Zorg met verblijf: indicatie

292.250*
personen
hebben een indicatie voor zorg met verblijf
Verslagjaar
2017
(* voorlopig cijfer)
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een indicatie heeft voor zorg met verblijf ( Wlz-gefinancierd). Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de GBA staan ingeschreven.

  • Naar leeftijd
  • Naar zorgzwaartepakket
  • Naar grondslag

Indicatie voor zorg met verblijf

Op peildatum
LeeftijdTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
Jonger dan 18 jaar1138070354345
18 tot 65 jaar1105806367546905
65 tot 80 jaar473252202525295
80 jaar of ouder1229703070092270
Bron

CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
6 november 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Indicatie voor zorg met verblijf

Op peildatum
PeriodeV&V*V&V**GHZ*GHZ**GGZ*GGZ**
2017*8,5147,66,3122,207,6
Bron

CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ

V&V* = Beschut wonen met (enige) begeleiding en (intensieve) verzorging
V&V** = Overige zzp voor beschermd wonen
GHZ* = Wonen met (enige) begeleiding en eventueel met verzorging
GHZ** = Wonen met (zeer) intensieve begeleiden en (zeer) intensieve verzorging
GGZ* = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met begeleding
GGZ** = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met intensieve begeleiding en (intensieve) verzorging of gedragsregulering

Zie de cijfers op CBS StatLine voor meer uitleg.

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
30 januari 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Indicatie voor zorg met verblijf

Op peildatum
PeriodenSomatische aandoeningPsychogeriatrische aandoeningPsychiatrische aandoeningLichamelijke handicapVerstandelijke handicapZintuiglijke handicap
2017*60595878958490232651086953310
Bron

CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
6 november 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Jongeren tot 18 jaar met de grondslag psychiatrische aandoening worden niet door het Centrum indicatiestelling zorg ( CIZ) maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd.

Meer verantwoording van  de cijfers is te vinden op in de Monitor Langdurige Zorg.

Bronnen

  • CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ