Titel (titel niet zichtbaar)

1.191.095 patiënten

hebben gebruik gemaakt van curatieve GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Vektis

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal patiënten dat gebruik heeft gemaakt van curatieve GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg): Hieronder verstaan wij generalistsiche basis-ggz,  gespecialiseerde ggz en zorg geleverd door de POH GGZ.

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal patiënten in de curatieve GGZ over en ga naar de datatabel
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.
  • *Tot en met 2013 zijn de aantallen berekend op basis van de 1e lijn, de 2e lijn en de POH. Vanaf 2014 zijn de aantallen berekend op basis van de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en de POH. Patiënten uit de Wlz zijn uitgesloten. Hierdoor zijn de aantallen vanaf 2014 niet goed te vergelijken met de aantallen in de jaren daarvoor en is er sprake van een trendbreuk. Per 2015 is de jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten en zijn er geen aantallen meer beschikbaar.
  • ** Het totaal is niet gelijk aan het kerncijfer. Dit komt vermoedelijk omdat mensen in hetzelfde jaar gedeclareerd hebben toen ze zowel 64 jaar als 65 jaar waren. 

Bron  
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Vektis
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
1 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Kerncijfers ggz Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl)

De cijfers zijn gebaseerd op declaratiegegevens van Vektis. Gegevens voor patiënten jonger dan 18 jaar (peildatum 31 december van elk jaar) zijn niet volledig en daarom niet meegenomen in de cijfers.