Titel (titel niet zichtbaar)

7,4 procent

van de verzekerden stapt over naar een andere zorgverzekeraar

 

Verslagjaar: 2024
Bron: NZa/Vektis Zorgthermometer

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer laat zien hoeveel procent van de verzekerden overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Dit is exclusief de collectieve overstap door fusies, portefeuilleoverdracht en volmachtverzekeraars. Dit cijfer zegt iets over de gevoeligheid van verzekerden voor verschillen in prijs en kwaliteit van polissen. Kwaliteit gaat bijvoorbeeld over ruime contractering of vergoeding van zorg.

Trend

Sla de grafiek Trend in overstappers over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
NZa/Vektis Zorgthermometer
Verslagjaar t/m
2024
Laatste update gegevens 
11 juni 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Informatiekaart Zorgverzekeringen 2024
Zorgthermometer op Vektis.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Overstappers zorgverzekering 2023

Per gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Vektis Zorgthermometer
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens
12 juli 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Zorgverzekering op VZinfo.nl (Regionaal)

Het overstapcijfer dat Vektis hanteert bevat alle verzekerden die per 1  januari van zorgverzekeraar wisselen, behalve als dat collectief gebeurt, waarbij de verzekerden niet uit eigen beweging van verzekeraar veranderen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een zorgverzekeraar door fusie of portefeuilleoverdracht ophoudt te bestaan. De verzekerden krijgen dan een andere, vergelijkbare polis aangeboden van de 'nieuwe' zorgverzekeraar. Dit gebeurt ook als een volmachtverzekeraar zijn de verzekerden die via hem zijn verzekerd meeneemt naar een andere zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de gehanteerde methode zie: Vektis Zorgthermometer(PDF).