Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

258.840
personen
van 18 jaar of ouder maken gebruik van bijdrageplichtige Wlz-zorg
Verslagjaar
2016
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft het aantal personen van 18 of ouder dat gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wlz. Het betreft zowel zorg in natura als zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget. Hieronder vallen ook personen die Wlz-indiceerbaar zijn. Personen met zorg op basis van een van de Wlz-subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen die op peildatum in de BPR staan ingeschreven.

  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar sector
  • Naar leveringsvorm

Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

18 jaar en ouder, op peildatum
LeeftijdMannenVrouwenTotaal
18 tot 65 jaar563954151597915
65 tot 80 jaar196952336543060
80 jaar of ouder2847089395117865
Bron

CBS StatLine

Peildatum
2016
Laatste update gegevens
17 mei 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

18 jaar en ouder, op peildatum
Sector zzpGebruikers
Verpleging en verzorging (VV)136905
Gehandicaptenzorg (GHZ)92730
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)5955
Bron

CBS StatLine

  • Betreft totaal zorgzwaartepakket (zzp)
Peildatum
2016
Laatste update gegevens
17 mei 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

18 jaar en ouder, op peildatum
LeveringsvormGebruikers
Zorg in natura (zin)230290
Persoonsgebonden budget (pgb)27665
Combinatie zin/pgb885
Bron

CBS StatLine

Peildatum
2016
Laatste update gegevens
17 mei 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van  de cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg.

Bronnen

  • CBS StatLine