Titel (titel niet zichtbaar)

37.825* jongeren

maken gebruik van jeugdhulp met verblijf

 

Verslagjaar: 2ehalfjaar 2020 (* voorlopig cijfer)
Bron: CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar dat in de verslagperiode gebruik maakte van jeugdhulp met verblijf. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Er is sprake van jeugdhulp met verblijf als de jongere formeel niet thuis slaapt in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.

Naar verblijfsoort

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2e halfjaar 2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 mei 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugd en opvoeding op NJi.nl
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg op CBS StatLine

Naar leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2e halfjaar 2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 mei 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugd en opvoeding op NJi.nl
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg op CBS StatLine

Trend

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m 
2e halfjaar 2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 mei 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugd en opvoeding op NJi.nl
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg op CBS StatLine

Naar leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m 
2e halfjaar 2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 mei 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugd en opvoeding op NJi.nl
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg op CBS StatLine

Alle aanbieders van jeugdhulp leveren gegevens aan het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.