Titel (titel niet zichtbaar)

48,7 procent

van de bevolking van 15 jaar en ouder doet vrijwilligerswerk

 

Verslagjaar: 2023
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen van 15 jaar of ouder dat zich naar eigen zeggen in het afgelopen jaar ten minste één keer heeft ingezet als vrijwilliger. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Vrijwilligerswerk over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine 
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
29 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sociale contacten en maatschappelijke participatie op CBS StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Vrijwilligerswerk over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine 
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
29 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sociale contacten en maatschappelijke participatie op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Vrijwilligerswerk over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine 
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
29 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sociale contacten en maatschappelijke participatie op CBS StatLine 

Naar soort vrijwilligerswerk

Sla de grafiek Vrijwilligerswerk over en ga naar de datatabel

Per verslagjaar 2022 zijn de categorieën voor vrijwilligerswerk gewijzigd.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine 
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
29 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sociale contacten en maatschappelijke participatie op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in vrijwilligerswerk over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine 
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens 
29 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Sociale contacten en maatschappelijke participatie op CBS StatLine 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Vrijwilligerswerk

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, volwassenen van18 jaar en ouder

Kaart NL per GGD percentage vrijwilligerswerk 2022, volw. 18 jaar en ouder

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens
20 juni 2023
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Vrijwilligerswerk op VZinfo.nl (Regionaal) 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sociale samenhang en welzijn op CBS Statline

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.