Overstappers zorgverzekering

6,5
procent
van de verzekerden stapt over naar een andere zorgverzekeraar
Verslagjaar
2020
Bron
Vektis Zorgthermometer

Dit kerncijfer laat zien hoeveel procent van de verzekerden overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Dit is exclusief de collectieve overstap door fusies, portefeuilleoverdracht en volmachtverzekeraars. Dit is relevant omdat het wat zegt over de concurrentie tussen zorgverzekeraars onderling. 

  • Regionaal

Overstappers zorgverzekering per gemeente

Bron

Vektis Zorgthermometer

Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
17 augustus 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Het overstapcijfer dat Vektis hanteert bevat alle verzekerden die per 1  januari van zorgverzekeraar wisselen, behalve als dat collectief gebeurt, waarbij de verzekerden niet uit eigen beweging van verzekeraar veranderen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een zorgverzekeraar door fusie of portefeuilleoverdracht ophoudt te bestaan. De verzekerden krijgen dan een andere, vergelijkbare polis aangeboden van de 'nieuwe' zorgverzekeraar. Dit gebeurt ook als een volmachtverzekeraar zijn de verzekerden die via hem zijn verzekerd meeneemt naar een andere zorgverzekeraar.Voor meer informatie over de gehanteerde methode zie: Vektis Zorgthermometer.

Bronnen

  • Vektis Zorgthermometer

  • Vektis Zorgthermometer