Betaald werk

68
procent
van de bevolking van 15 tot 75 jaar doet betaald werk
Verslagperiode
2018 4e kwartaal
Bron
CBS

Dit kerncijfer betreft de werkzame bevolking, uitgedrukt als percentage van de gehele bevolking (exclusief de institutionele bevolking). Dit zijn alle personen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben, ongeacht de arbeidsduur.  

  • Naar leeftijd
  • Naar opleiding

Percentage van de bevolking met betaald werk

15 tot 75 jaar
LeeftijdMannenVrouwen
15 tot 75 jaar7363,8
15 tot 25 jaar63,465,5
25 tot 35 jaar89,283,5
35 tot 45 jaar90,880,4
45 tot 55 jaar89,478,7
55 tot 65 jaar77,460
65 tot 75 jaar187,6
Bron

CBS StatLine

Verslagperiode
2018
Laatste update gegevens
14 februari 2019
Updatefrequentie
Per kwartaal

Percentage van de bevolking met betaald werk naar opleidingsniveau

15 tot 75 jaar
Hoogst behaald onderwijsniveauMannenVrouwen
1 Laag onderwijsniveau58,240,4
2 Middelbaar onderwijsniveau74,968,2
3 Hoog onderwijsniveau83,381
Weet niet of onbekend69,950,6
Bron

CBS StatLine

Verslagperiode
2018
Laatste update gegevens
14 februari 2019
Updatefrequentie
Per kwartaal

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking  ( EBB) van het CBS

Bronnen

  • CBS StatLine