Betaald werk

69
procent
van de bevolking van 15 tot 75 jaar doet betaald werk
Verslagperiode
2019 3e kwartaal
Bron
CBS

Dit kerncijfer betreft de werkzame bevolking, uitgedrukt als percentage van de gehele bevolking (exclusief de institutionele bevolking). Dit zijn alle personen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben, ongeacht de arbeidsduur.  

  • Naar leeftijd
  • Naar opleiding

Percentage van de bevolking met betaald werk

15 tot 75 jaar
LeeftijdMannenVrouwen
15 tot 25 jaar5957,7
25 tot 35 jaar73,653,6
35 tot 45 jaar80,452,6
45 tot 55 jaar78,861,6
55 tot 65 jaar69,645,5
65 tot 75 jaar13,86,2
Bron

CBS StatLine

Verslagperiode
2019 3e kwartaal
Laatste update gegevens
14 november 2019
Updatefrequentie
Per kwartaal

Percentage van de bevolking met betaald werk naar opleidingsniveau

15 tot 75 jaar
Hoogst behaald onderwijsniveauMannenVrouwen
1 Laag onderwijsniveau58,941
2 Middelbaar onderwijsniveau75,569,1
3 Hoog onderwijsniveau82,780,5
Weet niet of onbekend69,649,6
Bron

CBS StatLine

Verslagperiode
2019 3e kwartaal
Laatste update gegevens
14 november 2019
Updatefrequentie
Per kwartaal

Gerelateerde kerncijfers

Verantwoording

De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking  ( EBB) van het CBS

Bronnen

  • CBS StatLine