Jeugdhulp zonder verblijf

390.070*
jongeren
maken gebruik van jeugdhulp zonder verblijf
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS Jeugdmonitor/StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in de verslagperiode gebruik maakte van jeugdhulp zonder verblijf. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Bij jeugdhulp zonder verblijf gaat het om hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Dit is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft (i.e. overnacht) formeel thuis, in het eigen gezin.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd

Gebruik jeugdhulp zonder verblijf

PeriodenMannenVrouwen
2017219315160475
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagperiode t/m
2017
Laatste update gegevens
7 november 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

Gebruik jeugdhulp zonder verblijf

Perioden0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 tot 18 jaar18 tot 23 jaar
20172478019252515126011225
Bron

CBS Jeugdmonitor/StatLine

Verslagperiode
2017
Laatste update gegevens
7 november 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Alle aanbieders van jeugdhulp leveren gegevens aan het CBS. Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen.

Bronnen

  • CBS Jeugdmonitor/StatLine