Mantelzorg: geven

32
procent
van de bevolking van 16 jaar en ouder verleent mantelzorg
Verslagjaar
2016
Bron
SCP/CBS (IZG’16)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 16 jaar en ouder dat heeft aangegeven in het jaar voorafgaand aan het onderzoek mantelzorg te hebben verleend. Met mantelzorg wordt hier bedoeld de zorg en ondersteuning die mensen om gezondheidsredenen aan elkaar geven, vanwege de onderlinge band die zij hebben. 

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar soort hulp
  • Naar arbeidssituatie

Mantelzorgers

In de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder
Bron

SCP/CBS (IZG’16)

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
19 december 2017
Updatefrequentie
Onregelmatig

Mantelzorgers

In de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder
LeeftijdTotaal
16 - 24 jaar21
25 - 34 jaar24
35 - 44 jaar33
45 - 54 jaar42
55 - 64 jaar42
65 - 74 jaar34
75+22
Bron

SCP/CBS (IZG’16)

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
19 december 2017
Updatefrequentie
Onregelmatig

Mantelzorgers

Mantelzorgers van 16 jaar en ouder
Soort hulpPercentage
Emotionele ondersteuning*76
Ondersteuning bij vervoer52
Begeleiding bij bezoek arts46
Huishoudelijke hulp44
Administratieve hulp32
Coördineren van zorg**22
Persoonlijke verzorging***15
Verpleging****11
Andere hulp21
Bron

SCP/CBS (IZG’16)

*of gezelschap
**of regelen van voorzieningen
***zoals douchen of naar toilet helpen
****zoals het geven van medicijnen of wondverzorging

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
11 juli 2018
Updatefrequentie
Onregelmatig

Mantelzorgers

Mantelzorgers van 16 tot 67 jaar, met betaald werk van 32 uur per week of meer
Percentage
Mannen67
Vrouwen28
Totaal45
Bron

SCP/CBS (IZG’16)

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
11 juli 2018
Updatefrequentie
Onregelmatig
  • Regionaal

Mantelzorgers

Per GGD-regio, volwassenen van19 jaar en ouder
Mantelzorg: Mantelzorgers per GGD-regio 2016 Kaart
Bron

Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2016

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
26 juni 2018
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Mantelzorg is lastig af te bakenen. Men kan een ruime definitie hanteren, waarbij breed wordt geïnventariseerd wie er hulp geven (dit is gedaan in  SCP-onderzoek) en een engere definitie, waarbij bijvoorbeeld ook het begrip mantelzorg wordt genoemd in de enquêtevraag en het alleen gaat om langere tijd hulp geven (dit is gedaan in  CBS-onderzoek). Dit kerncijfer is gebaseerd op gegevens uit de enquête Informele Zorg (IZG) van het SCP, zie het rapport Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016 (2017). 

Bronnen

  • SCP/CBS (IZG’16)

  • Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2016