Jeugdhulp met verblijf

42.975*
jongeren
maken gebruik van jeugdhulp met verblijf
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS Jeugdmonitor/StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar dat in de verslagperiode gebruik maakte van jeugdhulp met verblijf. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Er is sprake van jeugdhulp met verblijf als de jongere formeel niet thuis slaapt in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.

  • Naar verblijfsoort

Gebruik jeugdhulp met verblijf

PeriodenPleegzorgGezinsgerichtGesloten plaatsingAnder verblijf bij jeugdhulpaanbieder
31 december 2019*17825379095010600
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Peildatum
31 december 2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
30 april 2020
Updatefrequentie
Per half jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Alle aanbieders van jeugdhulp leveren gegevens aan het CBS. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.

Bronnen

  • CBS Jeugdmonitor/StatLine