Jeugdreclassering

10.135
jongeren
maken gebruik van een jeugdreclasseringsmaatregel
Verslagjaar
2017
Bron
CBS Jeugdmonitor/StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in de verslagperiode gebruik maakte van jeugdreclassering. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle van jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geeft kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar. De leeftijd van de jeugd ten tijde van het plegen van het delict is leidend.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar type traject
  • Naar status

Gebruik jeugdreclassering

PeriodenMannenVrouwen
201780302105
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
7 november 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

Gebruik jeugdreclassering

Perioden12 tot 18 jaar18 tot 23 jaar
201766553480
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
7 november 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

Jeugdreclasseringstrajecten

PeriodenToezicht en begeleiding: gedwongen kaderToezicht en begeleiding: vrijwilligIndividuele trajectbegeleiding: Harde kernIndividuele trajectbegeleiding: CriemIndividuele trajectbegeleiding: overig
20179585242530022055
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

  • Criem: maatregel voor jongeren die een paar lichte strafbare feiten hebben gepleegd of voor het eerst met de politie in aanraking zijn gekomen
  • Harde Kern: maatregel voor jongeren die al vaker met justitie in aanraking zijn geweest of ernstige strafbare feiten hebben gepleegd
Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
31 oktober 2018
Updatefrequentie
Per half jaar

Jeugdreclasseringstrajecten

PeriodenBegonnen trajecten: herhaald beroepBegonnen trajecten: nieuwe trajectenBeëindigde trajecten
201756052056100
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Een jeugdreclasseringsmaatregel (traject) wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere ook al in de periode van 1 januari 2011 tot de start van deze maatregel een jeugdreclasseringsmaatregel heeft ontvangen (ongeacht het type maatregel).

Er worden ongeveer evenveel jeugdreclasseringstrajecten begonnen als beëindigd.
Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
31 oktober 2018
Updatefrequentie
Per half jaar

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens aan het CBS. Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen.

Bronnen

  • CBS Jeugdmonitor/StatLine