Titel (titel niet zichtbaar)

356.660* personen

hebben een Wlz-indicatie 

 

Peildatum: november 2022 (* voorlopig cijfer)

Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een indicatie heeft voor Wlz-zorg. Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de Basis Registratie Personen staan ingeschreven.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Indicatie voor Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Peildatum
november 2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie ZMV op MLZ StatLine 

Naar zorgzwaartepakket

Sla de grafiek Indicatie voor Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

V&V = Zorg voor ouderen en chronisch zieken op basis van een zorgzwaartepakket in de sector Verpleging en Verzorging. 
GHZ = Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap op basis van een zorgzwaartepakket in de sector Gehandicaptenzorg. 
GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) = Zorg voor personen met psychische en/of psychiatrische problemen op basis van een zorgzwaartepakket in de sector Geestelijke gezondheidszorg. 

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Peildatum
november 2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie ZMV op MLZ StatLine 

Naar grondslag

Sla de grafiek Indicatie voor Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Peildatum
november 2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie ZMV op MLZ StatLine 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in Wlz-indicaties over en ga naar de datatabel

Er is een trendbreuk in deze grafiek in 2015. Zie voor een toelichting het tabblad Zorgzwaartepakketten.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar t/m
november 2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie ZMV op MLZ StatLine 

Naar zorgzwaartepakket 2.0

Sla de grafiek Trend in Wlz-indicaties naar zorgzwaartepakket over en ga naar de datatabel

V&V = Zorg voor ouderen en chronisch zieken op basis van een zorgzwaartepakket in de sector Verpleging en Verzorging. 
GHZ = Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap op basis van een zorgzwaartepakket in de sector Gehandicaptenzorg. 
GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) = Zorg voor personen met psychische en/of psychiatrische problemen op basis van een zorgzwaartepakket in de sector Geestelijke gezondheidszorg. 

Met ingang van 2021 zijn zzp's toegevoegd voor GGZ-wonen, waardoor er een stijging vanaf 2021 plaatsvindt.
Vanwege de invoering van de Hervorming Langdurige Zorg op 1 januari 2015, zijn niet alle cijfers vanaf 2015 goed te vergelijken met de jaren ervoor. Voor meer informatie, zie de verantwoording.


Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar t/m
november 2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg  
Personen met indicatie ZMV op MLZ StatLine 

Naar grondslag

Sla de grafiek Trend in Wlz-indicaties naar grondslag over en ga naar de datatabel

Er is een trendbreuk in deze grafiek in 2015. Zie voor een toelichting het tabblad Zorgzwaartepakketten.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar t/m
november 2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
10 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg  
Personen met indicatie ZMV op MLZ StatLine 

Jongeren tot 18 jaar met de grondslag psychiatrische aandoening worden niet door het Centrum indicatiestelling zorg ( CIZ) maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd.

Op 1 januari 2015 is de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) ingegaan. De relatief lichte vormen van zorg met verblijf (de categorieën zorgzwaartepakketten met 1 ster in de trendgrafiek) werden toen overgeheveld naar de Wmo, Jeugdwet of Zvw. Alleen voor Wlz-zorg is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg nodig. Dit leidt tot een trendbreuk in de tijdreeks: er is na 1-1-2015 geen nieuwe instroom in de lichte vormen van zorg met verblijf.

Meer verantwoording van  de cijfers is te vinden op in de Monitor Langdurige Zorg.