Titel (titel niet zichtbaar)

1.173.104 patiënten

hebben gebruik gemaakt van curatieve GGZGeestelijke gezondheidszorg

 

Verslagjaar: 2018
Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Vektis

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal patiënten dat gebruik heeft gemaakt van curatieve GGZGeestelijke gezondheidszorg: basis, gespecialiseerde en POH GGZ.

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

*Tot en met 2013 zijn de aantallen berekend op basis van de 1e lijn, de 2e lijn en de POH. Vanaf 2014 zijn de aantallen berekend op basis van de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en de POH. Patiënten uit de Wlz zijn uitgesloten. Hierdoor zijn de aantallen vanaf 2014 niet goed te vergelijken met de aantallen in de jaren daarvoor en is er sprake van een trendbreuk. Per 2015 is de jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten en zijn er geen aantallen meer beschikbaar.

Bron  
Nederlandse Zorgautoriteit en Vektis
Verslagjaar t/m
2018 
Laatste update gegevens 
13 juli 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van Vektis.