Titel (titel niet zichtbaar)

19 procent

van de mantelzorgers helpt meer dan 8 uur per week, vaak al gedurende een langere tijd

 

Verslagjaar: 2019
Bron: SCPSociaal en Cultureel Planbureau/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (IZG'19)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de mantelzorgers van 16 jaar en ouder dat minimaal 8 uur per week mantelzorg heeft verleend. Met mantelzorg wordt hier bedoeld de zorg en ondersteuning die mensen om gezondheidsredenen aan elkaar geven, vanwege de onderlinge band die zij hebben. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Duur en intensiteit van hulp die mantelzorgers bieden over en ga naar de datatabel

Bron 
SCP/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (IZG'19)
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
19 april 2021
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Blijvende bron van zorg | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Naar leeftijd

Sla de grafiek Duur en intensiteit van hulp die mantelzorg bieden over en ga naar de datatabel

Bron 
SCP/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Centraal Bureau voor de Statistiek  (IZG'19)
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
19 april 2021
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Blijvende bron van zorg | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Mantelzorg is lastig af te bakenen. Men kan een ruime definitie hanteren, waarbij breed wordt geïnventariseerd wie er hulp geven (dit is gedaan in het SCP-onderzoek) en een engere definitie, waarbij bijvoorbeeld ook het begrip mantelzorg wordt genoemd in de enquêtevraag en het alleen gaat om langere tijd hulp geven (dit is gedaan in het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-onderzoek). Deze twee definities leveren sterk verschillende uitkomsten. Dit kerncijfer is gebaseerd op gegevens uit de Enquête Informele Zorg van het SCP. Zie het rapport Blijvende bron van zorg | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)
dit is een test