Titel (titel niet zichtbaar)

336.625* jongeren

maken gebruik van jeugdhulp zonder verblijf
 

Verslagjaar:  2020 2e halfjaar (* voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in de verslagperiode gebruik maakte van jeugdhulp zonder verblijf. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Bij jeugdhulp zonder verblijf gaat het om hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Dit is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft (dat wil zeggen, overnacht) formeel thuis, in het eigen gezin.

Trend

Sla de grafiek Trend in jeugdhulp zonder verblijf over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2020 2e halfjaar (* voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
10 mei 2021
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jeugd en opvoeding op NJi.nl
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg op CBS StatLine

Alle aanbieders van jeugdhulp leveren hun gegevens met betrekking tot jeugdhulp zonder verblijf aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd en naar geslacht, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.