Titel (titel niet zichtbaar)

34,3 procent

van de wachttijden in de generalistische basis-ggz heeft een totale wachttijd langer dan de norm

 

Verslagjaar: tweede kwartaal 2022
Bron: Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage wachttijden in de generalistische basis-ggz langer dan de Treeknorm. Het kerncijfer is een gemiddelde over drie maanden. De Treeknorm voor de totale wachttijd (aanmeld- plus behandelwachttijd) is 14 weken. Wachttijden geven een indruk van de mate waarin patiënten toegang hebben tot zorg. Hoe kleiner het aantal ggz-aanbieders met een wachttijd langer dan de Treeknorm, des te gunstiger het is. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden; dit betreft kwartaalcijfers en maandcijfers, niet uitgesplitst, over de gemiddelde wachttijd in weken.

Overschrijding (%) naar type aanbieder

Overschrijding naar type aanbieder

Type zorgaanbieder Overschrijding aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken) Overschrijding behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken) Overschrijding totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Instellingen 65,0 8,7 34,3
Vrijgevestigden 60,7 9,9 24,0

De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.

Bron
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar
Tweede kwartaal 2022
Laatste update gegevens
7 november 2022
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo

Gemiddelde wachttijd (weken) per kwartaal

Gemiddelde wachttijd bggz

Weken

  Aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken) Behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken) Totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Gemiddelde wachttijd bggz 8,5 3,8 12,3
  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.
  • De wachttijden hebben betrekking op aanbieders met >10 zorgverleners.
  • De aanmeld- en behandelwachttijd zijn volumegewogen gemiddelden van de door zorgaanbieders aangeleverde wachttijden.

Bron
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar
Tweede kwartaal 2022
Laatste update gegevens
7 november 2022
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo

Wachttijd (weken) in recente maand

Gemiddelde wachttijd bggz

Weken

  Aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken) Behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken) Totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Generalistische basis-GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) 7,7 4,2 11,9
  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.
  • De wachttijden hebben betrekking op aanbieders met >10 zorgverleners.
  • De aanmeld- en behandelwachttijd zijn volumegewogen gemiddelden van de door zorgaanbieders aangeleverde wachttijden.

Bron
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar
Augustus 2022
Laatste update gegevens
7 november 2022
Updatefrequentie
Maandelijks
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in overschrijding totale wachttijd in de basis-ggz over en ga naar de datatabel

In het eerste kwartaal van 2022 heeft er een trendbreuk  plaatsgevonden wegens een overgang van DSM-IV naar DSM-V diagnosegroepen per 1 februari 2022. Hierdoor kan geen kwartaalcijfer weergegeven worden voor 2022-1, en kan de trend pas weer voortgezet worden wanneer er minimaal twee datapunten zijn: vanaf 2022-3.

Bron
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar t/m
Vierde kwartaal 2021
Laatste update gegevens
7 november 2022
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo 

Trend naar type aanbieder

Sla de grafiek Trend in gemiddelde wachttijd naar type aanbieder over en ga naar de datatabel

Wegens een trendbreuk per 1 januari 2022 is het sinds 2022 niet meer mogelijk om een goed onderscheid te kunnen maken voor de gemiddelde wachttijd bij een instelling versus bij een vrijgevestigde. Daarom wordt hier de historische trend tot 2022 getoond.

Bron
Vektis/ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verslagjaar t/m
Vierde kwartaal 2021
Laatste update gegevens
7 november 2022
Updatefrequentie
Vier keer per jaar
Meer info
Wachttijden GGZ op VZinfo 

Dit kerncijfer is tot stand gekomen op basis van de wachttijden die zorgaanbieders via Vektis aanleveren in het kader van de transparantieregeling zorgaanbieders ggz. Dit kerncijfer geeft inzicht in de gemiddelde aanmeldwachttijd, gemiddelde behandelwachttijd en totale wachttijd. De aanmeldwachttijd is de periode tussen het moment waarop de patiënt zich meldt en de intake. De behandelwachttijd is de periode tussen intake en de start van de behandeling. De totale wachttijd is de wachttijd tussen de aanmelding en de behandeling. De Treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijd. Deze ligt voor zowel de basis-ggz als de gespecialiseerde ggz op vier weken voor de aanmeldwachttijd, tien weken voor de behandelwachttijd en op veertien weken voor de totale wachttijd. Dit kerncijfer heeft betrekking op volwassenen (18+); jeugd-ggz is niet geïncludeerd.

In het eerste kwartaal van 2022 hebben er twee trendbreuken plaatsgevonden: 1) per januari 2022 zijn alleen organisaties met meer dan 10 zorgverleners verplicht om naast cijfers over wachttijden ook instroomaantallen aan te leveren, en 2) per 1 februari 2022 zijn de hoofddiagnosegroepen overgegaan van DSM-IV naar DSM-V diagnosegroepen. Daarnaast worden de wachttijden gewogen voor de berekening van de gemiddelde wachttijden. Per 2022 is de rekenmethode voor de gemiddelde wachttijden aangepast, waardoor de trends van gemiddelde wachttijd naar type aanbieder vervalt. Ook bij de gemiddelde wachttijden kan hierdoor geen onderscheid meer worden gemaakt tussen instellingen en vrijgevestigden.