Jeugdbescherming

43.060*
jongeren
ontvangen jeugdbescherming
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS Jeugdmonitor/StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar, aan wie op enig moment in de verslagperiode jeugdbescherming is verleend. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.

  • Naar type traject
  • Naar status

Jeugdbeschermingstrajecten

PeriodenOndertoezichtstellingVoogdij
2018*3125511805
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
30 april 2019
Updatefrequentie
Per half jaar

Jeugdbeschermingstrajecten

PeriodenBegonnen trajecten: herhaald beroepBegonnen trajecten: nieuwe trajectenBeëindigde trajecten
2018*10701111011805
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
30 april 2019
Updatefrequentie
Per half jaar

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens aan het CBS. Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd en naar geslacht, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.

Bronnen

  • CBS Jeugdmonitor/StatLine