Mantelzorg: ervaren belasting

8,5
procent
van de mantelzorgers ervaart een ernstige belasting als gevolg van helpen
Verslagjaar
2016
Bron
SCP/CBS (IZG'16)

Dit kerncijfer betreft de ervaren belasting van mantelzorgers van 18 jaar en ouder. 

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd

Ervaren belasting mantelzorgers

BelastingManVrouwTotaal
Niet belast39,633,536,2
Licht belast24,822,923,7
Matig belast28,833,831,6
Ernstig belast6,89,98,5
Bron

SCP/ CBS (IZG'16)

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
2 maart 2018
Updatefrequentie
Onregelmatig

Ervaren belasting mantelzorgers

Belasting18-34 jaar35-54 jaar55-74 jaar> 75 jaar
Niet belast40,233,837,134
Licht belast28,322,523,617,5
Matig belast2733,930,238,8
Ernstig belast4,59,899,6
Bron

SCP/ CBS (IZG'16)

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
2 maart 2018
Updatefrequentie
Onregelmatig

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De ervaren belasting is vastgesteld door middel van een aantal stellingen (de Ediz-plus schaal). Deze vragen maken deel uit van uit de Enquête Informele Zorg van het SCP, waarin onder meer circa 2700 mantelzorgers werden geënquêteerd, zie het rapport Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016 (2017). 

Bronnen

  • SCP/ CBS (IZG'16)