Titel (titel niet zichtbaar)

72 procent

van de bevolking van 15 tot 75 jaar doet betaald werk

 

Verslagperiode: 2022 3e kwartaal
Bron: Enquête Beroepsbevolking (EBB), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de werkzame bevolking, uitgedrukt als percentage van de gehele bevolking (exclusief de institutionele bevolking). De werkzame bevolking bestaat uit alle personen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben, ongeacht de arbeidsduur.  

Naar leeftijd

Sla de grafiek Percentage van de bevolking met betaald werk over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2022 3e kwartaal
Laatste update gegevens 
15 november 2022
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Arbeidsdeelname op CBS StatLine 

Naar opleiding

Sla de grafiek Percentage van de bevolking met betaald werk naar opleiding over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2022 3e kwartaal
Laatste update gegevens 
15 november 2022
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Arbeidsdeelname op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend percentage bevolking met betaald werk over en ga naar de datatabel
  • De aantallen zijn seizoengecorrigeerd, oftewel gecorrigeerd voor een jaarlijks terugkomend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.
  • De cijfers van 2020 en 2021 zijn (mogelijk) beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 pandemie.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar t/m 
2022 3e kwartaal
Laatste update gegevens 
15 november 2022
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Arbeidsdeelname en werkeloosheid op CBS StatLine 

De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking ( EBB) van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). In 2021 is deze enquête aangepast waarna het CBS voor de vergelijkbaarheid de cijfers over de jaren 2003 t/m 2021 heeft herzien, zie 'Meer werklozen, maar ook meer werkenden met nieuwe meetmethode' op cbs.nlDe trendcijfers over het kerncijfer Betaald werk die nu op de Staat VenZ staan, wijken daardoor af van de cijfers die eerder bij dit kerncijfer werden gepresenteerd.

In 2022 leidde de herziening van de enquête beroepsbevolking (EBB) tot het stopzetten van de tabel Arbeidsdeelname; kerncijfers 2003 – 2022. Hierdoor is de Staat VenZ overgestapt op de tabel over betaald werk van CBS; Arbeidsdeelname; kerncijfers.