Psychische aandoeningen: prevalentie

18
procent
van de personen van 18 tot 65 jaar heeft een psychische aandoening gehad
Verslagperiode
2007/2009
Bron
NEMESIS-2

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 18 tot 65 jaar dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de criteria van tenminste één psychische aandoening. Het gaat om veel voorkomende ziekten in de bevolking: stemmingsstoornissen, angststoornissen, middelengerelateerde stoornissen en ADHD. Om een goed beeld te krijgen van de psychische gezondheid van de algemene bevolking zijn cijfers uit bevolkingsonderzoek cruciaal; vooral als het gaat om chronische aandoeningen waarvoor mensen niet direct professionele hulp inroepen. In het bevolkingsonderzoek NEMESIS-2 is een diagnostisch instrument gebruikt voor de bepaling van psychische aandoeningen.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar opleidingsniveau
  • Naar aandoening

Psychische aandoeningen

18 tot 65 jaar
Geslacht2007/2009 | %
Mannen17,7
Vrouwen18,4
Bron

Nemesis-2, Trimbos-instituut

Verslagperiode
2007/2009
Laatste update gegevens
28 april 2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

Psychische aandoeningen

18 tot 65 jaar
Leeftijd2007/2009 | %
18 tot 25 jaar28,1
25 tot 35 jaar19,5
35 tot 45 jaar18,1
45 tot 55 jaar16,1
55 tot 65 jaar12,4
Bron

Nemesis-2, Trimbos-instituut

Verslagperiode
2007/2009
Laatste update gegevens
28 april 2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

Psychische aandoeningen

18 tot 65 jaar
Onderwijsniveau2007/2009 | %
lager onderwijs23,0
lbo, mavo21,9
mbo, havo, vwo17,2
hbo, wo14,6
Bron

Nemesis-2, Trimbos-instituut

Verslagperiode
2007/2009
Laatste update gegevens
28 april 2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

Psychische aandoeningen

18 tot 65 jaar
Stoornis2007/2009 | %
Stemmingsstoornis totaal6,1
Angststoornis totaal10,1
Middelenstoornis totaal5,6
ADHD2,1
Bron

Nemesis-2, Trimbos-instituut

Verslagperiode
2007/2009
Laatste update gegevens
28 april 2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verantwoording

De cijfers zijn gebaseerd op de eerste meting van NEMESIS-2. Jaarprevalenties gebaseerd op de vervolgmetingen 2 (2010-2012), 3 (2013-2015) en 4 (2016-2018) worden niet gebruikt voor de bepaling van dit kerncijfer, omdat deze cijfers betrekking hebben op de mensen die binnen deze studie worden gevolgd. Dit betekent dat bij een nieuwe NEMESIS-3 nieuwe prevalentiecijfers worden berekend. Meer verantwoording van de cijfers is te vinden op NEMESIS-2.nl

Bronnen

  • Nemesis-2, Trimbos-instituut