Jeugdbescherming

39.455
jongeren
ontvangen jeugdbescherming
Verslagjaar
2017
Bron
CBS Jeugdmonitor/StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar, aan wie op enig moment in de verslagperiode jeugdbescherming is verleend. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar type traject
  • Naar status

Gebruik jeugdbescherming

PeriodenMannenVrouwen
20172069518760
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
7 november 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

Gebruik jeugdbescherming

Perioden0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 tot 18 jaar
201752951701017145
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
7 november 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

Jeugdbeschermingstrajecten

PeriodenOndertoezichtstellingVoogdij
20173084011780
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2018 1e halfjaar
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
31 oktober 2018
Updatefrequentie
Per half jaar

Jeugdbeschermingstrajecten

PeriodenBegonnen trajecten: herhaald beroepBegonnen trajecten: nieuwe trajectenBeëindigde trajecten
201712301102511875
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2018 1e halfjaar
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
31 oktober 2018
Updatefrequentie
Per half jaar

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens aan het CBS. Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen.

Bronnen

  • CBS Jeugdmonitor/StatLine