Titel (titel niet zichtbaar)

13 procent

van de verzekerden van 18 en ouder heeft een vrijwillig eigen risico

 

Verslagjaar: 2022
Bron: NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer laat zien hoeveel verzekerden van 18 jaar en ouder kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

Actueel

Sla de grafiek Percentage verzekerden met vrijwillig eigen risico over en ga naar de datatabel

Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
3 mei 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorgthermometer op Vektis.nl
Monitor Zorgverzekeringen 2021

Trend

Sla de grafiek Percentage verzekerden met vrijwillig eigen risico over en ga naar de datatabel

Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar  t/m
2022
Laatste update gegevens 
3 mei 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorgthermometer op Vektis.nl
Monitor Zorgverzekeringen 2021

In het kerncijfer is onderscheid gemaakt naar verzekerden zonder vrijwillig eigen risico en verzekerden die voor een van de vijf categorieën vrijwillig eigen risico hebben gekozen.

De COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19-pandemie heeft mogelijk een rol gespeeld bij de keuzes van verzekerden voor een bepaalde verzekeraar en polis. Hierdoor zijn de cijfers 2020 t/m 2022 mogelijk beïnvloed door de pandemie.