Psychische aandoeningen: prevalentie

18 procent

van de personen van 18 tot 65 jaar heeft een psychische aandoening gehad
 

Verslagjaar: 2007/2009
Bron: NEMESIS-2

Psychische aandoeningen: prevalentie

Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 18 tot 65 jaar dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de criteria van tenminste één psychische aandoening. Het gaat om veel voorkomende ziekten in de bevolking: stemmingsstoornissen, angststoornissen, middelengerelateerde stoornissen en ADHD

Dit kerncijfer wordt geactualiseerd als NEMESIS-3 (op zijn vroegst na de zomer 2022) nieuwe prevalentiecijfers beschikbaar heeft.

Naar geslacht

Sla de grafiek Psychische aandoeningen over en ga naar de datatabel

Bron 
NEMESIS-2, Trimbos-instituut
Verslagjaren  
2007/2009
Laatste update gegevens  
28 april 2016
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Nemesis-2 studie op www.trimbos.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Psychische aandoeningen over en ga naar de datatabel

Bron 
NEMESIS-2, Trimbos-instituut
Verslagjaren  
2007/2009
Laatste update gegevens  
28 april 2016
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Nemesis-2 studie op www.trimbos.nl

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Psychische aandoeningen over en ga naar de datatabel

Bron 
NEMESIS-2, Trimbos-instituut
Verslagjaren  
2007/2009
Laatste update gegevens  
28 april 2016
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Nemesis-2 studie op www.trimbos.nl

Naar aandoening

Sla de grafiek Psychische aandoeningen over en ga naar de datatabel

Bron 
NEMESIS-2, Trimbos-instituut
Verslagjaren  
2007/2009
Laatste update gegevens  
28 april 2016
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Nemesis-2 studie op www.trimbos.nl

De cijfers zijn gebaseerd op de eerste meting van NEMESIS-2. Jaarprevalenties gebaseerd op de vervolgmetingen 2 (2010-2012), 3 (2013-2015) en 4 (2016-2018) worden niet gebruikt voor de bepaling van dit kerncijfer, omdat deze cijfers betrekking hebben op de mensen die binnen deze studie worden gevolgd. Dit betekent dat bij een nieuwe NEMESIS-3 nieuwe prevalentiecijfers worden berekend. Om een goed beeld te krijgen van de psychische gezondheid van de algemene bevolking zijn cijfers uit bevolkingsonderzoek cruciaal; vooral als het gaat om chronische aandoeningen waarvoor mensen niet direct professionele hulp inroepen. In het bevolkingsonderzoek NEMESIS-2 is een diagnostisch instrument gebruikt voor de bepaling van psychische aandoeningen.Meer verantwoording van de cijfers is te vinden op Nemesis-2 studie op www.trimbos.nl