Zorg met verblijf GGZ: indicatie

5.155*
personen van 18 en ouder
hebben een indicatie voor GGZ-zorg met verblijf
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft het aantal personen van 18 jaar en ouder dat een indicatie heeft voor GGZ- zorg met verblijf ( Wlz-gefinancierd). Het gaat uitsluitend om personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de GBA staan ingeschreven.

  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar zorgzwaartepakket

Indicatie voor GGZ-zorg met verblijf

18 jaar en ouder, op peildatum
LeeftijdTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
18 tot 35 jaar545390155
35 tot 50 jaar1315970345
50 tot 65 jaar18151135680
65 tot 70 jaar595300290
70 tot 75 jaar425185240
75 tot 80 jaar24085155
80 tot 85 jaar1354095
85 tot 90 jaar551045
90 jaar of ouder30525
Bron

Monitor Langdurige Zorg / CIZ

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
27 september 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Indicatie voor GGZ-zorg met verblijf naar zorgzwaartepakket (zzp)

18 jaar en ouder, op peildatum
Indicatie ZMV2018*
zzp 1B GGZ Voortgezet verblijf met be..0
zzp 2B GGZ Voortgezet verblijf met st..0
zzp 3B GGZ Voortgezet verblijf met in..145
zzp 4B GGZ Voortgezet verblijf met in..530
zzp 5B GGZ Voortgezet verblijf met in..2670
zzp 6B GGZ Voortgezet verblijf met in..530
zzp 7B GGZ Beveiligd voortgezet verbl..1275
zzp 1C GGZ Beschermd wonen met begele..0
zzp 2C GGZ Gestructureerd beschermd w..0
zzp 3C GGZ Beschermd wonen met intens..0
zzp 4C GGZ Gestructureerd beschermd w..0
zzp 5C GGZ Beschermd wonen met intens..0
zzp 6C GGZ Beschermd wonen met intens..0
Bron

Monitor Langdurige Zorg / CIZ

zzp 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep)
zzp 2B GGZ Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding (B-groep)
zzp 3B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding (B-groep)
zzp 4B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging (B-groep)
zzp 5B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering (B-groep)
zzp 6B GGZ Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (B-groep)
zzp 7B GGZ Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (B-groep)
zzp 1C GGZ Beschermd wonen met begeleiding (C-groep)
zzp 2C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding (C-groep)
zzp 3C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding (C-groep)
zzp 4C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging (C-groep)
zzp 5C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (C-groep)
zzp 6C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (C-groep)
 

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
27 september 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Meer verantwoording van  de cijfers is te vinden op in de Monitor Langdurige Zorg.

Bronnen

  • Monitor Langdurige Zorg / CIZ