Titel (titel niet zichtbaar)

340.125* personen

hebben een Wlz-indicatie 

 

Verslagjaar: 2021 (* voorlopig cijfer)

Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een indicatie heeft voor Wlz-zorg. Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de Basis Registratie Personen staan ingeschreven.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Indicatie voor Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar
2021 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
21 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie ZMV op CBS MLZ StatLine 

Naar zorgzwaartepakket

Sla de grafiek Indicatie voor Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

V&V* = Beschut wonen met (enige) begeleiding en (intensieve) verzorging: zzp1 t/m zzp3 VV
V&V** = Overige zzp voor beschermd wonen: zzp4 t/m zzp10 VV
GHZ* = Wonen met (enige) begeleiding en eventueel met verzorging: zzp1 en zzp2 VG, zzp1 en zzp3 LG, zzp1 ZG visueel, zzp1 ZG auditief
GHZ** = Wonen met (zeer) intensieve begeleiding en (zeer) intensieve verzorging: zzp 3 t/m 8 VG, zzp 1 t/m 5 LVG, zzp 1 SGLVG, zzp2 LG, zzp 4 t/m 7 LG, zzp 2 t/m 5 ZG visueel, zzp 2 t/m 4 ZG auditief
GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)* = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met begeleiding: zzp1B en zzp 2B GGZ (deze zzp’s waren onder de Wlz vanaf 2015 alleen kort van toepassing onder het overgangsrecht). 
GGZ** = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met intensieve begeleiding en (intensieve) verzorging of gedragsregulering: zzp 3B, 4B, 5B, 6B, 7B GGZ  en zzp 1W, 2W, 3W, 4W, 5W GGZ
Zie de cijfers op CBS StatLine voor meer uitleg.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar:
2021 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
15 november 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie ZMV op CBS MLZ StatLine 

Naar grondslag

Sla de grafiek Indicatie voor Wlz-zorg over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar
2021 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
21 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie ZMV op CBS MLZ StatLine 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in Wlz-indicaties over en ga naar de datatabel

Er is een trendbreuk in deze grafiek in 2015. Zie voor een toelichting het tabblad Zorgzwaartepakketten.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar t/m
2021 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
21 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg 
Personen met indicatie ZMV op CBS MLZ StatLine 

Naar zorgzwaartepakket

Sla de grafiek Trend in Wlz-indicaties naar zorgzwaartepakket over en ga naar de datatabel

V&V* = Beschut wonen met (enige) begeleiding en (intensieve) verzorging: zzp1 t/m zzp3 VV
V&V** = Overige zzp voor beschermd wonen: zzp4 t/m zzp10 VV
GHZ* = Wonen met (enige) begeleiding en eventueel met verzorging: zzp1 en zzp2 VG, zzp1 en zzp3 LG, zzp1 ZG visueel, zzp1 ZG auditief
GHZ** = Wonen met (zeer) intensieve begeleiding en (zeer) intensieve verzorging: zzp 3 t/m 8 VG, zzp 1 t/m 5 LVG, zzp 1 SGLVG, zzp2 LG, zzp 4 t/m 7 LG, zzp 2 t/m 5 ZG visueel, zzp 2 t/m 4 ZG auditief
GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)* = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met begeleiding: zzp1B en zzp 2B GGZ (deze zzp’s waren onder de Wlz vanaf 2015 alleen kort van toepassing onder het overgangsrecht). 
GGZ** = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met intensieve begeleiding en (intensieve) verzorging of gedragsregulering: zzp 3B, 4B, 5B, 6B, 7B GGZ en zzp 1W, 2W, 3W, 4W, 5W GGZ
Zie de cijfers op CBS StatLine  voor meer uitleg.

Met ingang van 2021 zijn zzp's toegevoegd voor GGZ-wonen, waardoor er een stijging vanaf 2021 plaatsvindt.
Vanwege de invoering van de Hervorming Langdurige Zorg op 1 januari 2015, zijn niet alle cijfers vanaf 2015 goed te vergelijken met de jaren ervoor. Voor meer informatie, zie de verantwoording.


Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Centraal Bureau voor de Statistiek  Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar t/m
2021 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
15 november 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg  
Personen met indicatie ZMV op CBS MLZ StatLine 

Naar grondslag

Sla de grafiek Trend in Wlz-indicaties naar grondslag over en ga naar de datatabel

Er is een trendbreuk in deze grafiek in 2015. Zie voor een toelichting het tabblad Zorgzwaartepakketten.
Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Centraal Bureau voor de Statistiek  Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar t/m
2021 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
21 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitor Langdurige Zorg  
Personen met indicatie ZMV op CBS MLZ StatLine 

Jongeren tot 18 jaar met de grondslag psychiatrische aandoening worden niet door het Centrum indicatiestelling zorg ( CIZ) maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd.

Op 1 januari 2015 is de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) ingegaan. De relatief lichte vormen van zorg met verblijf (de categorieën zorgzwaartepakketten met 1 ster in de trendgrafiek) werden toen overgeheveld naar de Wmo, Jeugdwet of Zvw. Alleen voor Wlz-zorg is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg nodig. Dit leidt tot een trendbreuk in de tijdreeks: er is na 1-1-2015 geen nieuwe instroom in de lichte vormen van zorg met verblijf.

Meer verantwoording van  de cijfers is te vinden op in de Monitor Langdurige Zorg.