Titel (titel niet zichtbaar)

1.209.623 patiënten

hebben gebruik gemaakt van curatieve GGZ Geestelijke gezondheidszorg

 

Verslagjaar: 2019
Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Vektis

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal patiënten dat gebruik heeft gemaakt van curatieve GGZ Geestelijke gezondheidszorg: Hieronder verstaan wij generalistsiche basis-ggz,  gespecialiseerde ggz en zorg geleverd door de POH GGZ.

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal patiënten in de curatieve GGZ over en ga naar de datatabel

*Tot en met 2013 zijn de aantallen berekend op basis van de 1e lijn, de 2e lijn en de POH. Vanaf 2014 zijn de aantallen berekend op basis van de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en de POH. Patiënten uit de Wlz zijn uitgesloten. Hierdoor zijn de aantallen vanaf 2014 niet goed te vergelijken met de aantallen in de jaren daarvoor en is er sprake van een trendbreuk. Per 2015 is de jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten en zijn er geen aantallen meer beschikbaar.

Bron  
Nederlandse Zorgautoriteit en Vektis
Verslagjaar t/m
2019
Laatste update gegevens 
12 augustus 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van Vektis.