Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

273.750
personen
van 18 jaar of ouder maken gebruik van bijdrageplichtige Wlz-zorg
Verslagjaar
2018
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft het aantal personen van 18 of ouder dat gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wlz. Het betreft zowel zorg in natura als zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget. Hieronder vallen ook personen die Wlz-indiceerbaar zijn. Personen met zorg op basis van een van de Wlz-subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen die op peildatum in de BPR staan ingeschreven.

  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar sector
  • Naar leveringsvorm

Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

18 jaar en ouder, op peildatum
LeeftijdMannenVrouwenTotaal
18 tot 65 jaar5912543850102970
65 tot 80 jaar226052591048510
80 jaar of ouder3171090550122265
Bron

Monitor Langdurige Zorg op CBS StatLine

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
3 december 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

18 jaar en ouder, op peildatum
Sector zzpGebruikers
Verpleging en verzorging (VV)141875
Gehandicaptenzorg (GHZ)100440
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)4790
Bron

Monitor Langdurige Zorg op CBS StatLine

  • Betreft totaal zorgzwaartepakket (zzp)
Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
3 december 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

18 jaar en ouder, op peildatum
LeveringsvormGebruikers
Zorg in natura (zin)238280
Persoonsgebonden budget (pgb)26235
Combinatie zin/pgb16940
Bron

Monitor Langdurige Zorg op CBS StatLine

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
3 december 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van  de cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg.

Bronnen

  • Monitor Langdurige Zorg op CBS StatLine

  • Monitor Langdurige Zorg op CBS StatLine

  • Monitor Langdurige Zorg op CBS StatLine

  • CBS StatLine