Overstappers zorgverzekering

7,3
procent
van de verzekerden stapt over naar een andere zorgverzekeraar
Verslagjaar
2019
Bron
NZa (op basis van Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Dit kerncijfer laat zien hoeveel procent van de verzekerden overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Dit is relevant omdat het wat zegt over de concurrentie tussen zorgverzekeraars onderling. Het cijfer is inclusief verzekerden die van verzekeraar veranderen als gevolg van een overgang van een collectief contract als overstappers binnen een verzekeringsconcern.

  • Naar type zorgverzekering

Overstappers naar type zorgverzekering

JaarNaar collectieve verzekeringNaar individuele verzekering
20194,43,0
Bron

NZa (op basis van Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Vanwege afronding van de percentages overstappers naar een collectieve en individuele verzekering, kan de som iets afwijken van het gepresenteerde kerncijfer.

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
10 mei 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Overstappers zorgverzekering per gemeente

Overstappers zorgverzekering per gemeente 2019
Bron

Zorgthermometer

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
30 april 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Het overstapcijfer dat de Nza hanteert, bevat alle verzekerden die per 1 januari van zorgverzekeraar wisselen, ook als dat collectief gebeurt en ook als dat binnen hetzelfde concern gebeurt.

Omdat de meest recente Marktscan Zorgverzekeringsmarkt van de NZa alleen de laatste vijf jaren laat zien voor het aantal overstappers, verwijzen we voor de eerdere jaren ook naar de Marktscan van 2014.
Voor meer informatie over de gehanteerde methode zie Marktscan Zorgverzekeringsmarkt.’

Bronnen

  • NZa (op basis van Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

  • Zorgthermometer