Titel (titel niet zichtbaar)

35,7 procent

van de bevolking van 16 jaar en ouder verleent mantelzorg

 

Verslagjaar: 2019
Bron: SCP/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (IZG'19)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 16 jaar en ouder dat aangeeft in het jaar voorafgaand aan het onderzoek mantelzorg te hebben verleend. Met mantelzorg wordt hier bedoeld de zorg en ondersteuning die mensen om gezondheidsredenen aan elkaar geven, vanwege de onderlinge band die zij hebben. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Mantelzorgers over en ga naar de datatabel

Bron 
SCP/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (IZG'19)
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
19 april 2021
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Blijvende bron van zorg | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Naar leeftijd

Sla de grafiek Mantelzorgers over en ga naar de datatabel

Bron 
SCP/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)  (IZG'19)
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
19 april 2021
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Blijvende bron van zorg | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Naar soort hulp

Sla de grafiek Mantelzorgers over en ga naar de datatabel

*of gezelschap
**of regelen van voorzieningen
***zoals douchen of naar toilet helpen
****zoals het geven van medicijnen of wondverzorging

Bron 
SCP/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (IZG'19)
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
19 april 2021
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Blijvende bron van zorg | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Naar arbeidssituatie

Sla de grafiek Mantelzorgers over en ga naar de datatabel

Bron 
SCP/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)  (IZG'19)
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
19 april 2021
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Blijvende bron van zorg | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Mantelzorgers

 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, volwassenen van18 jaar en ouder 

Kaart NL per GGD percentage Mantelzorg geven 2022, volw. 18 jaar en ouder

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
20 juni 2023
Updatefrequentie  
Een maal per vier jaar
Meer info
Mantelzorg op VZinfo.nl (regionaal) 

Mantelzorg is lastig af te bakenen. Men kan een ruime definitie hanteren, waarbij breed wordt geïnventariseerd wie er hulp geven (dit is gedaan in  SCP-onderzoek) en een engere definitie, waarbij bijvoorbeeld ook het begrip mantelzorg wordt genoemd in de enquêtevraag en het alleen gaat om langere tijd hulp geven (dit is gedaan in  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-onderzoek). Dit kerncijfer is gebaseerd op gegevens uit de enquête Informele Zorg (IZG) van het SCP, zie het rapport Blijvende bron van Zorg. Ontwikkelingen in het geven van informele zorg (2020)