Psychische problemen

1.869.000 personen

zijn in de huisartsenpraktijk bekend met gediagnosticeerde psychische problemen


Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Psychische problemen

Dit kerncijfer betreft het aantal personen met psychische problemen dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie). Het gaat om personen die met minimaal één psychische aandoening ( ICPC-code: P70 - P99, onder andere Alzheimer, schizofrenie, angststoornis en depressie) staan geregistreerd in het betreffende jaar bij de huisarts. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Aantal personen met psychische problemen bekend bij de huisarts over en ga naar de datatabel

ICPC-codes: P70 - P99

Bron
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens
18 september 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Nivel Cijfers over ziekten

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal personen met psychische problemen bekend bij huisarts over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
18 september 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
​​​​​​​
Nivel Cijfers over ziekten

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties eerste lijn.