Pesten: jongeren

5,3 procent

van de jongeren wordt regelmatig gepest
 

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP

Pesten: jongeren (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat zelf heeft aangegeven twee keer of vaker per maand te worden gepest. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Pesten over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Pesten over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar schoolniveau

Sla de grafiek Pesten over en ga naar de datatabel

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in pesten over en ga naar de datatabel

* Om een vergelijking met eerdere HBSC-onderzoeken te maken, is bij de trend gegevens een selectie gemaakt van leerlingen uit leerjaar 1-4. Hierdoor wijkt het cijfer van 2017 iets af van het kerncijfer bovenaan deze pagina.

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Naar geslacht

Sla de grafiek Trend in pesten over en ga naar de datatabel

* Om een vergelijking met eerdere HBSC-onderzoeken te maken, is bij de trend gegevens een selectie gemaakt van leerlingen uit leerjaar 1-4. Hierdoor wijkt het cijfer van 2017 iets af van het kerncijfer bovenaan deze pagina.

Bron 
HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
14 september 2022
Updatefrequentie 
Eenmaal in de vier jaar
Meer info
HBSC-NL op trimbos.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar

Op school gepest (afgelopen drie maanden)

Per GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst )-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Kaart Pesten Jongeren 2021

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst )'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens  
20 juli 2022
Updatefrequentie 
Een maal in de  vier jaar
Meer info
Sociale omgeving op VZinfo.nl | Regionaal
Gezondheidsmonitor jeugd (pesten) op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Pesten: wordt twee keer of vaker gepest per maand over en ga naar de datatabel
  • Doelgroep (15-jarigen) wijkt af van kerncijfer (12 tot en met 16 jaar).
  • HBSC-gem: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. Dit zijn dus meer landen dan de EU Europese unie (Europese unie)-landen.

Bron 
HBSC-internationaal
Verslagjaar  
2018
Laatste update gegevens  
20 januari 2021
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
HBSC op trimbos.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van HBSC of op de site van het Trimbos-instituutHBSC-Nederland is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.