorg en welzijn125,9
Verpleging en Verzorging282,6
Thuiszorg148,6
Gehandicaptenzorg180,5
Jeugdzorg31,9
Sociaal werk54,3
Bron

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Meer info
Verslagjaar
2019 4e kwartaal
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

Aantal fte's zorg en welzijn

AZW branchesArbeidsmarktvolume
Zorg en welzijn (smal)897,3
Universitair medische centra65
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg170,3
Geestelijke gezondheidszorg75,8
Huisartsen en gezondheidscentra21,5
Overige zorg en welzijn91,6
Verpleging en Verzorging186,4
Thuiszorg88,4
Gehandicaptenzorg131,4
Jeugdzorg26
Sociaal werk41
Bron

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

  • Een fte staat gelijk aan een arbeidsplaats met een volledige werkweek
Meer info
Verslagjaar
2019 4e kwartaal
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op AZWStatLine. De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd, voor seizoensgecorrigereerde cijfers zie AZWStatLine.nl

Bronnen

  • Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Meer informatie