Werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn

1.245,8*
x 1.000 personen
werken in de sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2020Q2
(* voorlopig cijfer)
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Dit kerncijfer betreft de werkgelegenheid in de sector zorg en de sector welzijn. De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd.

  • Naar branche aantal werknemers
  • Naar branche fte's

Aantal werknemers zorg en welzijn

AZW branches Werknemers
Zorg en welzijn (smal)1245,8
Universitair medische centra78
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg217,3
Geestelijke gezondheidszorg95
Huisartsen en gezondheidscentra32,7
Overige zorg en welzijn125,7
Verpleging en Verzorging302,4
Thuiszorg130,8
Gehandicaptenzorg180
Jeugdzorg30,8
Sociaal werk53
Bron

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

* De term Zorg en welzijn Smal, staat voor Zorg en welzijn excl. Kinderopvang

Meer info
Verslagjaar
2020 2e kwartaal
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
26 november 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

Aantal fte's zorg en welzijn

AZW branchesArbeidsvolume
Zorg en welzijn (smal)893
Universitair medische centra65,6
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg169,7
Geestelijke gezondheidszorg76,6
Huisartsen en gezondheidscentra21,6
Overige zorg en welzijn90,1
Verpleging en Verzorging197,8
Thuiszorg74,4
Gehandicaptenzorg131,1
Jeugdzorg24,9
Sociaal werk41,1
Bron

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

* De term Zorg en welzijn Smal, staat voor Zorg en welzijn excl. Kinderopvang
** Een fte staat gelijk aan een arbeidsplaats met een volledige werkweek

Meer info
Verslagjaar
2020 2e kwartaal
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
26 november 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op AZWStatLine. De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd, voor seizoensgecorrigereerde cijfers zie AZWStatLine.nl

Bronnen

  • Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)