Titel (titel niet zichtbaar)

312.265* personen

hebben een Wlz-indicatie 

 

Verslagjaar: 2020 (* voorlopig cijfer)

Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een indicatie heeft voor Wlz-zorg. Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de Basis Registratie Personen staan ingeschreven.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Indicatie voor Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
9 november 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie ZMV op CBS MLZ StatLine 

Naar zorgzwaartepakket

Sla de grafiek Indicatie voor Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

V&V* = Beschut wonen met (enige) begeleiding en (intensieve) verzorging
V&V** = Overige zzp voor beschermd wonen
GHZ* = Wonen met (enige) begeleiding en eventueel met verzorging
GHZ** = Wonen met (zeer) intensieve begeleiden en (zeer) intensieve verzorging
GGZ Geestelijke gezondheidszorg* = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met begeleding
GGZ** = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met intensieve begeleiding en (intensieve) verzorging of gedragsregulering
Zie de cijfers op CBS StatLine voor meer uitleg.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar:
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
9 november 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie ZMV op CBS MLZ StatLine 

Naar grondslag

Sla de grafiek Indicatie voor Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
9 november 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie ZMV op CBS MLZ StatLine 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in Wlz-indicaties over en ga naar de datatabel

Er is een trendbreuk in deze grafiek in 2015. Zie voor een toelichting het tabblad Zorgzwaartepakketten.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar t/m
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
9 november 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie ZMV op CBS MLZ StatLine 

Naar zorgzwaartepakket

Sla de grafiek Trend in Wlz-indicaties naar zorgzwaartepakket over en ga naar de datatabel

V&V* = Beschut wonen met (enige) begeleiding en (intensieve) verzorging
V&V** = Overige zzp voor beschermd wonen
GHZ* = Wonen met (enige) begeleiding en eventueel met verzorging
GHZ** = Wonen met (zeer) intensieve begeleiden en (zeer) intensieve verzorging
GGZ Geestelijke gezondheidszorg* = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met begeleding
GGZ** = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met intensieve begeleiding en (intensieve) verzorging of gedragsregulering
Zie de cijfers op CBS StatLine  voor meer uitleg.


Op 1 januari 2015 is de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) ingegaan. De relatief lichte vormen van zorg met verblijf (de categorieën zorgzwaartepakketten met 1 ster in deze grafiek) worden dan overgeheveld naar de Wmo, Jeugdwet of Zvw. Bij GGZ-C (beschermd wonen met begeleiding) worden ook de zwaardere pakketten overgeheveld naar de Wmo. Alleen voor Wlz-zorg is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg nodig. Dit leidt dus tot een trendbreuk in de tijdreeks: er is na 1-1-2015 geen nieuwe ‘instroom’ in de lichte vormen van zorg met verblijf en in de GGZ-C.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek  Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar t/m
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
9 november 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg  
Personen met indicatie ZMV op CBS MLZ StatLine 

Naar grondslag

Sla de grafiek Trend in Wlz-indicaties naar grondslag over en ga naar de datatabel

Er is een trendbreuk in deze grafiek in 2015. Zie voor een toelichting het tabblad Zorgzwaartepakketten.
Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek  Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar t/m
2020 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
9 november 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg  
Personen met indicatie ZMV op CBS MLZ StatLine 

Jongeren tot 18 jaar met de grondslag psychiatrische aandoening worden niet door het Centrum indicatiestelling zorg ( CIZ) maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd.

Meer verantwoording van  de cijfers is te vinden op in de Monitor Langdurige Zorg.