titel

De gemiddelde nominale zorgverzekeringspremie bedraagt

1.514 euro
 

Verslagjaar: 2022
Bron: NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

titel

Dit kerncijfer geeft de gemiddelde nominale premie voor de zorgverzekering weer over de afgelopen periode. Dit is het bedrag dat verzekerden jaarlijks betalen voor hun zorgverzekering.

Naar type polis

Sla de grafiek Nominale premie zorgverzekering naar type polis over en ga naar de datatabel

Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
3 mei 2022
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2021

Trend

Sla de grafiek Nominale premie zorgverzekering over en ga naar de datatabel

Bron
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
3 mei 2022
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Monitor Zorgverzekeringen 2021

Voor alle individueel en collectief verzekerden ouder dan 18 jaar is een gewogen gemiddelde berekend van de betaalde nominale premie voor de zorgverzekering, rekening houdend met de collectiviteitskorting, maar exclusief andere kortingen (bijvoorbeeld voor het vrijwillig eigen risico).

De COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19-pandemie heeft mogelijk invloed op zorgkosten en invloed van compensatie voor zorgkosten door catastroferegeling. Hierdoor zijn de cijfers 2020 t/m 2022 mogelijk beïnvloed door de pandemie.