Jeugdbescherming

38.240*
jeugdbeschermingstrajecten
zijn als jeugdbeschermingsmaatregel uitgevoerd
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS Jeugdmonitor/StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal jeugdbeschermingstrajecten, op enig moment in de verslagperiode (tweede helft 2019). Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.

  • Naar type traject
  • Naar status

Jeugdbeschermingstrajecten

PeriodenOndertoezichtstellingVoogdij
2019 2e halfjaar*2728510955
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
30 april 2020
Updatefrequentie
Per half jaar

Jeugdbeschermingstrajecten

PeriodenBegonnen trajecten: nieuwe trajectenBegonnen trajecten: herhaald beroepBeëindigde trajecten
2019 2e halfjaar*59205706145
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
30 april 2020
Updatefrequentie
Per half jaar

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens aan het CBS. Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd en naar geslacht, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.

Bronnen

  • CBS Jeugdmonitor/StatLine