Titel (titel niet zichtbaar)

78 procent

van de verzekerden heeft een naturapolis

 

Verslagjaar:  2024
Bron: NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer laat zien welk type zorgverzekering mensen nemen. Dit is relevant, omdat het laat zien of mensen zich laten sturen door de selectie van zorgaanbieders door de zorgverzekeraars. Het geeft hiermee een indicatie van de werking van de zorgverzekeringsmarkt. Bij een naturapolis bepaalt de zorgverzekeraar het zorgaanbod en ook voor een deel bij de combinatiepolis.

Naar type polis

Sla de grafiek Keuze zorgpolissen over en ga naar de datatabel

Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar 
2024
Laatste update gegevens 
11 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Informatiekaart Zorgverzekeringen 2024
Zorgthermometer op Vektis.nl

Beperkende voorwaarden

Sla de grafiek Keuze zorgpolissen met beperkende voorwaarden over en ga naar de datatabel

*Dit zijn naturapolissen en combinatiepolissen met minder keuze uit gecontracteerde aanbieders en/of een vergoeding van minder dan 75% bij het gebruik van niet gecontracteerde zorg.
Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar 
2024
Laatste update gegevens 
11 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Informatiekaart Zorgverzekeringen 2024

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in keuze zorgpolissen over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar t/m
2024
Laatste update gegevens 
11 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Informatiekaart Zorgverzekeringen 2024
Zorgthermometer op Vektis.nl

Beperkende voorwaarden

Sla de grafiek Trend in keuze zorgpolissen met beperkende voorwaarden over en ga naar de datatabel

*Dit zijn naturapolissen en combinatiepolissen met minder keuze uit gecontracteerde aanbieders en/of een vergoeding van minder dan 75% bij het gebruik van niet gecontracteerde zorg.

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar t/m
2024
Laatste update gegevens 
11 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Informatiekaart Zorgverzekeringen 2024

De NZa bepaalt aan de hand van de polisvoorwaarden het type polis. De verzekerdenaantallen per polis zijn bekend uit een uitvraag van Vektis. Door beide bronnen te combineren kan bepaald worden welke polissen ( naturapolisrestitutiepolis of combinatiepolis) Nederlanders afsluiten.