Titel (titel niet zichtbaar)

36.470* jeugdbeschermingstrajecten

zijn als jeugdbeschermingsmaatregel uitgevoerd

 

Verslagjaar:  2022 1e halfjaar (* voorlopig cijfer)

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal jeugdbeschermingstrajecten, op enig moment in de verslagperiode. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.

Naar type traject

Sla de grafiek Jeugdbeschermingstrajecten over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2022 1e halfjaar (* Nader voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
5 december 2022
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugdbeschermingstrajecten op CBS StatLine

Naar soort status

Sla de grafiek Jeugdbeschermingstrajecten over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2022 1e halfjaar (* Nader voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
5 december 2022
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugdbeschermingstrajecten op CBS StatLine

Trend

Naar type jeugdbescherming

Sla de grafiek Trend in jeugdbeschermingstrajecten over en ga naar de datatabel
  • Het cijfer van 2020 is mogelijk beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 pandemie.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2022 1e halfjaar (* Nader voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
2 november 2022
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugdbeschermingstrajecten op CBS StatLine

Naar status

Sla de grafiek Trend in jeugdbeschermingstrajecten over en ga naar de datatabel
  • Het cijfer van 2020 is mogelijk beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 pandemie.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2022 1e halfjaar (* Nader voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
5 december 2022
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugdbeschermingstrajecten op CBS StatLine

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit. De gegevens van de aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd en naar geslacht, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.