Stapeling eigen risico en eigen bijdrage

2.465.700 personen

betalen meer dan één soort verplicht eigen risico en/of eigen bijdrage voor zorgkosten

Peildatum: november 2021 (voorlopig cijfer)
Bron: Monitor Langdurige Zorg

Toelichting

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat meer dan één soort verplicht eigen risico en/of eigen bijdrage betaalt voor het gebruik van verzekerde zorg en/of ondersteuning via de Zvw, Wmo 2015 en/of Wlz.

Naar zorgwet

Aantal personen en gemiddeld eigen risico en/of eigen bijdrage per maand

Zorgwet Aantal personen Gemiddeld eigen risico en/of eigen bijdrage
Totaal uitsluitend wel betaald Zvw ER 8.646.600 €22,11
Totaal uitsluitend Zvw eigen bijdrage 220.200 €4,05
Totaal uitsluitend Wmo 16.900 €26,87
Totaal uitsluitend Wlz 65.500 €725,17
Combinatie Zvw ER Zvw EB 1.724.100 €32,24
Combinatie Zvw ER Wmo 332.100 €52,14
Combinatie Zvw EB Wmo    
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wmo 155.900 €58,55
Combinatie Zvw ER Wmo Wlz 2.600 €104,96
Combinatie Zvw EB Wmo Wlz    
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wmo Wlz 1.900 €106,77
Combinatie Zvw ER Wlz 180.400 €514,96
Combinatie Zvw EB Wlz 100 €715,03
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wlz 68.600 €470,96
Combinatie Wmo en Wlz    

Broninformatie

  • Deze tabel toont het aantal personen dat gebruik maakt van verzekerde zorg en/of ondersteuning via een zorgwet of een combinatie van zorgwetten waarvoor een verplicht eigen risico of eigen bijdrage geldt. 
  • De aantallen personen zijn afgerond op honderdtallen. Als het afgeronde aantal personen minder dan 100 is, wordt zowel het aantal personen als de gemiddelde eigen betaling niet weergegeven. 

Bron
Monitor Langdurige Zorg
Peildatum
november 2021 (voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Eigen risico en eigen bijdrage op MLZ StatLine

Trend aantal personen

Sla de grafiek Aantal personen met meer dan één soort eigen risico of eigen bijdrage voor zorgkosten over en ga naar de datatabel
  • De trend betreft het aantal personen dat meer dan één soort verplicht eigen risico en/of eigen bijdrage voor zorgkosten betaalt.
  • De cijfers van 2015 en 2016 zijn in mei 2024 gecorrigeerd in verband met  een herlevering van de eigen bijdragecijfers voor kraamzorg vanuit de Zvw

Bron
Monitor Langdurige Zorg 
Verslagjaar  t/m
november 2021 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Eigen risico en eigen bijdrage op MLZ StatLine

Meer informatie over de cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg.