Nominale premie zorgverzekering

De gemiddelde nominale zorgverzekeringspremie bedraagt
1.384
euro
Verslagjaar
2019
Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Dit kerncijfer geeft de gemiddelde nominale premie voor de zorgverzekering weer over de afgelopen periode. Dit is het bedrag dat verzekerden jaarlijks betalen voor hun zorgverzekering.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Voor alle individueel en collectief verzekerden ouder dan 18 jaar is een gewogen gemiddelde berekend van de betaalde nominale premie voor de zorgverzekering, rekening houdend met de collectiviteitskorting, maar exclusief andere kortingen (bijvoorbeeld voor het vrijwillig eigen risico).

Bronnen

  • NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)