Titel (titel niet zichtbaar)

391.040* jongeren

maken gebruik van jeugdzorg
 

Verslagjaar:  2023 2e halfjaar (*Voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in de verslagperiode gebruik heeft gemaakt van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Het gaat om hulp en zorg aan jeugd zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Dit is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 

Naar type zorg

Sla de grafiek Gebruik jeugdzorg over en ga naar de datatabel

Het percentage jongeren met jeugdbescherming is gebaseerd op alle jongeren tot 18 jaar en het percentage jongeren met jeugdhulp is gebaseerd op alle jongeren tot 23 jaar. Het percentage jongeren met jeugdreclassering is gebaseerd op jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2023 2e halfjaar (*Voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 april 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Kerncijfers Jeugdzorg op CBS Jeugdmonitor StatLine
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugd en opvoeding op NJi.nl

Naar geslacht

Sla de grafiek Gebruik jeugdzorg over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2023 2e halfjaar (*Voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 april 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jongeren met jeugdzorg op CBS Jeugdmonitor StatLine
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugd en opvoeding op NJi.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Gebruik jeugdzorg over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2023 2e halfjaar (*Voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 april 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jongeren met jeugdzorg op CBS Jeugdmonitor StatLine
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugd en opvoeding op NJi.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in gebruik jeugdzorg over en ga naar de datatabel
  • Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.
  • Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming in 2020 en 2021 ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbeschermingstraject'. Dit leidt tot een kleine correctie van de cijfers over jeugdbescherming in 2021 en daardoor ook tot een kleine correctie van de cijfers over totaal jeugdzorg in 2021.

Bron 
CBS Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2023 2e halfjaar (*(Nader) voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 april 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jongeren met jeugdzorg op CBS Jeugdmonitor StatLine
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugd en opvoeding op NJi.nl

Trend naar type zorg

Sla de grafiek Trend in gebruik jeugdzorg over en ga naar de datatabel
  • Het percentage jongeren met jeugdbescherming is gebaseerd op alle jongeren tot 18 jaar en het percentage jongeren met jeugdhulp is gebaseerd op alle jongeren tot 23 jaar. Het percentage jongeren met jeugdreclassering is gebaseerd op jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.
  • Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren. 
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2023 2e halfjaar (*Voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 april 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Kerncijfers Jeugdzorg op CBS Jeugdmonitor StatLine
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugd en opvoeding op NJi.nl

Trend naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in gebruik jeugdzorg naar leeftijd over en ga naar de datatabel
  • Het percentage jongeren met jeugdbescherming is gebaseerd op alle jongeren tot 18 jaar en het percentage jongeren met jeugdhulp is gebaseerd op alle jongeren tot 23 jaar. Het percentage jongeren met jeugdreclassering is gebaseerd op jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.
  • Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.
  • Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming in 2020 en 2021 ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbeschermingstraject'. Dit leidt tot een kleine correctie van de cijfers over jeugdbescherming in 2021 en daardoor ook tot een kleine correctie van de cijfers over jeugdzorg in 2021 naar leeftijdsgroep.

Bron 
CBS Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2023 2e halfjaar (*(Nader) voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
30 april 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jongeren met jeugdzorg op CBS Jeugdmonitor StatLine
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugd en opvoeding op NJi.nl

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens met betrekking tot jeugdzorg aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). (Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit). Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. 

Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren. Voor meer informatie over deze wijziging en de gevolgen, zie: Toelichting trendbreuk jeugdzorgcijfers 2020 en 2021(PDF).