Titel (titel niet zichtbaar)

35.965* jongeren

maken gebruik van jeugdhulp met verblijf

 

Verslagjaar: 1e halfjaar 2023 (*Voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat in de verslagperiode gebruik maakte van jeugdhulp met verblijf. Deze hulp is beschikbaar voor kinderen en jongeren tot 18 jaar oud, soms voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Er is sprake van jeugdhulp met verblijf als de jongere formeel niet thuis slaapt in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.

Naar verblijfsoort

Sla de grafiek Gebruik jeugdhulp met verblijf over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
1e halfjaar 2023 (*Voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
1 november 2023
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jongeren met jeugdzorg op CBS StatLine
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugd en opvoeding op NJi.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Gebruik jeugdhulp met verblijf over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
1e halfjaar 2023 (* Voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
1 november 2023
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jongeren met  jeugdzorg op CBS StatLine
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugd en opvoeding op NJi.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in gebruik jeugdhulp met verblijf over en ga naar de datatabel
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.
  • Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren. 
  • Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming in 2020 en 2021 ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbeschermingstraject'. Dit leidt tot minimale correcties in de uitsplitsing van het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf in 2021 naar leeftijdsgroep.

Bron 
CBS Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m 
1e halfjaar 2023 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
1 november 2023
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jongeren met jeugdzorg op CBS StatLine
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugd en opvoeding op NJi.nl

Alle aanbieders van jeugdhulp leveren gegevens aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. 

Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren. Voor meer informatie over deze wijziging en de gevolgen, zie: Toelichting trendbreuk jeugdzorgcijfers 2020 en 2021