Titel (titel niet zichtbaar)

1.302,7* x 1.000 personen

werken in de sector zorg en welzijn

Verslagjaar 2022 2e kwartaal (* voorlopig cijfer)

Bron:  Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de werkgelegenheid in de sector zorg en de sector welzijn. De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd.

Naar branche aantal werknemers

Sla de grafiek Aantal werknemers in zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

* De term Zorg en welzijn (smal) staat voor Zorg en welzijn excl. kinderopvang

Bron 
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
Verslagjaar  
2022 2e kwartaal (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
22 november 2022
Updatefrequentie
Per kwartaal
Meer info
AZW Statline

Naar branche fte's

Sla de grafiek Aantal fte's** zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

* De term Zorg en welzijn (smal) staat voor Zorg en welzijn excl. kinderopvang
** Een fte staat gelijk aan een arbeidsplaats met een volledige werkweek

Bron 
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
Verslagjaar 
2022 2e kwartaal (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
22 november 2022
Updatefrequentie
Per kwartaal
Meer info
AZW Statline

Trend

Trend aantal werknemers

Sla de grafiek Trend aantal werknemers zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

* De term Zorg en welzijn (smal), staat voor Zorg en welzijn excl. Kinderopvang

Het cijfer van 2020 is mogelijk beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 pandemie.
Cijfers van voor 2021 zijn in oktober 2022 bijgesteld als gevolg van het gebruik van nieuwe, recentere bronnen.

Bron 
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
Verslagjaar t/m 
2022 2e kwartaal (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
22 november 2022
Updatefrequentie
Per kwartaal
Meer info
AZW Statline

Trend aantal fte's

Sla de grafiek Trend aantal fte's** zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

* De term Zorg en welzijn (smal), staat voor Zorg en welzijn excl. Kinderopvang
** Een fte staat gelijk aan een arbeidsplaats met een volledige werkweek

Het cijfer van 2020 is mogelijk beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 pandemie.
Cijfers van voor 2021 zijn in oktober 2022 bijgesteld als gevolg van het gebruik van nieuwe, recentere bronnen.

Bron 
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
Verslagjaar t/m 
2022 2e kwartaal (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
22 november 2022
Updatefrequentie
Per kwartaal
Meer info
AZW Statline

Verantwoording van de cijfers is te vinden op AZWStatLine . De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd. Voor seizoensgecorrigereerde cijfers zie AZWStatLine.nl