titel

De gemiddelde nominale zorgverzekeringspremie bedraagt

1.414 euro
 

Verslagjaar: 2020
Bron: NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

titel

Dit kerncijfer geeft de gemiddelde nominale premie voor de zorgverzekering weer over de afgelopen periode. Dit is het bedrag dat verzekerden jaarlijks betalen voor hun zorgverzekering.

Naar type polis

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar
t/m 2020
Laatste update gegevens
29 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2020

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar
t/m 2020
Laatste update gegevens
29 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2020

Voor alle individueel en collectief verzekerden ouder dan 18 jaar is een gewogen gemiddelde berekend van de betaalde nominale premie voor de zorgverzekering, rekening houdend met de collectiviteitskorting, maar exclusief andere kortingen (bijvoorbeeld voor het vrijwillig eigen risico).