Zorgverzekering: vrijwillig eigen risico

12,6
procent
van de verzekerden van 18 en ouder heeft een vrijwillig eigen risico
Verslagjaar
2018
Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Dit kerncijfer laat zien hoeveel verzekerden van 18 jaar en ouder kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

  • Actueel

Percentage verzekerden met vrijwillig eigen risico

verzekerden van 18 jaar en ouder, eigen risico in euro's
ER-categoriePercentage verzekerden 18+
€087,43
€1001,29
€2001,17
€3000,66
€4000,19
€5009,26
Bron

NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
4 december 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

In het kerncijfer is geen onderscheid gemaakt in de categorie eigen risico. In werkelijkheid zijn er vijf categorieën eigen risico. 

Bronnen

  • NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)