titel

De gemiddelde nominale zorgverzekeringspremie bedraagt

1.650 euro
 

Verslagjaar: 2023
Bron: NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

titel

Dit kerncijfer geeft de gemiddelde nominale premie voor de zorgverzekering weer over de afgelopen periode. Dit is het bedrag dat verzekerden jaarlijks betalen voor hun zorgverzekering.

Naar type polis

Sla de grafiek Nominale premie zorgverzekering naar type polis over en ga naar de datatabel

Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens
1 september 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2023

Trend

Sla de grafiek Nominale premie zorgverzekering over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens
1 september 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2023

Voor alle individueel en collectief verzekerden ouder dan 18 jaar is een gewogen gemiddelde berekend van de betaalde nominale premie voor de zorgverzekering, rekening houdend met de collectiviteitskorting, maar exclusief andere kortingen (bijvoorbeeld voor het vrijwillig eigen risico).