Wachttijd gespecialiseerde ggz: Overschrijding treeknorm en gemiddelde wachttijd

31
procent
van de instellingen voor gespecialiseerde ggz heeft een gemiddelde totale wachttijd langer dan de norm
Verslagperiode
tweede kwartaal 2020
Bron
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Dit kerncijfer betreft het gemiddeld aantal weken totale wachttijd in de gespecialiseerde ggz. De Treeknorm voor de totale wachttijd (aanmeld- plus behandelwachttijd) is 14 weken. Wachttijden geven een indruk van de mate waarin patiënten toegang hebben tot zorg. Hoe kleiner het aantal ggz-aanbieders met een wachttijd langer dan de Treeknorm, des te gunstiger het is. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden; dit betreft maandcijfers uitgesplitst naar diagnose.

  • Overschrijding (%) naar type aanbieder
  • Wachttijd (weken) naar type aanbieder
  • Wachttijd (weken) naar diagnose

Overschrijding naar type aanbieder

Percentage
Type zorgaanbiederOverschrijding aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken)Overschrijding behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken)Overschrijding totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Instellingen62831
Vrijgevestigden501426
Bron

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); kind- en jeugdpsychiatrie zijn niet geïncludeerd. 
Verslagperiode
tweede kwartaal 2020
Laatste update gegevens
14 september 2020
Updatefrequentie
vier keer per jaar

Gemiddelde wachttijd naar type aanbieder

Weken
Type aanbiederAanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken)Behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken)Totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Instellingen 8,35,914,2
Vrijgevestigden7,64,111,7
Bron

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); kind- en jeugdpsychiatrie zijn niet geïncludeerd. 
  • De aanmeld- en behandelwachttijd zijn volume gewogen gemiddelden van de door zorgaanbieders aangeleverde wachttijden.
Verslagperiode
tweede kwartaal 2020
Laatste update gegevens
14 september 2020
Updatefrequentie
vier keer per jaar

Gemiddelde wachttijd naar diagnose

Weken
diagnoseBehandelwachttijdAanmeldwachttijd
aandacht6,410,7
alcohol6,35,7
angst6,19,2
bggz3,25,3
bipolair5,16,1
delerium4,25,5
depressie5,47,7
eetstoornis6,39,2
kind (overig)7,58,3
middel (overig)65,5
persoonlijkheid9,411,1
pervasief8,213
restgroep79,5
schizo56,8
somatoforme55,3
Bron

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); kind- en jeugdpsychiatrie zijn niet geïncludeerd. 
  • De aanmeld- en behandelwachttijd zijn volume gewogen gemiddelden van de door zorgaanbieders aangeleverde wachttijden.
Peildatum
augustus 2020
Laatste update gegevens
14 september 2020
Updatefrequentie
Maandelijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is tot stand gekomen op basis van de wachttijden die zorgaanbieders via Vektis aanleveren in het kader van de transparantieregeling zorgaanbieders ggz. Dit kerncijfer geeft inzicht in de gemiddelde aanmeldwachttijd, gemiddelde behandelwachttijd en totale wachttijd. De aanmeldwachttijd is de periode tussen het moment waarop de patiënt zich meldt en de intake. De behandelwachttijd is de periode tussen intake en de start van de behandeling. De totale wachttijd is de wachttijd tussen de aanmelding en de behandeling. De Treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijd. Deze ligt voor zowel de basis-ggz als de gespecialiseerde ggz op vier weken voor de aanmeldwachttijd, tien weken voor de behandelwachttijd en op veertien weken voor de totale wachttijd. Dit kerncijfer heeft betrekking op volwassenen (18+); kind- en jeugdpsychiatrie zijn niet geïncludeerd.

Bronnen

  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)