Titel (titel niet zichtbaar)

8.100* jeugdreclasseringstrajecten

zijn opgelegd
 

Verslagjaar:  2023 2e halfjaar (*Voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal jeugdreclasseringstrajecten gedurende de verslagperiode. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle van jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geeft, kan tevens het jeugdstrafrecht worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar. De leeftijd van de jongere ten tijde van het plegen van het delict is leidend.

Naar type traject

Sla de grafiek Jeugdreclasseringstrajecten over en ga naar de datatabel
  • ITB Harde Kern: maatregel voor jongeren die al vaker met justitie in aanraking zijn geweest of ernstige strafbare feiten hebben gepleegd
  • ITB Criem: maatregel voor jongeren die een paar lichte strafbare feiten hebben gepleegd of voor het eerst met de politie in aanraking zijn gekomen

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2023 2e halfjaar (* Voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 april 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdreclasseringstrajecten regio op CBS StatLine
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl

Naar status

Sla de grafiek Jeugdreclasseringstrajecten over en ga naar de datatabel

Herhaald beroep: Een jeugdreclasseringsmaatregel (traject) wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere ook al in de periode van 1 januari 2011 tot de start van deze maatregel een jeugdreclasseringsmaatregel heeft ontvangen (ongeacht het type maatregel).

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2023 2e halfjaar (* Nader voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 april 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdreclasseringstrajecten regio op CBS StatLine
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in jeugdreclasseringstrajecten over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2023 2e halfjaar (* (Nader) voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 april 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdreclasseringstrajecten regio op CBS StatLine
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl

Trend naar status

Sla de grafiek Trend in jeugdreclasseringstrajecten naar status over en ga naar de datatabel
  • Herhaald beroep: Een jeugdreclasseringsmaatregel (traject) wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere ook al in de periode van 1 januari 2011 tot de start van deze maatregel een jeugdreclasseringsmaatregel heeft ontvangen (ongeacht het type maatregel).
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2023 2e halfjaar (*(Nader) voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 april 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdreclasseringstrajecten regio op CBS StatLine
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens met betrekking tot jeugdreclassering aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). (Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit). Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd en naar geslacht, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.