Titel (titel niet zichtbaar)

5.215* personen van 18 en ouder

hebben een Wlz-indicatie voor GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)

 

Verslagjaar: 2020 (* voorlopig cijfer)
Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen van 18 jaar en ouder dat een Wlz-indicatie heeft voor  GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg). Het gaat uitsluitend om personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de BRP staan ingeschreven.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Wlz-indicatie voor GGZ over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar 
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
27 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie zorg met verblijf op CBS MLZ StatLine 

Naar zorgzwaartepakket

Sla de grafiek Wlz-indicatie voor GGZ naar zorgzwaartepakket (zzp) over en ga naar de datatabel

zzp 1B  GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep)
zzp 2B GGZ Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding (B-groep)
zzp 3B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding (B-groep)
zzp 4B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging (B-groep)
zzp 5B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering (B-groep)
zzp 6B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (B-groep)
zzp 7B GGZ Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (B-groep)
zzp 1C GGZ Beschermd wonen met begeleiding (C-groep)
zzp 2C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding (C-groep)
zzp 3C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding (C-groep)
zzp 4C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging (C-groep)
zzp 5C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (C-groep)
zzp 6C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (C-groep)

Bron 
Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar 
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
27 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie zorg met verblijf naar zzp op CBS MLZ StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend Wlz-indicaties voor GGZ over en ga naar de datatabel

De scherpe daling in 2015 is het gevolg van de overheveling van ‘beschermd wonen’ naar de Wmo. Indicatiegegevens zijn daardoor vanaf 2015 voor deze vorm van zorg niet meer beschikbaar.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagperiode t/m
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
27 oktober 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie zorg met verblijf op MLZ StatLine 

Meer verantwoording van  de cijfers is te vinden op in de Monitor Langdurige Zorg.