Titel (titel niet zichtbaar)

29.300* personen van 18 en ouder

hebben een Wlz-indicatie voor GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)

 

Verslagjaar: 2022 (* voorlopig cijfer)
Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen van 18 jaar en ouder dat een Wlz-indicatie heeft voor GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg). Het gaat uitsluitend om personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de BRP staan ingeschreven.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Wlz-indicatie voor GGZ over en ga naar de datatabel

Met ingang van 2021 zijn zzp's toegevoegd voor GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-wonen.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie zorg met verblijf op MLZ StatLine 

Naar zorgzwaartepakket

Sla de grafiek Wlz-indicatie voor GGZ naar zorgzwaartepakket (zzp) over en ga naar de datatabel

zzp 1B GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep)
zzp 2B GGZ Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding (B-groep)
zzp 3B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding (B-groep)
zzp 4B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging (B-groep)
zzp 5B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering (B-groep)
zzp 6B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (B-groep)
zzp 7B GGZ Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (B-groep)
zzp 1W GGZ Wonen met intensieve begeleiding (W-groep)
zzp 2W GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging (W-groep)
zzp 3W GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
zzp 4W GGZ Wonen met intensieve begeleiding en 
intensieve verpleging en verzorging 
zzp 5W GGZ Beveiligd Wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Bron 
Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie zorg met verblijf naar zzp op MLZ StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend Wlz-indicaties voor GGZ over en ga naar de datatabel
  • De scherpe daling in 2015 is het gevolg van de overheveling van ‘beschermd wonen’ (GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-C) naar de Wmo. Indicatiegegevens zijn daardoor vanaf 2015 voor deze vorm van zorg niet meer beschikbaar.
  • Met ingang van 2021 zijn zzp's toegevoegd voor GGZ-wonen, dit viel voorheen binnen de Wmo (beschermd wonen). Hierdoor vindt er een stijging vanaf 2021 plaats.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagperiode t/m
2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie zorg met verblijf op MLZ StatLine 

Meer verantwoording van  de cijfers is te vinden op in de Monitor Langdurige Zorg.