Titel (titel niet zichtbaar)

1.214.462 patiënten

hebben gebruik gemaakt van curatieve GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Vektis

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal patiënten dat gebruik heeft gemaakt van curatieve GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg): Hieronder verstaan wij generalistsiche basis-ggz,  gespecialiseerde ggz en zorg geleverd door de POH GGZ.

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal patiënten in de curatieve GGZ over en ga naar de datatabel

*Tot en met 2013 zijn de aantallen berekend op basis van de 1e lijn, de 2e lijn en de POH. Vanaf 2014 zijn de aantallen berekend op basis van de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en de POH. Patiënten uit de Wlz zijn uitgesloten. Hierdoor zijn de aantallen vanaf 2014 niet goed te vergelijken met de aantallen in de jaren daarvoor en is er sprake van een trendbreuk. Per 2015 is de jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten en zijn er geen aantallen meer beschikbaar.

Bron  
Nederlandse Zorgautoriteit en Vektis
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens 
15 juli 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks

De cijfers zijn gebaseerd op declaratiegegevens van Vektis. Er is vrijwel zeker een invloed van de COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19-pandemie op de instroom en hoeveelheid behandeling uitgevoerd in de ggz. Gegevens voor patiënten jonger dan 18 jaar (peildatum 31 december van elk jaar) zijn niet volledig en daarom niet meegenomen in de cijfers.