Psychische aandoeningen: prevalentie

25,9 procent

van de personen van 18 tot en met 75 jaar heeft een psychische aandoening gehad
 

Verslagjaar: 2019/2022
Bron: NEMESIS-3

Psychische aandoeningen: prevalentie

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 18 tot en met 75 jaar dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de DSM-5 criteria van tenminste één psychische aandoening. Het gaat om veel voorkomende ziekten in de bevolking: stemmingsstoornissen, angststoornissen, middelengerelateerde stoornissen en ADHD

Naar geslacht

Sla de grafiek Psychische aandoeningen over en ga naar de datatabel

Bron 
NEMESIS-3, Trimbos-instituut
Verslagjaren  
2019/2022
Laatste update gegevens  
1 december 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Cijfers psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking – digitaal rapport
NEMESIS: Monitoring psychische gezondheid op www.trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Psychische aandoeningen over en ga naar de datatabel

Bron 
NEMESIS-3, Trimbos-instituut
Verslagjaren  
2019/2022
Laatste update gegevens  
1 december 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Cijfers psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking – digitaal rapport
NEMESIS: Monitoring psychische gezondheid op www.trimbos.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Psychische aandoeningen over en ga naar de datatabel

Bron 
NEMESIS-3, Trimbos-instituut
Verslagjaren  
2019/2022
Laatste update gegevens  
1 december 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Cijfers psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking – digitaal rapport
NEMESIS: Monitoring psychische gezondheid op www.trimbos.nl

Naar aandoening

Sla de grafiek Psychische aandoeningen over en ga naar de datatabel

Bron 
NEMESIS-3, Trimbos-instituut
Verslagjaren  
2019/2022
Laatste update gegevens  
1 december 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Cijfers psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking – digitaal rapport
NEMESIS: Monitoring psychische gezondheid op www.trimbos.nl

Trend in psychische aandoeningen

Sla de grafiek Trend in psychische aandoeningen over en ga naar de datatabel

Vergelijking van DSM-IV diagnoses tussen NEMESIS-2 en NEMESIS-3, 18 t/m 64 jaar.
Voor de vergelijking tussen NEMESIS-2 en NEMESIS-3 is gebruik gemaakt van andere analyses en een andere leeftijdsgroep. Hierdoor wijken de cijfers van 2019/2022 iets af van de kerncijfers bovenaan deze pagin
a.

Bron 
NEMESIS-3, Trimbos-instituut
Verslagjaren  
2007/2009, 2019/2022
Laatste update gegevens  
1 december 2022
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Cijfers psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking – digitaal rapport
NEMESIS: Monitoring psychische gezondheid op www.trimbos.nl

De cijfers zijn gebaseerd op de eerste meting van NEMESIS-3. Om een goed beeld te krijgen van de psychische gezondheid van de algemene bevolking zijn cijfers uit bevolkingsonderzoek cruciaal; vooral als het gaat om chronische aandoeningen waarvoor mensen niet direct professionele hulp inroepen. In het bevolkingsonderzoek NEMESIS is een diagnostisch instrument gebruikt voor de bepaling van psychische aandoeningen. Voor het kerncijfer en de cijfers naar achtergrond zijn de diagnostische criteria van de DSM-5 gehanteerd. Voor de trends zijn de criteria van de DSM-IV gehanteerd.  Meer verantwoording van de cijfers is te vinden in het digitale rapport Cijfers psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking.

De coronapandemie lijkt geen invloed te hebben op het vóórkomen van psychische aandoeningen. Het aandeel volwassenen met een psychische aandoening tijdens de pandemie was gelijk aan het aandeel in het jaar vóór de pandemie. Voor de pandemie hebben 1576 respondenten deelgenomen en 4618 tijdens. Door deze twee groepen te vergelijken kon worden bekeken of de prevalentie hoger was onder deelnemers die tijdens de pandemie hebben deelgenomen aan de studie. Dit was niet het geval. Zie ook: Cijfers psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking.

Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.