Titel (titel niet zichtbaar)

15,1 procent

van de personen van 12 jaar of ouder was in de afgelopen vier weken psychisch ongezond

 

Verslagjaar:  2021
Bron:   CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Gezondheidsenquête

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer is gebaseerd op de prevalentie van psychische klachten gemeten met de RAND Mental Health Inventory ( MHI-5) onder personen van 12 jaar en ouder. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Psychisch ongezonde personen over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Gezondheidsenquête
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
4 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Psychisch ongezonde personen over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Gezondheidsenquête
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
4 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Psychisch ongezonde personen over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Gezondheidsenquête
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
12 mei 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in psychisch ongezonde personen over en ga naar de datatabel

De cijfers van 2020 en 2021 zijn (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.
Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Gezondheidsenquête
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
4 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Meer cijfers op CBS Statline.nl 
CBS gezondheidsenquête 

De RAND Mental Health Inventory (MHI-5) betreft vijf vragen die betrekking hebben op hoe men zich voelde in de afgelopen 4 weken. De antwoorden worden gecombineerd tot een somscore. Naast een gemiddelde somscore wordt vaak het percentage mensen vermeld dat scoort onder een afkappunt, bijvoorbeeld 'psychisch ongezond'.

Met ingang van het jaar 2022 heeft het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) besloten om naast de vijfdeling ook een driedeling van onderwijsniveau (laag, middelbaar, hoog) op CBS-Statline op te nemen. Dit betreft het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de bevolking van 25 jaar en ouder. Omdat de driedeling een veelgebruikte indeling is, wordt deze indeling vanaf het verslagjaar 2021 op de Staat VenZ meegenomen en vervalt de vijfdeling.

Meer informatie over het effect van COVID-19 op het cijfer van 2020 en de correcties daarvoor is te vinden in de CBS publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020'. De cijfers van 2021 zijn mogelijk ook beïnvloed door corona(maatregelen). Daar is door het CBS op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020; zie daarvoor eerdergenoemde bron.