Levenstevredenheid: volwassenen

Volwassenen geven hun leven gemiddeld het cijfer

7,5

 

Verslagjaar: 2022
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Levenstevredenheid : volwassenen (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het gemiddelde cijfer dat volwassenen (18 jaar en ouder) geven aan de tevredenheid met het leven dat ze leiden. De schaal van het cijfer gaat van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden.

Naar geslacht

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
7 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken op CBS StatLine

Naar leeftijd

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
7 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken op CBS StatLine

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
7 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken op CBS StatLine

Trend

Sla de grafiek Trend in levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2022
Laatste update gegevens  
7 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken op CBS StatLine

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sociale samenhang en welzijn op CBS Statline.

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.