Welbevinden: levenstevredenheid van jongeren

Jongeren geven hun leven gemiddeld het cijfer

7,1

 

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP

Welbevinden: levenstevredenheid van jongeren(beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het gemiddelde cijfer dat jongeren van 12 tot en met 16 jaar aan hun eigen leven geven.

Naar geslacht

Sla de grafiek Welbevinden/levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Welbevinden/levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Welbevinden/levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in welbevinden/levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

* Om een vergelijking met eerdere HBSC-onderzoeken te maken, is bij de trendgegevens een selectie gemaakt van leerlingen uit leerjaar 1-4. Hierdoor wijkt het cijfer van 2021 iets af van het kerncijfer bovenaan deze pagina.

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

trend naar geslacht

Sla de grafiek Trend in welbevinden/levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

* Om een vergelijking met eerdere HBSC-onderzoeken te maken, is bij de tren gegevens een selectie gemaakt van leerlingen uit leerjaar 1-4. Hierdoor wijkt het cijfer van 2021 iets af van het kerncijfer bovenaan deze pagina.

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Internationaal

Sla de grafiek Welbevinden/levenstevredenheid over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
  • Doelgroep (15-jarigen) wijkt af van kerncijfer (12 tot en met 16 jaar).
  • HBSC-gem: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. Dit zijn dus meer landen dan de EU Europese unie (Europese unie)-landen.

Bron 
HBSC-internationaal
Verslagjaar  
2018
Laatste update gegevens  
20 januari 2021
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
HBSC op trimbos.nl

Gegevens voor dit kerncijfer zijn afkomstig uit HBSC-Nederland. HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP.  Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van HBSC of op de site van het Trimbos-instituutHBSC-Nederland is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.