Werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn

1.243,7*
x 1.000 personen
werken in de sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2019Q3
(* voorlopig cijfer)
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Dit kerncijfer betreft de werkgelegenheid in de sector zorg en de sector welzijn. De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd.

  • Naar branche aantal werknemers
  • Naar branche fte's

Aantal werknemers zorg en welzijn

AZW branches2019 3e kwartaal*
Zorg en welzijn (smal)1243,7
Universitair medische centra77
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg218,6
Geestelijke gezondheidszorg93,8
Huisartsen en gezondheidscentra31,9
Overige zorg en welzijn126,2
Verpleging en Verzorging283
Thuiszorg148,3
Gehandicaptenzorg179,9
Jeugdzorg31,8
Sociaal werk53,4
Bron

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Meer info
Verslagjaar
2019 3e kwartaal
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
5 maart 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

Aantal fte's zorg en welzijn

AZW branchesArbeidsmarktvolume
Zorg en welzijn (smal)877,1
Universitair medische centra63,9
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg167,1
Geestelijke gezondheidszorg74,1
Huisartsen en gezondheidscentra20,9
Overige zorg en welzijn89,8
Verpleging en Verzorging181,1
Thuiszorg86,7
Gehandicaptenzorg128,1
Jeugdzorg25,4
Sociaal werk40
Bron

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

  • Een fte staat gelijk aan een arbeidsplaats met een volledige werkweek
Meer info
Verslagjaar
2019 3e kwartaal
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
27 februari 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op AZWStatLine. De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd, voor seizoensgecorrigereerde cijfers zie AZWStatLine.nl

Bronnen

  • Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Meer informatie