Titel (titel niet zichtbaar)

38.265* jeugdbeschermingstrajecten

zijn als jeugdbeschermingsmaatregel uitgevoerd

 

Verslagjaar:  2020 1e halfjaar (* voorlopig cijfer)

Bron: CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal jeugdbeschermingstrajecten, op enig moment in de verslagperiode. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.

Naar type traject

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2020 1e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 oktober 2020
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugdbeschermingstrajecten op CBS StatLine

Naar soort status

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2020 1e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 oktober 2020
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugdbeschermingstrajecten op CBS StatLine

Naar type jeugdbescherming

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2020 1e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 oktober 2020
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugdbeschermingstrajecten op CBS StatLine

Naar status

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2020 1e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 oktober 2020
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugdhulpindicatoren op jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugdbeschermingstrajecten op CBS StatLine

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens aan het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek. Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit. De gegevens van de aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd en naar geslacht, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.