Mantelzorg: duur en intensiteit

20
procent
van de mantelzorgers helpt meer dan 8 uur per week, vaak al gedurende een langere tijd
Verslagjaar
2016
Bron
SCP/CBS (IZG'16)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de mantelzorgers van 18 jaar en ouder dat minimaal 8 uur per week mantelzorg heeft verleend. Met mantelzorg wordt hier bedoeld de zorg en ondersteuning die mensen om gezondheidsredenen aan elkaar geven, vanwege de onderlinge band die zij hebben. 

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd

Duur en intensiteit van hulp die mantelzorgers bieden

DuurManVrouwTotaal
< 8 u/wk < 3 mnd9,51110,4
< 8 u/wk > 3 mnd7069,970
> 8 u/wk < 3 mnd2,52,62,5
> 8 u/wk > 3 mnd1816,517,1
Bron

SCP/CBS (IZG'16)

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
2 maart 2018
Updatefrequentie
Onregelmatig

Duur en intensiteit van hulp die mantelzorgers bieden

Duur18-34 jaar35-54 jaar55-74 jaar> 75 jaar
< 8 u/wk < 3 mnd16,511,56,17
< 8 u/wk > 3 mnd7170,571,156,9
> 8 u/wk < 3 mnd3,422,91
> 8 u/wk > 3 mnd9,11619,935,1
Bron

SCP/CBS (IZG'16)

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
2 maart 2018
Updatefrequentie
Onregelmatig

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Mantelzorg is lastig af te bakenen. Men kan een ruime definitie hanteren, waarbij breed wordt geïnventariseerd wie er hulp geven (dit is gedaan in het SCP-onderzoek) en een engere definitie, waarbij bijvoorbeeld ook het begrip mantelzorg wordt genoemd in de enquêtevraag en het alleen gaat om langere tijd hulp geven (dit is gedaan in het CBS-onderzoek). Deze twee definities leveren sterk verschillende uitkomsten. Dit kerncijfer is gebaseerd op gegevens uit de Enquête Informele Zorg van het SCP. Zie het rapport Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016 (2017). 

Bronnen

  • SCP/CBS (IZG'16)