Jeugdzorg

423.390*
jongeren
maken gebruik van jeugdzorg
Verslagperiode
1e halfjaar 2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS Jeugdmonitor/StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in de verslagperiode gebruik heeft gemaakt van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Het gaat om hulp en zorg aan jeugd zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Dit is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 

  • Naar type zorg

Gebruik jeugdzorg

Vormen van jeugdzorgJongeren met jeugdzorg (relatief)
JZ Totaal jeugdzorg in natura8,1
JB 1 Totaal jeugdbescherming1,1
JR 1 Totaal jeugdreclassering0,3
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Het percentage jongeren met jeugdhulp en -bescherming gaat uit van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren met jeugdreclassering is gebaseerd op jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

Verslagjaar
1e halfjaar 2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
31 oktober 2019
Updatefrequentie
Per half jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens aan het CBS. Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd, geslacht en etniciteit, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.

Bronnen

  • CBS Jeugdmonitor/StatLine