Titel (titel niet zichtbaar)

374.190* jongeren

maken gebruik van jeugdzorg
 

Verslagjaar:  2020 2e halfjaar (* voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in de verslagperiode gebruik heeft gemaakt van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Het gaat om hulp en zorg aan jeugd zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Dit is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 

Naar type zorg

Sla de grafiek Gebruik jeugdzorg over en ga naar de datatabel

Het percentage jongeren met jeugdbescherming is gebaseerd op alle jongeren tot 18 jaar en het percentage jongeren met jeugdhulp is gebaseerd op alle jongeren tot 23 jaar. Het percentage jongeren met jeugdreclassering is gebaseerd op jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2020 2e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 mei 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugd en opvoeding op NJi.nl
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Indicatoren Jeugdzorg op CBS Jeugdmonitor StatLine

Naar geslacht

Sla de grafiek Gebruik jeugdzorg over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2020 2e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 mei 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugd en opvoeding op NJi.nl
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg op CBS Jeugdmonitor StatLine

Naar leeftijd

Sla de grafiek Gebruik jeugdzorg over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar 
2020 2e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 mei 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugd en opvoeding op NJi.nl
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg op CBS Jeugdmonitor StatLine

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in gebruik jeugdzorg over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2020 2e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 mei 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugd en opvoeding op NJi.nl
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg op CBS Jeugdmonitor StatLine

Trend naar type zorg

Sla de grafiek Trend in gebruik jeugdzorg over en ga naar de datatabel

Het percentage jongeren met jeugdbescherming is gebaseerd op alle jongeren tot 18 jaar en het percentage jongeren met jeugdhulp is gebaseerd op alle jongeren tot 23 jaar. Het percentage jongeren met jeugdreclassering is gebaseerd op jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2020 2e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 mei 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugd en opvoeding op NJi.nl
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Indicatoren Jeugdzorg op CBS Jeugdmonitor StatLine

Trend naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in gebruik jeugdzorg naar leeftijd over en ga naar de datatabel

Het percentage jongeren met jeugdbescherming is gebaseerd op alle jongeren tot 18 jaar en het percentage jongeren met jeugdhulp is gebaseerd op alle jongeren tot 23 jaar. Het percentage jongeren met jeugdreclassering is gebaseerd op jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2020 2e halfjaar (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 mei 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugd en opvoeding op NJi.nl
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Indicatoren Jeugdzorg op CBS Jeugdmonitor StatLine

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens met betrekking tot jeugdzorg aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. (Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit). Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd, geslacht en etniciteit, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.