Jeugdreclassering

11.925*
jongeren
maken gebruik van een jeugdreclasseringsmaatregel
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS Jeugdmonitor/StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in de verslagperiode gebruik maakte van jeugdreclassering. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle van jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geeft kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar. De leeftijd van de jeugd ten tijde van het plegen van het delict is leidend.

  • Naar type traject
  • Naar status

Jeugdreclasseringstrajecten

PeriodenToezicht en begeleiding: gedwongen kaderToezicht en begeleiding: vrijwilligIndividuele trajectbegeleiding: Harde kernIndividuele trajectbegeleiding: CriemIndividuele trajectbegeleiding: overig
2018*9040232530020555
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

  • Criem: maatregel voor jongeren die een paar lichte strafbare feiten hebben gepleegd of voor het eerst met de politie in aanraking zijn gekomen
  • Harde Kern: maatregel voor jongeren die al vaker met justitie in aanraking zijn geweest of ernstige strafbare feiten hebben gepleegd
Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
30 april 2019
Updatefrequentie
Per half jaar

Jeugdreclasseringstrajecten

PeriodenBegonnen trajecten: herhaald beroepBegonnen trajecten: nieuwe trajectenBeëindigde trajecten
2018*53549406005
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Een jeugdreclasseringsmaatregel (traject) wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere ook al in de periode van 1 januari 2011 tot de start van deze maatregel een jeugdreclasseringsmaatregel heeft ontvangen (ongeacht het type maatregel).

Er worden ongeveer evenveel jeugdreclasseringstrajecten begonnen als beëindigd.
Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
30 april 2019
Updatefrequentie
Per half jaar

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens aan het CBS. Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd en naar geslacht, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.

Bronnen

  • CBS Jeugdmonitor/StatLine