Titel (titel niet zichtbaar)

357.550* jongeren

maken gebruik van jeugdhulp zonder verblijf
 

Verslagjaar:  2023 2e halfjaar (*Voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat op enig moment in de verslagperiode gebruik maakte van jeugdhulp zonder verblijf. Deze hulp is beschikbaar voor kinderen en jongeren tot 18 jaar oud, soms voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Bij jeugdhulp zonder verblijf gaat het om hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Dit is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft (dat wil zeggen, overnacht) formeel thuis, in het eigen gezin.

Trend

Sla de grafiek Trend in jeugdhulp zonder verblijf over en ga naar de datatabel
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.
  • Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren. 

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Jeugdmonitor/StatLine
Verslagjaar t/m
2023 2e halfjaar (*(Nader) voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
30 april 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
Jongeren met jeugdzorg op CBS StatLine
Jeugdhulpindicatoren op Jeugdmonitor.cbs.nl
Jeugd en opvoeding op NJi.nl

Alle aanbieders van jeugdhulp leveren hun gegevens met betrekking tot jeugdhulp zonder verblijf aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd en naar geslacht, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.

Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren. Voor meer informatie over deze wijziging en de gevolgen, zie: Toelichting trendbreuk jeugdzorgcijfers 2020 en 2021(PDF).