Zorg met verblijf GGZ: indicatie

7.705*
personen van 18 en ouder
hebben een indicatie voor GGZ-zorg met verblijf
Verslagjaar
2017
(* voorlopig cijfer)
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft het aantal personen van 18 jaar en ouder dat een indicatie heeft voor GGZ- zorg met verblijf ( Wlz-gefinancierd). Het gaat uitsluitend om personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de GBA staan ingeschreven.

  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar zorgzwaartepakket

Indicatie voor GGZ-zorg met verblijf

18 jaar en ouder, op peildatum
LeeftijdTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
18 tot 35 jaar1160785375
35 tot 50 jaar20901515580
50 tot 65 jaar259015551035
65 tot 70 jaar765385380
70 tot 75 jaar485200285
75 tot 80 jaar310110195
80 tot 85 jaar18550135
85 tot 90 jaar901570
Bron

Monitor Langdurige Zorg / CIZ

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
6 november 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Indicatie voor GGZ-zorg met verblijf naar zorgzwaartepakket (zzp)

18 jaar en ouder, op peildatum
Indicatie ZMV2017*
zzp 1B GGZ Voortgezet verblijf met be..5
zzp 2B GGZ Voortgezet verblijf met st..50
zzp 3B GGZ Voortgezet verblijf met in..525
zzp 4B GGZ Voortgezet verblijf met in..915
zzp 5B GGZ Voortgezet verblijf met in..3850
zzp 6B GGZ Voortgezet verblijf met in..670
zzp 7B GGZ Beveiligd voortgezet verbl..1685
zzp 1C GGZ Beschermd wonen met begele..0
zzp 2C GGZ Gestructureerd beschermd w..0
zzp 3C GGZ Beschermd wonen met intens..0
zzp 4C GGZ Gestructureerd beschermd w..0
zzp 5C GGZ Beschermd wonen met intens..0
zzp 6C GGZ Beschermd wonen met intens..0
Bron

Monitor Langdurige Zorg / CIZ

zzp 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep)
zzp 2B GGZ Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding (B-groep)
zzp 3B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding (B-groep)
zzp 4B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging (B-groep)
zzp 5B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering (B-groep)
zzp 6B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (B-groep)
zzp 7B GGZ Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (B-groep)
zzp 1C GGZ Beschermd wonen met begeleiding (C-groep)
zzp 2C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding (C-groep)
zzp 3C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding (C-groep)
zzp 4C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging (C-groep)
zzp 5C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (C-groep)
zzp 6C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (C-groep)
 

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
6 november 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Meer verantwoording van  de cijfers is te vinden op in de Monitor Langdurige Zorg.

Bronnen

  • Monitor Langdurige Zorg / CIZ