Levenstevredenheid: jongeren

Jongeren geven hun leven gemiddeld het cijfer

7,1

 

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP

Welbevinden: levenstevredenheid van jongeren(beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het gemiddelde cijfer dat jongeren van 12 tot en met 16 jaar aan hun eigen leven geven. Ze konden een cijfer geven op een schaal van 0 tot en met 10, waarbij 0 ‘het slechtst mogelijke leven’ en 10 ‘het best mogelijke leven’ is dat men zich kan voorstellen.

Naar geslacht

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

* Om een vergelijking met eerdere HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-onderzoeken te maken, is bij de trendgegevens een selectie gemaakt van leerlingen uit leerjaar 1-4. Hierdoor wijkt het cijfer van 2021 iets af van het kerncijfer bovenaan deze pagina.

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

trend naar geslacht

Sla de grafiek Trend in levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

* Om een vergelijking met eerdere HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-onderzoeken te maken, is bij de trendgegevens een selectie gemaakt van leerlingen uit leerjaar 1-4. Hierdoor wijkt het cijfer van 2021 iets af van het kerncijfer bovenaan deze pagina.

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Internationaal

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
  • Doelgroep (15-jarigen) wijkt af van kerncijfer (12 tot en met 16 jaar).
  • Het percentage betreft  de jongeren die  een zes of hoger geven aan hun leven.
  • HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-gem: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. Dit zijn dus meer landen dan de EU Europese unie (Europese unie)-landen.

Bron 
HBSC-internationaal
Verslagjaar  
2018
Laatste update gegevens  
20 januari 2021
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
HBSC op trimbos.nl

Gegevens voor dit kerncijfer zijn afkomstig uit HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children )-Nederland. HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP.  Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van HBSC of op de site van het Trimbos-instituutHBSC-Nederland is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.