Welbevinden: jongeren

Jongeren geven hun leven gemiddeld het rapportcijfer

7,6 procent

 

Verslagjaar: 2017
Bron: HBSC-Nederland: UU Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP

Welbevinden: jongeren(beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het gemiddelde rapportcijfer dat jongeren van 12 tot en met 16 jaar aan hun eigen leven geven.

Naar geslacht

Sla de grafiek Welbevinden over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC-Nederland: UU Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2017
Laatste update gegevens  
11 september 2018
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Welbevinden over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC-Nederland: UU Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2017
Laatste update gegevens  
11 september 2018
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Welbevinden over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC-Nederland: UU Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2017
Laatste update gegevens  
11 september 2018
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar geslacht

Sla de grafiek Trend in welbevinden over en ga naar de datatabel

* Om een vergelijking met eerdere HBSC-onderzoeken te maken is bij de trend gegevens een selectie gemaakt van leerlingen uit leerjaar 1-4.

Bron 
HBSC-Nederland: UU Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2017
Laatste update gegevens  
11 september 2018
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Internationaal

Sla de grafiek Welbevinden: cijfer 6 of hoger over en ga naar de datatabel
  • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
  • Doelgroep (15-jarigen) wijkt af van kerncijfer (12 tot en met 16 jaar).
  • HBSC-gem: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. Dit zijn dus meer landen dan de EU Europese unie-landen.

Bron 
HBSC-internationaal
Verslagjaar  
2018
Laatste update gegevens  
20 januari 2021
Updatefrequentie 
Een maal in de vier jaar
Meer info
HBSC op trimbos.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van HBSC of op de site van het Trimbos-instituutHBSC-Nederland is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP.