Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal dagen zorg verleend via zorgzwaartepakketten is

74 miljoen

 

Verslagjaar: 2017 nacalculatie 

Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg met verblijf, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (tot 2015) en uit de Wlz (vanaf 2015). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. Dit kerncijfer betreft volume op basis van nacalculatie en productieafspraken.

Naar zorgsector

Sla de grafiek Aantal dagen zorg verleend via zorgzwaartepakket over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar:
Nacalculatie 2017 
Laatste update gegevens 
1 april 2021
Updatefrequentie 
Stopgezet
Meer info
Zorgzwaartepakketten op MLZ Statline 
Monitor Langdurige Zorg 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal dagen zorg verleend via zorgzwaartepakket over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar t/m
Nacalculatie 2017 
Laatste update gegevens 
1 april 2021
Updatefrequentie 
Stopgezet
Meer info
Zorgzwaartepakketten op MLZ Statline 
Monitor Langdurige Zorg 

Naar zorgsector

Sla de grafiek Trend in aantal dagen zorg verleend via zorgzwaartepakket over en ga naar de datatabel

De daling vanaf 2015 van het aantal dagen zorgzwaartepakketten Geestelijke gezondheidszorg (zzp GGZ Geestelijke gezondheidszorg) is het gevolg van de overgang van AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar diverse andere wetten. Een groot deel van de zorg onder de zzp GGZ (beschermd wonen) is in 2015 over gegaan naar de Wmo 2015. De cijfers vanaf 2015 betreffen alleen Wlz-gefinancierde zorg.Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor Langdurige Zorg / CIZ
Verslagjaar t/m
Nacalculatie 2017
Laatste update gegevens 
1 april 2021
Updatefrequentie 
Stopgezet
Meer info
Zorgzwaartepakketten op MLZ Statline 
Monitor Langdurige Zorg 

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: Wmo, Jeugdwet en Zvw. Hierdoor is een trendbreuk zichtbaar in 2015. Meer informatie over cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg