Mentale problemen: jongeren

30,5 procent

van de jongeren heeft mentale problemen
 

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP

Mentale problemen: jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat mentale problemen heeft gemeten met de SDQ (Strength and Difficulties Questionnair). Het betreft hier de totale probleemschaal: emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit/aandachtsproblemen of problemen met leeftijdgenoten.

Naar geslacht

Sla de grafiek Mentale problemen over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
12 september 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL  op trimbos.nl
Mentale gezondheid op VZinfo.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Mentale problemen over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
12 september 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL  op trimbos.nl
Mentale gezondheid op VZinfo.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Mentale problemen over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
12 september 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL  op trimbos.nl
Mentale gezondheid op VZinfo.nl

Trendgrafiek

Sla de grafiek Mentale problemen over en ga naar de datatabel

* Om een vergelijking met eerdere HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-onderzoeken te maken, is bij de trendgegevens een selectie gemaakt van leerlingen uit leerjaar 1-4. Hierdoor wijkt het totaalcijfer van 2021 iets af van het kerncijfer bovenaan deze pagina.

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens  
12 september 2023
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL  op trimbos.nl
Mentale gezondheid op VZinfo.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van HBSC-NL  of op de site van het Trimbos-instituut. HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed. De maatregelen die gepaard gingen met de pandemie kunnen echter wel effect hebben gehad op mentale gezondheid van jongeren.

Voor meer informatie betreffende school/opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.