Werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn

1.252,7*
x 1.000 personen
werken in de sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2020Q1
(* voorlopig cijfer)
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Dit kerncijfer betreft de werkgelegenheid in de sector zorg en de sector welzijn. De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd.

  • Naar branche aantal werknemers
  • Naar branche fte's

Aantal werknemers zorg en welzijn

AZW branches Werknemers
Zorg en welzijn (smal)1252,7
Universitair medische centra78,1
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg219,3
Geestelijke gezondheidszorg95,5
Huisartsen en gezondheidscentra32,5
Overige zorg en welzijn126,1
Verpleging en Verzorging303,2
Thuiszorg130
Gehandicaptenzorg182,9
Jeugdzorg30,8
Sociaal werk54,3
Bron

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Meer info
Verslagjaar
2020 1e kwartaal
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
27 augustus 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

Aantal fte's zorg en welzijn

AZW branchesArbeidsvolume
Zorg en welzijn (smal)892,2
Universitair medische centra65,2
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg169,7
Geestelijke gezondheidszorg76,3
Huisartsen en gezondheidscentra21,2
Overige zorg en welzijn90,6
Verpleging en Verzorging196,2
Thuiszorg74,9
Gehandicaptenzorg131,9
Jeugdzorg24,9
Sociaal werk41,3
Bron

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

  • Een fte staat gelijk aan een arbeidsplaats met een volledige werkweek
Meer info
Verslagjaar
2020 1e kwartaal
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
27 augustus 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op AZWStatLine. De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd, voor seizoensgecorrigereerde cijfers zie AZWStatLine.nl

Bronnen

  • Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)