Jeugdzorg

412.265
jongeren
maken gebruik van jeugdzorg
Verslagperiode
2017
Bron
CBS Jeugdmonitor/StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in de verslagperiode gebruik heeft gemaakt van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Het gaat om hulp en zorg aan jeugd zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Dit is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

  • Naar type zorg
  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar etniciteit

Gebruik jeugdzorg

PeriodenJongeren met jeugdhulp in naturaJongeren met jeugdbeschermingJongeren met jeugdreclassering
201711,41,20,4
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Het percentage jongeren met jeugdhulp en -bescherming gaat uit van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren met jeugdreclassering is gebaseerd op jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
31 oktober 2018
Updatefrequentie
Per half jaar

Gebruik jeugdzorg

PeriodenMannenVrouwen
2017237660174600
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
7 november 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

Gebruik jeugdzorg

Perioden0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 tot 18 jaar18 tot 23 jaar
20172863020261016576015265
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
7 november 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

Gebruik jeugdzorg

PeriodenMigratieachtergrond: NederlandMigratieachtergrond: westersMigratieachtergrond: niet-westers
20173079253066073675
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
7 november 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens aan het CBS. Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen.

Bronnen

  • CBS Jeugdmonitor/StatLine