Jeugdhulp zonder verblijf

317.880*
jongeren
maken gebruik van jeugdhulp zonder verblijf
Verslagjaar
1e halfjaar 2020
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS Jeugdmonitor/StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in de verslagperiode gebruik maakte van jeugdhulp zonder verblijf. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Bij jeugdhulp zonder verblijf gaat het om hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Dit is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft (i.e. overnacht) formeel thuis, in het eigen gezin.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Alle aanbieders van jeugdhulp leveren gegevens aan het CBS. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. Er zijn in het verleden uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd en naar geslacht, maar deze zijn gedepubliceerd omdat de betreffende cijfers niet meer beschikbaar zijn.

Bronnen

  • CBS Jeugdmonitor/StatLine