Jeugdreclassering

8.380*
jeugdreclasseringstrajecten
zijn opgelegd
Verslagjaar
2020 1e halfjaar
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS Jeugdmonitor/StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal jeugdreclasseringstrajecten op enig moment in de verslagperiode. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle van jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geeft kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar. De leeftijd van de jeugd ten tijde van het plegen van het delict is leidend.

  • Naar type traject
  • Naar status

Jeugdreclasseringstrajecten

PeriodenToezicht en begeleiding: gedwongen kaderToezicht en begeleiding: vrijwilligITB Harde KernITB Criem
2020 1e halfjaar*6680134526070
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

  • Criem: maatregel voor jongeren die een paar lichte strafbare feiten hebben gepleegd of voor het eerst met de politie in aanraking zijn gekomen
  • Harde Kern: maatregel voor jongeren die al vaker met justitie in aanraking zijn geweest of ernstige strafbare feiten hebben gepleegd
Verslagjaar
2020 1e halfjaar
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
30 oktober 2020
Updatefrequentie
Per half jaar

Jeugdreclasseringstrajecten

PeriodenBegonnen trajecten: nieuwe trajectenBegonnen trajecten: herhaald beroepBeëindigde trajecten
2020 1e halfjaar*21302102625
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Een jeugdreclasseringsmaatregel (traject) wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere ook al in de periode van 1 januari 2011 tot de start van deze maatregel een jeugdreclasseringsmaatregel heeft ontvangen (ongeacht het type maatregel).

Er worden ongeveer evenveel jeugdreclasseringstrajecten begonnen als beëindigd.
Verslagjaar
2020 1e halfjaar
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
30 oktober 2020
Updatefrequentie
Per half jaar

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens aan het CBS. Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd en naar geslacht, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.

Bronnen

  • CBS Jeugdmonitor/StatLine