Titel (titel niet zichtbaar)

35,9 procent

van de wachttijden in de generalistische basis-ggz heeft een totale wachttijd langer dan de norm

 

Verslagjaar:  2023 1e kwartaal
Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage wachttijden in de generalistische basis-ggz langer dan de Treeknorm. Het kerncijfer betreft zowel instellingen als vrijgevestigden en is een gemiddelde over drie maanden. De Treeknorm voor de totale wachttijd (aanmeld- plus behandelwachttijd) is 14 weken. Wachttijden geven een indruk van de mate waarin patiënten toegang hebben tot zorg. Hoe kleiner het aantal ggz-aanbieders met een wachttijd langer dan de Treeknorm, des te gunstiger het is. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden; dit betreft kwartaalcijfers en maandcijfers, niet uitgesplitst, over de gemiddelde wachttijd in weken.

Overschrijding (%) naar type aanbieder

Overschrijding naar type aanbieder

Type zorgaanbieder Overschrijding aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken) Overschrijding behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken) Overschrijding totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Instellingen 67,4 10,1 38,2
Vrijgevestigden 65,0 14,9 20,6

De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.

Bron
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar
2023 1e kwartaal
Laatste update gegevens
5 juli 2023
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo

Gemiddelde wachttijd (weken)

Gemiddelde wachttijd bggz

Weken

  Aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken) Behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken) Totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Gemiddelde wachttijd bggz 8,7 5,4 14,1
  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.
  • De wachttijden hebben betrekking op aanbieders met >10 zorgverleners.
  • De aanmeld- en behandelwachttijd zijn volumegewogen gemiddelden van de door zorgaanbieders aangeleverde wachttijden.

Bron
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar
2023 1e kwartaal
Laatste update gegevens
5 juli 2023
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ naar diagnose op VZinfo

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in overschrijding totale wachttijd in de basis-ggz over en ga naar de datatabel
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.
  • In het eerste kwartaal van 2022 heeft er een trendbreuk  plaatsgevonden wegens een overgang van DSM-IV naar DSM-V diagnosegroepen per 1 februari 2022. Hierdoor kan geen kwartaalcijfer weergegeven worden voor 2022-1, en wordt de trend voortgezet vanaf 2022-3.
  • In het vierde kwartaal 2022 heeft er een trendbreuk plaatsgevonden wegens een overgang van de aanlevering van cijfers van Vektis naar de NZa. Hierdoor is het aanleverpercentage lager aan het begin van het vierde kwartaal. Aan het einde van dit kwartaal was het aanleverpercentage weer op normale hoogte. 

Bron
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar t/m
2023 1e kwartaal
Laatste update gegevens
5 juli 2023
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo 

Trend naar gemiddelde wachttijd

Sla de grafiek Trend naar gemiddelde wachttijd (weken) over en ga naar de datatabel

In het vierde kwartaal 2022 heeft er een trendbreuk plaatsgevonden wegens een overgang van de aanlevering van cijfers van Vektis naar de NZa. Hierdoor is het aanleverpercentage lager aan het begin van het vierde kwartaal. Aan het einde van dit kwartaal was het aanleverpercentage weer op normale hoogte. 

Bron 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar t/m 
2023 1e kwartaal
Laatste update gegevens 
5 juli 2023
Updatefrequentie 
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo.nl

Dit kerncijfer is tot stand gekomen op basis van de wachttijden die zorgaanbieders aanleveren in het kader van de transparantieregeling zorgaanbieders ggz. Dit kerncijfer geeft inzicht in de gemiddelde aanmeldwachttijd, gemiddelde behandelwachttijd en totale wachttijd. De aanmeldwachttijd is de periode tussen het moment waarop de patiënt zich meldt en de intake. De behandelwachttijd is de periode tussen intake en de start van de behandeling. De totale wachttijd is de wachttijd tussen de aanmelding en de behandeling. De Treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijd. Deze ligt voor zowel de basis-ggz als de gespecialiseerde ggz op vier weken voor de aanmeldwachttijd, tien weken voor de behandelwachttijd en op veertien weken voor de totale wachttijd. Dit kerncijfer heeft betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.

In het eerste kwartaal van 2022 hebben er twee trendbreuken plaatsgevonden: 1) per januari 2022 zijn alleen organisaties met meer dan 10 zorgverleners verplicht om naast cijfers over wachttijden ook instroomaantallen aan te leveren, en 2) per 1 februari 2022 zijn de hoofddiagnosegroepen overgegaan van DSM-IV naar DSM-V diagnosegroepen. Daarnaast worden de wachttijden gewogen voor de berekening van de gemiddelde wachttijden. Per 2022 is de rekenmethode voor de gemiddelde wachttijden aangepast, waardoor de trends van gemiddelde wachttijd naar type aanbieder vervalt. Ook bij de gemiddelde wachttijden kan hierdoor geen onderscheid meer worden gemaakt tussen instellingen en vrijgevestigden.

Er zijn nog geen nieuwe cijfers beschikbaar. Zie de website van de NZa voor meer informatie over deze vertraging: informatie over wachttijden: stand van zaken.