Titel (titel niet zichtbaar)

342.100* personen

maken gebruik van Wlz-zorg
 

Peildatum: november 2022 (* voorlopig cijfer)
Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat gebruik maakt van zorg gefinancierd uit de Wlz en een Wlz-indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of gebruik maken van partnerverblijf. Het betreft zowel zorg in natura (zin) als zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Naar sector

Sla de grafiek Gebruik Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

De optelling van bovenstaande categorieën is lager dan het totale Wlz-gebruik, omdat in het totale Wlz-gebruik ook partnerverblijf is meegenomen. Mensen met partnerverblijf hebben geen indicatie voor een zorgzwaartepakket. 

Bron 
Monitor Langdurige Zorg op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Peildatum
November 2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
11 januari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg op MLZ StatLine

Naar leveringsvorm

Sla de grafiek Gebruik Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

*Dit betreft personen met een indicatie voor Wlz-zorg, die op basis van deze indicatie géén gebruik maken van Wlz-zorg in natura en/of Wlz-zorg bekostigd uit pgb’s.  

Bron 
Monitor Langdurige Zorg op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Peildatum
November 2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
11 januari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg op MLZ StatLine

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in gebruik Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

Met ingang van 2021 zijn zzp's toegevoegd voor GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-wonen aan de indicatie zzp Geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent dat er in totaal meer zzp’s vallen onder het totale gebruik wlz-zorg.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Peildatum t/m 
November 2022 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
11 januari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg op MLZ StatLine

Trend naar sector

Sla de grafiek Trend in gebruik Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

De optelling van bovenstaande categorieën is lager dan het totale Wlz-gebruik, omdat in het totale Wlz-gebruik ook partnerverblijf is meegenomen. Mensen met partnerverblijf hebben geen indicatie voor een zorgzwaartepakket.

Met ingang van 2021 zijn zzp's toegevoegd voor GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-wonen, waardoor er een stijging vanaf 2021 plaatsvindt.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Peildatum t/m 
November 2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
11 januari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg op MLZ StatLine

 Verantwoording van  de cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg .

Vanwege overlappende inhoud met het kerncijfer Gebruik Wlz-zorg is het kerncijfer Persoonsgebonden budget verwijderd van de Staat van Volksgezondheid en Zorg.