Titel (titel niet zichtbaar)

73 procent

van de bevolking van 15 tot 75 jaar doet betaald werk

 

Verslagperiode: 2023 3e kwartaal
Bron: Enquête Beroepsbevolking (EBB), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de werkzame bevolking, uitgedrukt als percentage van de gehele bevolking (exclusief de institutionele bevolking). De werkzame bevolking bestaat uit alle personen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben, ongeacht de arbeidsduur.  

Naar leeftijd

Sla de grafiek Percentage van de bevolking met betaald werk over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2023 3e kwartaal
Laatste update gegevens 
15 november 2023
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Arbeidsdeelname op CBS StatLine 

Naar opleiding

Sla de grafiek Percentage van de bevolking met betaald werk naar opleiding over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2023 3e kwartaal
Laatste update gegevens 
15 november 2023
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Arbeidsdeelname op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend percentage bevolking met betaald werk over en ga naar de datatabel
  • De aantallen zijn seizoengecorrigeerd, oftewel gecorrigeerd voor een jaarlijks terugkomend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trend.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar t/m 
2023 3e kwartaal
Laatste update gegevens 
15 november 2023
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Arbeidsdeelname en werkeloosheid op CBS StatLine 

De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking ( EBB) van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). In 2021 is deze enquête aangepast waarna het CBS voor de vergelijkbaarheid de cijfers over de jaren 2003 t/m 2021 heeft herzien, zie 'Meer werklozen, maar ook meer werkenden met nieuwe meetmethode' op cbs.nlDe trendcijfers over het kerncijfer Betaald werk die nu op de Staat Volksgezondheid en Zorg staan, wijken daardoor af van de cijfers die eerder bij dit kerncijfer werden gepresenteerd.

In 2022 leidde de aanpassing van de enquête beroepsbevolking (EBB) ertoe dat het CBS de tabel Arbeidsdeelname; kerncijfers 2003 – 2022 heeft stopgezet. Hierdoor is de Staat Volksgezondheid en Zorg overgestapt op de tabel Arbeidsdeelname op CBS-StatLine.