Eenzaamheid: jongeren

12,4 procent

van de jongeren voelt zich eenzaam
 

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP

Eenzaamheid: jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft zich meestal of altijd eenzaam te voelen.

Naar geslacht

Sla de grafiek Eenzaamheid over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
12 september 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Eenzaamheid over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
12 september 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Eenzaamheid over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
12 september 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van HBSC-NL  of op de site van het Trimbos-instituut. HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-Nederland is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed. De maatregelen die gepaard gingen met de pandemie kunnen echter wel effect hebben gehad op mentale gezondheid van jongeren.