Eenzaamheid: jongeren

12,4 procent

van de jongeren voelt zich eenzaam
 

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP

Eenzaamheid: jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft zich meestal of altijd eenzaam te voelen.

Naar geslacht

Sla de grafiek Eenzaamheid over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
12 september 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Eenzaamheid over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
12 september 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Eenzaamheid over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
12 september 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Kaart Eenzaamheid jongeren (Regionaal

Eenzaamheid jongeren 2023 

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Kaart NL per GGD eenzaamheid jongeren 2023

Tekst Eenzaamheid jongeren (Regionaal)

Bron 
Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2023
Laatste update gegevens  
28 mei 2024
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
Eenzaamheid jongeren op VZinfo.nl | Regionaal
Gezondheidsmonitor Jeugd (eenzaamheid) op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Eenzaamheid over en ga naar de datatabel
  • De volgorde is gebaseerd op het ongewogen totaal (jongens en meisjes samen).
  • De figuur is gebaseerd op de indicator 'Feeling lonely' (jongeren die zich meestal of altijd eenzaam voelen).
  • Van alle landen die deelnemen aan de HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie, worden in de grafiek alleen de EU Europese unie (Europese unie)-landen, plus Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK) gepresenteerd.

Bron
HBSC-Internationaal, 2023 (2021/22 international HBSC survey)
Verslagjaar  
2021/2022
Laatste update gegevens  
27 februari 2024
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl
Reports | HBSC study
Eenzaamheid bij scholieren op VZinfo.nl | internationaal

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van HBSC-NL  of op de site van het Trimbos-instituut. HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed. De maatregelen die gepaard gingen met de pandemie kunnen echter wel effect hebben gehad op mentale gezondheid van jongeren.

Voor meer informatie betreffende school-/opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.